Kerkklanken nr. 3 van 15 mei tot en met zondag 3 juli 2022
Kerkklanken
Nummer 3
Van zondag 15 mei tot en met zondag 3 juli 2022

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.DE DIENSTEN

Zondag 15 mei
10.30 uur Doopsgezinde kerk 
Voorganger        : Ds. Johanne Boot 
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 22 mei    
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Cees Hamelink

Zondag 29 mei
10.30 uur Doopsgezinde kerk 
Voorganger        : Ds. Johanne Boot 
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 5 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk  
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij, Ds. Johanne Boot 
                             en RK vertegenwoordiger
Organist              : Mario Goethals

PINKSTEREN. Met het jongerenkoor

Zondag 12 juni    
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Cees Hamelink

Zondag 19 juni
10.30 uur Doopsgezinde kerk 
Voorganger        : Ds. Johanne Boot 
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 26 juni    
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Cees Hamelink

Zondag 3 juli
10.30 uur Doopsgezinde kerk 
Voorganger        : Ds. Johanne Boot 
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

ACTUELE – en andere - INFORMATIE VIA ONZE WEBSITE>>>

Https://sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net

http://www.pkn-aardenburg.nl/Home/

BAAFSE OPENBARINGEN
Dit jaar doe ik een serie preken uit Openbaring. 
Op verzoek hierbij de data met de geplande lezingen:
8 mei   Openbaring 6
29 mei Openbaring 12 
12 juni Openbaring 14
26 juni Openbaring 15-16
11 sept Openbaring 17-19
20 nov Openbaring 19 

IN MEMORIAM
Pas na haar overlijden, in de gezegende leeftijd van 90 jaar, ontdekte ik de voornaam van mevrouw Verlinde. In de informatie nam ik kennis van het feit dat zij ‘Marie’ werd genoemd, ‘tante Marie’. Kort daarop wist ik nog beter. Zij heette Maria. Het feit dat die naam op de achtergrond was verdwenen zegt m.i. veel over haar achtergrond. Kloek gereformeerd was zij, ouderwets gereformeerd. Voor de duidelijkheid voeg ik hieraan toe dat ik dit positief bedoel, ik heb er nostalgische gevoelens bij, gereformeerde retro zoals retro is bedoeld. Mevrouw Verlinde was een levende getuige van de jaren vijftig en zestig. Je kon dan ook blindelings invullen dat zij gesteld was op liederen van Johannes de Heer en dat degelijke taal over de verzoening en andere dogmatische begrippen, er bij haar ingingen als Gods Woord in een ouderling (m) met streepjesbroek. Hoewel ze niet al te mobiel was, waardoor het een eeuw duurde alvorens zij de deur opende, en ik in twijfel was of de bel wel goed was gegaan (Je wilt niet te snel weer de knop indrukken want stel dat die wél geluid heeft, dan  zou het voor haar twee keer zijn geweest en zou zij mogelijk onder druk meer haast hebben gemaakt, een  misstap zou hebben begaan, zou zijn gevallen, gebroken heup…nou ja maakt u zelf dit drama maar af) kwam je met gepast geduld een heel eind. En dan was daar dat heerlijke moment, waarop je haar opgewekt zag stralen bij dit bezoek. Hoewel ieder bezoek haar vreugde gaf, kon ik, in mijn geval, hier een diepere betekenis aan verbinden. Niet alleen begroette zij mij als een goede bekende. Op de onderlaag van dominee was ik een vertegenwoordiger van God. En dan is zo’n bezoek een bevestiging dat God zelf naar je omziet. 
In een goed gevulde Sint-Baafskerk namen wij op 4 maart afscheid van haar. Waarin, als Bijbelgedeelte, een stukje Bergrede klonk over bezorgdheid. Die eigenschap had deze daarnaast ook zorgzame, vrouw. Met het oog op haar toekomst had zij geen spoor van twijfel. Ik ook niet. Vol vertrouwen hebben we haar uit handen gegeven in handen van de levende God. Met als slotlied in de dienst het perfect passende Paaslied ‘U zij de glorie’.

BAAFSE BESPIEGELINGEN
 
In Sint Kruis hebben we in juli de tentdienst, die iets met de kermis te maken heeft. Anders dan kerst-mis, roept kermis bij mij trauma-achtige herinneringen op. In Nijkerk komt de kermis twee keer per jaar. Om te beginnen in mei. In de wijk met de mooie naam ‘het Paasbos’. What’s in a  name? Het is een omgeving waar ik, ware ik gemeentebestuur, ook een kermis zou plannen. Je kunt het gebied vergelijken met opvangcentra voor daklozen en volkomen kansloze vluchtelingen. Die zet je in Ter Apel en oorden als Nieuw Vennep en Zoetermeer. Niet in Bloemendaal, Blaricum of Wassenaar. Met mijn gezin woon ik in het Van Reenenpark, een soort van Wassenaar onder de Nijkerkse wijken. Het Paasbos bevindt zich aan de andere kant van de spoorlijn. Het is een mooie buffer, wij zitten goed! En schudden de hoofden misprijzend als we voor korte tijd  het Paasbos aandoen. Met goede reden, want daar is de Aldi. Verstopt achter een zonnebril komen inwoners van het Gooi e.d. daar maar al te graag. Lang verhaal kort: het Paasbos is een ‘no go area’ waar je alleen komt als het echt niet anders kan. 

Toen onze kinderen nog jong(er) waren, brak dat moment steevast aan. Voor de volledigheid meld ik dat hun school zich daar ook bevond, dus was het gebied voor hen vertrouwde omgeving. ‘Iedereen gaat’ is een argument waartegen je als ouder geen verweer hebt. Een kind wil niet afwijken van zijn klasgenoten. ‘De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft’, smartlapte Willie Alberti, maar je moet er wel wat voor doen

En zo betraden wij, in het hart van de wijk, het terrein waarop de kermis zich bevond. Het was gulden-dag, dat wil zeggen: alle activiteiten kostten één gulden. Gelukkig zijn mijn kinderen net als ik, of zelfs erger. De activiteit die hen het meeste trok is de ‘altijd prijs’- kraam. Je trekt aan een touwtje en daar zit een cadeautje aan, een speeltje. Nooit is er niets aan het koord verbonden. Ja zelfs is alle avontuur verdwenen omdat de vriendelijke uitbater een kind dat een verkeerd artikel trekt de mogelijkheid geeft een ander waardeloos voorwerp te kiezen. Het trekken aan het touwtje zou je dus gewoon kunnen overslaan. Het is dus niet anders dan wanneer je in een winkel iets voor een gulden uitzoekt. Mijn dochter - welke weet ik niet meer, ik heb een ruime sortering van dat spul - ruilt de dolk die zij trekt gauw in voor een lief boekje met een roze kaft. Zo mag ik het graag zien! Ook doet het mij goed dat geen van mijn dames in het spookhuis durft. Dat is meer voor mannen. Mijn zoon houdt dapper mijn hand vast. Voor een gulden laat ik de kans niet lopen om voor het eerst van mijn leven spoken tegemoet te treden. Onverschrokken zit ik in het aan ons toegewezen wagentje te wachten tot wij aan de beurt zijn. Op een rails glijdt men in een file langzaam naar de ingang. Daar bevindt zich een medewerker die je, als het zover is, een duw geeft, het spookkasteel in. Als we hem naderen en op gehoorsafstand zijn, merk ik monter op: "Kijk daar heb je het eerste spook al." Hij kijkt mij nijdig aan. Als we aan de beurt zijn schopt hij met kracht ons wagentje de duisternis in. 
(wordt vervolgd)

AFSCHEID 
Er is een tijd van gaan. De datum waarop ik afscheid zal nemen als dienstdoend predikant zal 25 september zijn. Dan hebben we om 10.00 uur een Baafse Beleving. Met prachtige muzikale invulling; Ad van de Wege is druk bezig in zijn netwerk om hier iets onvergetelijks van te maken. Ik veronderstel dat er na afloop koffiedrinken is – iets erbij hoop ik - en daarna een borrel met bitter of zo. Er zullen heel wat gasten van ver komen, moge onze kerk uitstralen en waarmaken wat Bourgondisch is. Belangrijker nog is dat u er bent. Noteert u alvast datum en tijd. 

CONCERTEN 
Aan corona voorbij valt er veel te genieten in de Sint-Baafskerk. In de kerkdiensten, maar ook daarbuiten. Zoals in de concerten. Het eerstvolgende is op 19 juni om 16.00 uur. BachPlus met Peter Kooy.

Bezoek de website van Bachstad Aardenburg voor alle informatie over deze en nog meer concerten    www.Bachstad.eu

 
Slapen met mijn ogen dicht
Ik lag rond zeven uur 
vaak op mijn blote knieën
op een harde kokosmat
voor een groen ledikant
want dat werd van mijn verwacht
door de dominee, mijn ouders,
de Heer en zijn Zoon

Ik had geleerd te zingen
als een jonge nachtegaal
dat hielp bij vergeving
want ik bleek zondig,
slecht en ook soms stout
zei iedereen en boven
zag men dat meteenIk zong steeds dat ik moe was
en moest slapen
met mijn ogen dicht
en dat ik werd bewaakt
ondanks de zonden
die vele zijn
en mijn ziel werd rein 
in elk geval die nacht

Arjen Boswijk, Groningen www.arjenboswijk.nl

EvdK

Gast aan tafel
Omdat de laatste donderdag van mei op Hemelvaartsdag valt hebben we gezamenlijk besloten om woensdag 25 mei weer gezellig met elkaar te eten. Zoals gewoonlijk een drie gangen maaltijd. Aanvang 12:00 uur. Na afloop collecte. Iedereen is vrij om iets te geven.
Aanmelden kan telefonisch bij Corry Vroege op 0117-491209 of bij Dick de Pooter 0627850061Kerkenraad:

Arjo Arendse heeft besloten zich terug te trekken als ouderling en scriba en ziet af van een nieuwe ambtstermijn. De hectiek omtrent de huidige perikelen heeft te veel van hem gevraagd en hij is toe aan een periode van rust. Hij heeft zich wel bereid verklaard om als contactpersoon  te fungeren totdat de nieuwe kerkenraad bevestigd is. We vinden het jammer dat hij genoodzaakt is om deze beslissing te nemen, maar we zijn hem uiterst dankbaar voor het vele goede werk dat hij voor de kerk gedaan heeft en uiteraard respecteren we zijn besluit.

Na de afkondiging dat alle verkozen ambtsdragers op 28 maart 2022 het ambt hebben aanvaard zijn er bezwaren ingediend tegen een aantal kandidaten en de procedure. Over de bezwaren die ingediend zijn, moet er een beslissing genomen worden door de betreffende classicale colleges. Afhankelijk van de beslissingen van deze colleges zullen daarna de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd worden. Inmiddels zijn de meeste bezwaren door de vertegenwoordigers van de kerkenraad Wim van Groningen en Tertius Abbo in overleg met de bezwaarmakers weg genomen. Wel lopen er nog enkele bezwaren die tijdens een hoorzitting zullen worden behandeld.


Eindelijk weer open
Net voor 1 mei 2022 hebben we de kerk weer open gesteld voor publiek. Iedere dag behalve de maandag zijn we open van 14:00 tot 16:00 uur. Heb je nu ook wel eens een dagje over om de kerk open te houden, schroom niet om je aan te melden. Het is niet moeilijk, het enige dat je hoeft te doen is de mensen een hartelijk welkom geven. De deuren openen en weer sluiten.
De nieuwe borden die in samenwerking met het nieuwe museum zijn geplaatst geven behoorlijk veel informatie over o.a. de sarcofagen en de geschiedenis van de Sint-Baafskerk. Ook is er in de zijbeuk een heuse VR presentatie over de kerk die de bezoeker de kerk door de eeuwen heen alles laat zien. Je zult verwondert zijn wat er allemaal te zien is. Je loopt als het ware terug in de tijd. Van 959 tot en met 1672.
Als gids hoef je alleen een paar knoppen in te drukken en de presentatie loopt vanzelf. Uiteraard begeleiden we je totdat je je zeker voelt. Overigens zit je altijd met iemand anders, dus dat is ook gezellig. Zeker op de momenten dat er niemand komt. Dat komt ook voor. Bijvoorbeeld bij slecht weer. Kom anders eens proefdraaien of gewoon rondkijken. Via een app regelen we de bezetting. Weet je dus welkom. Dat geldt uiteraard ook voor mensen die vanwege een handicap niet mobiel zijn. Het gaat erom dat je ook plezier eraan beleeft. Echt een aanrader.Bovenstaande foto is een voorbeeld van de St.Baafskerk zoals die er in 1672 uit zag. Tijdens de presentatie kun je de binnenkant van de kerk bekijken, maar ook rond lopen over de vesting en het paard het kanon zien trekken. Ook kun je een heus kanon afschieten. Een aanrader voor kinderen die van gamen houden.

Hieronder zien je hoe de eerste kerk eruit zag. Een kleine kapel van 20 bij 10 meter met uitkijktoren over de wallen. Vanaf de toren kon je bijvoorbeeld naderende Vikingschepen zien aankomen richting de haven. Maar ook goed volk, zoals handelaren die vanuit Keulen met mooie potten onze richting uit kwamen. Zij vulden hun schepen dan weer met mooie lakens die hier in Aardenburg werden geweven.
Alles is te beleven in de zuidbeuk van de St.Baafskerk tijdens de openingsuren van 14:00 tot 16:00 uur. Uiteraard kun je ook op andere tijden met een gids van het Cultuurforum (Romeins museum) al dit fraais tijdens een rondleiding in Aardenburg bekijken. Bezoek de website cultuurforumaardenburg.nl

DdP


Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       aardenbach@gmail.com
0627850061
                           
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                 NL03ABNA0470347686   

Diaconie                               

IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 30 juni  2022 voor 22.00 uur naar aardenbach@gmail.com

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar.