Kerkklanken nr..6. november en december 2018

Kerkklanken

Nr. 6. Zondag 4 november tot en met zondag 6 januari 2019Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 04 november   
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Mw. W. Pelleboer 
Organist              : Lien van Male
Oogstdienst

Zondag 11 november   
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij    
Organist              : Niek Luuring

Het rooster geeft Marcus 12: 28v aan. Daarin komt een prangende vraag aan de orde.

Zondag 18 november  
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Marijn Vermet 
Organist              : Ben Lampo
Gedachtenisdienst doopsgezinden

Zondag 25 november   laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Dit vind ik de meest heftige dienst van het jaar. Met name het noemen van de namen van degenen die ons zijn ontvallen hakt erin. Samen met de organist wil ik een dienst houden die kracht geeft om voor te gaan.

Zondag 02 december Eerste zondag van advent
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ineke Reinhold-Kaland
Organist              : Lien van Male

Zondag 09 december Tweede zondag van advent
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Dinsdag 11 december Oecumenische adventswake
19.30 uur Doopsgezinde kerk

In de voorbereidingstijd van kerst komen we oecumenisch samen. De drie voorgangers, Marijn Vermet, Frans van Geyt en Edward van der Kaaij spreken een korte meditatie uit, tenminste zo hebben we dat een tijd geleden bedacht. Binnenkort gaan we dit voorbereiden, wellicht doen we het anders. Laat u verrassen. De cantorij vult de ruimte met welluidende klanken. Ook zingen wij onder de rubriek ‘Allen’ enkele liederen. Kortom, korte kerkdienst, plezierig samenzijn op een doordeweekse dinsdag.

Zondag 16 december Derde zondag van advent
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : ds. Marijn Vermet 
Organist              : Ben Lampo

Zondag 23 december Vierde zondag van advent
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Na een jaar Marcus is in dit zojuist begonnen kerkelijk jaar Lucas aan het woord. Een verhalend evangelie met heden het verhaal van het bezoek van Maria aan haar verwant Elisabeth. Beide staan bol van zwangerschap en verwachting.

Maandag 24 december Kerstnacht
22.30 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Voor het eerst de kerstnachtdienst in Sint Kruis. Een Baafse Beleving in het klein om dit grote feest te vieren. Natuurlijk klinkt het kerstverhaal uit Lucas 2. In Sint Kruis ben ik, toen ik begon, op kerstmorgen een serie begonnen met de titel ‘Kerst door de ogen van…’. De preek is een vertelling vanuit een figuur uit het kerstverhaal. De eerste - twee jaar geleden alweer, was een herder. Vorig jaar gaf ik het woord aan de herbergier. Nu we twee kerstdiensten in dezelfde kerk hebben leek het mij passend om de wereldlijke heersers die in het verhaal een rol spelen aan het woord te laten, te weten keizer Augustus en landvoogd Quirinius. De keizer uiteraard als eerste, hij is hoger in hiërarchie dan de bewindvoerder over Syrië

Dinsdag 25 december Kerstmorgen
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Niek Luuring

Vanmorgen dus het woord aan Quirinius. En verder gaat alles zoals het altijd gaat. Tenminste dat hoop ik, want kerstmorgen in Sint Kruis is een welgestemde ontmoeting van jong en oud waar ik altijd naar uitzie.

Zondag 30 december
10.00 uur Regiodienst Oostburg Kerkplein 1
Voorganger         : ds. Aart van Houwelingen   

De werkgroep ‘Veelkleurig vieren’ is weer eens (goed) bezig. Op de zondag waarop alles inzakt en stilvalt, wordt van die nood een deugd gemaakt en gezamenlijk een inspirerende viering gecreëerd, dit keer in Oostburg.

Maandag 31 december Oudejaarsavond
18.30 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege
Ik was er vorig jaar niet bij, maar de ervaring van deze dienst was zo positief dat de kerkenraad besloten heeft ook dit keer een kerkdienst op het rooster te zetten voordat we het jaar uitluiden. We hopen dat als u er vorig jaar niet bij was de weg naar de kerk weet te vinden, ook al is het een kruisweg (qua locatie). Een mooi bodempje voor de viering van oud & nieuw. Aan het succes van de dienst droeg de cantorij nadrukkelijk bij. Ik ben dan ook blij dat deze zanggroep weer haar bijdrage zal leveren.  We mijmeren over het verloop van de tijd past en horen Prediker 3.
  
Zondag 06 januari
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. Marijn Vermet
Organist              : Ben Lampo?

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
Wij gedenken op 25 november in de dienst in de Peperbusse te Sint Kruis diegenen die het afgelopen jaar zijn overleden. Het zijn:

Hubregt Jacob Bastiaan (Huub) van Iwaarden
3 mei 1989 – 23 december 2017
Johannes Gustaaf Marcel (Johan) Goethals
3 augustus 1954 – 19 april 2018
Mannes Zonnebeld
5 oktober 1924 - 23 mei 2018
Jan Scheele
31 oktober 1919 – 7 juni 2018

AFKONDIGINGEN
De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten (nog) vlotter te laten verlopen door precies op tijd te beginnen en afkondigingen tot een minimum te beperken. Het consistoriegebed wordt om 9.58 uur gehouden, zodat ouderling en predikant om 10.00 uur precies de dienst kunnen laten beginnen.
De afkondigingen gaan met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar volgens het volgende model:
Hartelijk welkom in deze dienst, waarin Ds. … voorgaat. De organist is …
We beginnen met het staande zingen van Lied … de verzen … en ..
Na bemoediging en groet zingen we zittend het … couplet.
Wij wensen elkaar een gezegende dienst. Handdruk
                            …
Voorafgaand aan de collecte noemt de voorganger de doelen. Ook zegt de dominee wie de bloemen krijgt (eventueel met toelichting). Een eventuele afkondiging van overlijden wordt ook op dit moment gedaan.

Indien er bijzondere diensten aankomen, of de periode begint waarin we van Aardenburg naar Sint Kruis gaan dan wel andersom, wordt dat aan de standaardafkondiging van de ouderling van dienst toegevoegd.

MEE - GEREGISTREERD
Eerder dit jaar werd de wet op de privacy ingevoerd. Op zich een prima wet, maar wel één die onnodig gedoe meebrengt in lokale situaties. Zo is het bijvoorbeeld nodig om mensen die niet kerkelijk zijn maar via hun partner geregistreerd staan, te vragen of zij dat goed vinden. Dat doen we bij deze. Willen de zogenaamde ‘mee geregistreerden’ het ons melden als zij niet in onze kerkelijke administratie vermeld willen staan? Dat kan via een mailtje aan Dick de Pooter: aardenburg@gmail.com
Hij zal u dan met alle genoegen verwijderen. Als u er geen moeite mee hebt dat u in ons systeem voor komt hoeft u niets te doen.

HOBBYMARKT
Aanstaande zaterdag beleven we weer de jaarlijkse hobbymarkt. Er is veel om van te genieten, zowel visueel als maagdelijk. Magen worden aangenaam gevuld met wafels, oliebollen en huisgemaakte soep. Alles vers.

Uw hulp voor de opbouw wordt bijzonder op prijs gesteld. Vrijdag 2 november om 9.00 uur beginnen we. U wordt met open armen ontvangen. De afbouw begint zaterdag om 16.00 uur. Ook dan is iedere hulp welkom.
Contactpersoon Dick de Pooter, 0627850061 info@pknaardenburg.nlBAAFSE BESPIEGELINGEN
Op 15 november a.s. wordt Theo van der Burch 75 jaar. Onder u zijn er die weinig van voetbal weten - het is haast niet te geloven. Sommigen houden er zelfs niet van - verbazing ten top, maar mild als meestal bedek ik het met de mantel en leg geduldig uit dat Theo van der Burch een icoon is van ADO. Alles Door Oefening is een voetbalclub uit Den Haag, die met al die oefening bar weinig bereikt voor een stad met dat statuur. In één ding echter staat de club stijf aan kop, namelijk waar het gaat om vandalisme. Of het statistisch gezien correct is wat ik hier schrijf valt te betwijfelen, maar niet dat ADO-symbool staat voor voetbalvernielzucht. In schril contrast met deze heer van stand, de heer Van den Burch. Hoe is dat toch mogelijk? Een raadselachtig raadsel. Je komt er niet achter, maar u nu wel, want als enige in de Nederlanden ken ik de oorzaak van deze paradox. Ik gooi het er meteen maar uit: niemand minder dan ikzelf ben die oorzaak. Nu de heer Van der Burch een mijlpaal van ouderdom bereikt wordt het tijd schoon schip te maken en hem in Kerkklanken mijn welgemeende verontschuldigingen aan te bieden. Excuses zonder abject gedrag te benoemen heeft geen betekenis. Dat is al te gemakkelijk, die weg wil ik niet gaan, daarvoor is mijn stuitende gedrag te ernstig. Ik vertel u wat er is gebeurd. We gaan terug in de tijd. Naar de tijd waarin er zwart-wit foto’s gemaakt werden, plaatjes met een brede witte rand. In die dagen bestond het voetbalpubliek uit heren met hoeden en een bolknaak. In nostalgische filmpjes kun je dat terugzien, het is een verrukkelijke aanblik De kentering kwam eind jaren zestig en wel op een heel precies moment. Namelijk tijdens de wedstrijd DOS – ADO. DOS was de vermaarde eredivisieclub uit Utrecht, in 1958 waren ze landskampioen. Als echte Utrechter kom ik tegenwoordig nog regelmatig in de Galgenwaard, al moet ik eerlijk bekennen dat ik vaker naar de kerk ga. Maar één of tweemaal per jaar bevind ik mij in het stadion. Toen DOS er nog woonde was dat niet veel anders. Wekelijks in de kerk, één of tweemaal per jaar naar de Galgenwaard (het oude stadion nog met de betonnen wielerbaan). Ik ging meestal aan de zijlijn staan, achter een laag hekje met reclameborden, zoals mindere amateurclubs die tegenwoordig nog hebben. De voetballers waren in die tijd, gelijk de amateurs van nu. Schier aanraakbaar. ADO stond hoog op de ranglijst, ‘Door Oefening Sterk’ was zwak, DOS had het moeilijk, de punten waren broodnodig, degradatie dreigde. Niemand deed wat, de manschappen op de tribune keken bedaard toe. Iemand moest iets doen! U kent mij, ik ben iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. En dus voelde ik mij geroepen om twaalfde man te zijn. Langs mijn lijn draafde Theo van der Burch. Hij schakelde de belendende voetballer van DOS al meer dan een uur effectief uit. Totdat ik ingreep. Iedere keer als de Hagenaar de bal aan de voet kreeg riep ik met luide stem: “Kale, kale!” De eerste keer gaf hij geen sjoege, maar toen het steeds herhaald werd keek hij op een gegeven moment schichtig in de richting van het geluid. Gaandeweg werd de verdediger door mijn onophoudelijke beschimpingen af geleid, zijn spel begon eronder te lijden. DOS won verrassend na een onbegrijpelijk verdedigingsfout van…jawel! Theo van der Burch. DOS bleef behouden voor de eredivisie. In de jaren daarna werd de Haagse club bekend om zijn hooligans, die een verwoestend spoor door Nederland trokken. Men sprak er schande van. Ik niet. Ik wist hoe het kwam.
Als ik deze dagen voor de spiegel sta en naar mijn schier gladde schedel staar, buig ik deemoedig het hoofd. God heeft mij passend gestraft. Zeg niet dat ik niet van tevoren gewaarschuwd ben! Vanwege mijn degelijke geloofsopvoeding - de bijbel geregeld op tafel - had ik het kunnen weten. Leest u 2 Koningen 23: 23 - 24 maar eens. Dan beseft u dat ik er nog genadig van af gekomen ben. Leve Theo!

LAATSTE AFSCHEID
Een onderwerp dat we het liefst vermijden maar dat onvermijdelijk is. Er komt een einde aan ons leven. ‘Hoe nu verder?’ is een vraag die zich al gauw opdringt. Een uitvaartondernemer zit met nabestaanden aan tafel om het afscheid te bespreken. In toenemende mate komt het voor dat de kinderen geen enkele band meer hebben met de kerk, de overledene had dat wel. De vraag is dan: wel of geen dominee inschakelen? Het zou uw dierbare nabestaanden zeer helpen als u zelf mondeling of op een briefje te kennen hebt gegeven of u wilt dat de kerk bij uw afscheid betrokken wordt. En of de dienst in het kerkgebouw gehouden moet worden of liever in een aula. Wie geen band meer heeft met de kerk heeft geen idee hoe het eraan toe gaat en wat er mogelijk is. Niet zelden zijn er schrikbeelden van verschrikkelijke dominees die hun ongekende gang gaan.
Hoe gaat het er bij ons aan toe?
De kerkenraad heeft een raamwerk vastgesteld, dat hieronder staat. U kunt daaraan zien dat nabestaanden een grote vinger in de pap hebben, zodat de uitvaartdienst bij u en de familie passend kan worden ingevuld. Tegelijk is er ook de ruimte om niets te willen en de predikant alles te laten invullen. Nu u nog leeft is het raadzaam om dit met degenen te bespreken die te zijner tijd uw uitvaart moeten regelen.

RAAMWERK UITVAARTDIENSTEN
Sint Baafs Kerk Aardenburg of Peperbusse Sint Kruis
 Vooraf: praktische mededelingen uitvaartondernemer.
Binnenkomst
Muziek*
Bemoediging en Groet
BESCHIKBARE RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE BIJDRAGEN
Van familie, vrienden etc. op verzoek van de familie
Het aantal bijdragen is in principe onbeperkt en kan afgewisseld worden door *muziek
Gebed
Bijbellezing
Muziek*
Overdenking
Muziek*
Afsluitende woorden
Muziek*

*MUZIEK kan bestaan uit orgelspel, CD, zelf gemaakte muziek, gemeentezang

RECTIFICATIE
Bij het In Memoriam in het vorige kerkblad betreffende Johan Goethals staan twee feitelijke onjuistheden. Johan is overleden op 19 april, niet op de achttiende. En hij was geen 64 jaar, maar in zijn 64ste levensjaar nog niet jarig geweest, dus 63 jaar.

VAKANTIE
Waar gaan wij nu weer heen?
Onze één na jongste dochter Emma is toen de zomer begon geslaagd voor haar opleiding communicatie en multimediadesign. Wat het precies inhoud weet ik niet, dat kon ze niet goed communiceren. Het heeft ons in ieder geval veel geld gekost. U wilt niet weten wat je aan collegegeld moet opbrengen als liefhebbende ouders! En dan ook nog studieboeken en andere toestanden. U wilt het niet weten, zei u zoëven, dus houd ik het hierbij. In ieder geval is de uitkomst verheugend, ze is nu ingenieur, ing.  Zomaar een letter meer dan de Mr. voor mijn naam. Daar hoefden mijn ouders overigens weinig collegegeld aan te investeren, jaarlijks betaalde je florijn 400,- met een maximum van vier jaar. Toen het verhoogd werd naar (omgerekend) duizend gulden per jaar liep het studentenvolk te hoop. Tijd zat in die tijd om te demonstreren! Mijn weekend begon op woensdagmiddag 11.30 uur, herinner ik mij nog. Ik ben afgedwaald, dit is de rubriek Vakantie, met als motto ‘Waar gaan wij nu weer heen?’ Verband met het afstuderen van Emma is er wel. Van twee van haar zusters kreeg ze een driedaags reisje aangeboden met geheime bestemming en een mysterieguest. Daar kom ik in beeld. Eén van de financiers vond het wel handig om de ouders in het cadeau te betrekken. Ik kon wat tijd vrijmaken en zeg nooit nee als het om reizen of (uit) eten gaat. Helaas versprak Ineke zich en weet Emma inmiddels wie de onbekende medereiziger is. Het doel van de reis is nog geheim gebleven, dus klap ik de mond en het toetsenbord toe. Van 7 – 10 december ben ik met drie dochters in…


PASTORAAT
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is.  U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com
Als ik afwezig ben, bijvoorbeeld vanwege een vakantie, kunt u, indien dringende pastorale bijstand nodig is, contact opnemen met Nelly Kluijtenaar-Geenen, telefoon 0117-493356

CONCERTEN BACHCOMITÉ
Het nieuwe jaar opent met de dag waarvan je hoopt dat die zal komen, de cantate ‘O holder Tag, erwünschte Zeit’ (BWV 210)
Een concert in onze kerk is een kerkdienst vol beleving. Tickets (€ 20,-) in de voorverkoop via de site: Google op Bachstad en je vindt de link. Aan de deur kun je een ticket aanschaffen voor € 25,-.  Na het concert wordt de bezoekers een receptie aangeboden. 6 januari. Kerk open om 15.30 uur.

VAN EEN LEIEN DAKJE
U kunt een steentje bijdragen aan de restauratie van de Sint-Baafskerk.
De leien die worden vervangen zijn te koop voor € 15,- per stuk. Een prachtige en blijvende herinnering aan het kerkgebouw dat ons lief is. Bij de prijs inbegrepen is dat u zelf uw naam op de onderkant van een nieuwe lei mag schrijven. Zoveel leien als u aangeschaft hebt. Zo gaat u nog enkele eeuwen mee. U kunt u door overmaking van € 15,- of een veelvoud daarvan leien reserveren. NL14ABNA0557416434 t.n.v. Protestantse gemeente te Sint Kruis en Aardenburg.

AUTODIENST
Wie naar de kerk wil en moeilijk op eigen kracht kan, kan een beroep doen op de autodienst. Bel wie op het rooster staat en u wordt gehaald, gebracht en thuisgebracht.
04 nov                 Lako                   491641
11 nov                 Aarnoutse           454231
18 nov                 Schriemer           492444
25 nov                Vroege                491209
02 dec                 Van Daalen         06-51097733
09 dec                 Arendse              492862
16 dec                 De Pooter           492574
23 dec                 Van Gilst            492412
24 dec                 Lako                   491641
25 dec                 Aarnoutse           454231
30 dec                 Schriemer           492444
06 jan                 Vroege                491209
13 jan                  Van Daalen         06-51097733

DIACONIE
De diaconie heeft een nieuw rekeningnummer. Zie achterzijde van dit blad.Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email: edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat: Mevr. Nelly Kluijtenaar-Geenen, email: nellykluijtenaar48@gmail.com 0117-493356 
 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website:                             emailadres:
www.pknaardenburg.nl       info@pknaardenburg.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:               Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau:                           Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg

College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Orgelfonds:                                              NL15ABNA0513751963
Kerkklanken:                                          NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Adm.Dhr. L. Daansen,                                     
Tel. 0117-492356                                           
NL41RABO0373735952                      

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 2 januari voor 13.00 uur naar info@pknaardenburg.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.