Kerkklanken nr 1 2019

Kerkklanken

Nr. 1. Zondag 23 december 2018 tot en met zondag 3 maart 2019

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.


De Protestantse Gemeente te Sint-Kruis en Aardenburg wenst u gezegende dagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2019.


BIJ DE DIENSTEN  (let op de wijzigingen)

Zondag 23 december 2018
10:00 uur Vierde zondag van advent in Sint-Kruis Peperbusse
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Maandag 24 december
22:30 uur Kerstnachtdienst in de Sint-Baafskerk Aardenburg!!
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Ad van de Wege en Capella Musicale

Dinsdag 25 december
10:00 uur Kerstmorgen in Sint-Kruis Peperbusse
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Niek Luuring

Zondag 30 december
10:00 uur Regiodienst in Oostburg, Kerkplein

Maandag 31 december
18:30 Oudejaarsdienst in Sint-Kruis Peperbusse
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Ad van de Wege

Zondag 06 januari 2019
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. Marijn Vermet
Organist              : Lien van Male

Zondag 13 januari   
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Niek Luuring

Zondag 20 januari   
10.00 uur  ICC-viering in de RK - kerk
Voorgangers: RK-voorganger, Marijn Vermet, Edward van der Kaaij
Muzikale hoofdrol: Aardenburgse Fanfaren
Zondag 27 januari   
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Marian Taalman - de Ruijter  
Organist              : Niek Luuring

Zondag 03 februari 
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. Marijn Vermet
Organist              : Lien van Male

Zondag 10 februari 
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : ?

Zondag 17 februari 
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. Marijn Vermet
Organist              : Ben Lampo

Zondag 24 februari 
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger         : ds. Marian Taalman - de Ruijter  
Organist              : ?

Zondag 03 maart  
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. Marijn Vermet
Organist              : Lien van Male

DE TEL KWIJT
Als over een jaar of tachtig een historicus de geschiedenis van onze kerk in het algemeen en die van het kerkblad in het bijzonder onderzoekt voor zijn proefschrift, dan zoekt hij zich scheel naar Kerkklanken nummer 5 van jaargang twintig achttien. Ik zie het al vóór me: een rood aangelopen hoofd en een echtgenote die verwijtend opmerkt: “Ik zeg het je zo vaak! Let toch beter op je spullen. Je raakt ook altijd alles kwijt.”  Aan verdere gevolgen moet ik maar niet denken, een uit de hand gelopen ruzie, mislukte mediation, advocaten en een vechtscheiding. Uiteindelijk zijn de kinderen de dupe en in dit geval geheel en al overbodig, want de verklaring is waanzinnig eenvoudig: de redactie kan niet tellen (althans één van de redactieleden). Zij heeft per abuis het laatste kerkblad van vorig jaar nummer 6 genoemd. Wellicht in een onbewuste poging groter te willen zijn dan je bent? Hoe dan ook, wie wil promoveren op de geschiedenis van ons periodiek dient er rekening mee te houden dat er nooit een nummer 5 van Kerkklanken is verschenen. Wel een vijfde Kerkklanken, doch met een ander nummer. Waarschijnlijk lukt het mij om bij het eerste nummer van 2019 nog niet de tel kwijt te zijn. Als het goed is maakt dit kerkblad zich bekend als nummer 1.

BAAFSE BESPIEGELINGEN
De PKN is een veelkleurige kerk en dat juich ik van harte toe. Het is zelfs mogelijk dat ik er lid van kan zijn met mijn, van de hoofdstroom afwijkend geloof. En u die meent dat Jona letterlijk in de walvis verbleef (bed & breakfast met naar ik vermoed veel levertraan op het menu) mag ook gewoon ingeschreven staan in de kerkelijke administratie. Fijn dat u er bij bent en fijn dat ook ik erin huis. Soms echter bekruipt het ongemak mij en dat geldt de kerkordelijke opvatting over homoseksualiteit. Ze mogen veel, die homo’s, maar als puntje bij paaltje komt wordt er toch onderscheid gemaakt. Zoals ik het hier schrijf voelt u misschien niet direct wat er knelt, maar als ik een ander woord voor onderscheid maken gebruik, hoef ik het u niet verder uit te leggen: discrimineren. Als het erop aan komt discrimineert de PKN homo’s. Ik zeg het in alle scherpte, maar wil er wel  direct aan toevoegen dat het niet in ernstige mate gebeurt. Het is maar een heel klein beetje discriminatie, er valt mee te leven, maar toch zit het mij op een of andere manier toch dwars, ook al  wil een stem in mij dat je het niet groter moet maken dan het is. Met alle mitsen en maren en mijn dringende oproep aan u om het volgende niet al te zwaar op te vatten, wil ik toch met u delen wat er bij mij schuurt. Nederland liep in de wereld voorop bij het invoeren van het homohuwelijk. Dat vervult mij met trots,  het is een voorbeeld van waarin een klein land groot  kan zijn. Huiveringwekkend echter is dat uitgerekend de christelijke partijen steeds hebben dwarsgelegen bij de wens tot legalisering van het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht, ofschoon een ruime meerderheid van het parlement dit wenste. Pas toen paars aan de macht kwam en voor het eerst sinds decennia er geen christelijke partij meer regeerde die het voor het zeggen had, is het homohuwelijk ingevoerd. Een voorbeeld voor andere landen! Dat overal ter wereld is nagevolgd, overigens ook tegen christelijke oppositie aldaar in. Ter relativering dient te worden opgemerkt dat landen waarin moslims de baas zijn, de positie van homo’s van slecht tot nog veel slechter is. Als het om discrimineren gaat lopen moslims die niet gecorrigeerd worden door westerse democratieën voorop. Nochtans moet een oude koe nu uit de sloot, omdat een restje van het christelijk verzet tegen de gelijkstelling van homo en hetero hardnekkig aanwezig is en de kop opstak toen pogingen werden ondernemen om de gelijkheid compleet te maken. Volgens de kerkorde mogen homo’s in de PKN trouwen met alle ruimte aan lokale gemeentes om dit niet te doen. Die uitzondering vind ik getuigen van wijsheid, immers je moet niet willen dat op Tholen een homopaar woest zwaaiend met de kerkorde een loodzware orthodoxe kerk aldaar dwingt hen in de echt te verbinden. Waar het op aan komt is dat een gelovige op Tholen in ieder geval ergens in de PKN met zijn vriend of haar vriendin kan trouwen. Maar nu de discriminatie. Een homohuwelijk kan dus volgens de kerkorde. Maar niet helemaal. Waar een heterohuwelijk wordt ingezegend, wordt een homohuwelijk alleen maar gezegend. Inzegenen of zegenen, dat is het verschil. Al weet geen mens wat dat verschil is. Wie sussend opmerkt dat dit onderscheid er niet toe doet, zal vast geen moeite hebben met mijn reactie dat als het er niet toe doet, het onderscheid niet gemaakt dient te worden. Het  doet er kennelijk heel erg toe! De discriminatie was twintig jaar geleden nodig om de kerk heel te houden. Vooruit dan maar, heb ik toen gedacht, we moeten mensen met moeite enige tijd geven eraan te wennen. In mijn vorige gemeente hebben we het trouwens treffend opgelost. Mijn voorstel om voortaan geen enkel huwelijk meer in te zegenen, maar alleen te spreken over zegening van het huwelijk werd breed aanvaard en zo hieven wij de discriminatie op. Een jaar geleden vond een aantal mensen in de kerk het wel welletjes en de tijd rijp om het laatste stukje discriminatie uit de kerkorde te verwijderen. Ofschoon een meerderheid van de synode het wilde, schrok men toch terug voor het feit dat je bij verandering van de kerkorde een heel traject door moet. Alle kerkenraden in Nederland kunnen zich er dan over buigen. Je kunt er gif op innemen dat er dan heel wat gif naar boven komt. Ik heb begrip voor de aarzeling, maar betreur toch dat besloten is om kool en geit te sparen. Er is wel iets verbeterd, namelijk een aan de kerkorde vastgeniete verklaring dat er geen verschil is tussen inzegenen en zegenen, dat het onderscheid geen waardeoordeel inhoudt, etc. etc. Leuk en aardig, het is echt een stapje in de goede richting, maar die kan niet verhelen dat er onderscheid wordt gemaakt, gediscrimineerd wordt. Waarom toch mijn moeite? Die heeft ermee te maken dat homoseksualiteit geen keuze is maar een geaardheid. Nooit, vind ik, mag iemand worden afgerekend op een feit waar je helemaal niets aan kunt doen. Nooit mag je iemand afrekenen op huidskleur, ras of geslacht. In de jaren negentig van de vorige eeuw was ik eens op een vergadering van de classis. Op de Veluwe. Nou dan weet u het wel. Een zaal vol mannen donkere pakken, de sfeer was vanwege deze uitstraling haast intimiderend. Ik had mij erop gekleed. Ik viel maar een beetje uit de toon, omdat mijn uitstraling nu eenmaal niet die van een orthodoxe dominee is (hoop ik). De voorzitter opende met: “broeders”. Geheel volgens het gebruik. Ik had gezien dat er één vrouw in de zaal zat. Toen er gelegenheid was om vragen te stellen, nam ik de gelegenheid te baat om de spreker mijn misnoegen kenbaar te maken over zijn opening. Dat was niet makkelijk in het hol van de leeuw, al voelde ik ook respect dat ik hiertegen opstond. De reactie was ongemakkelijk, afwerend, het eindigde onbeslist en de aanwezige vrouw gaf aan dat ze er geen moeite mee had, ze was zelf zwaar orthodox. Wat ze er zelf van vond, vond ik overigens niet van belang. Ook al vind je het niet erg om uitgesloten te worden, dan nog mag je het niet doen en als kerk al helemaal niet.  Later op de avond was er een inhoudelijk onderwerp, ingeleid door een gastspreker. Hij opende met: “Broeders”… In de stilte die hij liet vallen voelden we de spanning toenemen. Die hij brak met: “en overige aanwezigen”.
Met humor los je discriminatie op. Ik eindig daarom met humor, zij het onbedoelde humor.  In de jaren zeventig was homoseksualiteit al een heet hangijzer in de kerk. Het ging toen niet om de (in)zegening van het homohuwelijk, maar gewoon of het wel deugde (de bijbel vindt immers van niet). Ik hoorde toen iemand zeggen: “We moeten omzien naar de homofiele medemens.” Goed bedoeld, heel lief eigenlijk. Maar  lachwekkend, ontdekte ik twee jaar geleden toen ik dit vertelde aan mijn beste vriend (iemand die volgens onze kerkorde niet ingezegend mag worden). Hij viel om van het lachen. Hopelijk kijkt de PKN in de toekomst in deze lachspiegel en zuivert ze de kerkorde alsnog van een laatste stukje discriminatie.

VAKANTIE             
Waar gaan wij nu weer heen?
Vorige keer hield ik de bestemming geheim omdat het een verrassingstrip was voor één van mijn dochters, door twee van mijn dochters, met op de achtergrond een gulle (mede)financier. Ik had mij bij Emma “versproken” zodat ze zo goed als zeker meende te weten dat ze naar Warschau ging.  Doch op de luchthaven zetten wij koers naar Porto. Eerst te voet “mind your step” zegt een stem als je op de lopende band loopt) en vervolgens luchtwaarts. En nu? Eind januari maakt alles zich gereed op Fuerteventura om mij een zonnig en plezierig verblijf te bieden. Van 27 januari tot 6 februari bent u even van mij af. Beetje armoedig, vindt u niet? Veel te kort voor iemand van mijn leeftijd. En Arietta wil ook wel eens weg. Dus gaan  wij samen van 24 februari tot 3 maart. Ons voornemen is ons in te schepen en naar een zonnige bestemming te varen.
Voor pastorale calamiteiten kunt u tijdens mijn afwezigheid contact opnemen met Nelly Kluijtenaar.

PASTORAAT
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is. Wat de reden ook is, ook als er geen reden is, kom ik graag naar u toe. U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com
U kunt ook een kerkenraadslid vragen om bezoek van mij.
Als ik afwezig ben kunt u voor dringende pastorale bijstand contact opnemen met Nelly Kluijtenaar-Geenen, telefoon 0117-493356


EINDEJAARSWENSEN
Ik ontving kerst en oud & nieuw wensen, waarvoor ik u op deze wijze mijn erkentelijkheid wil tonen. Ook u allen wens ik toe dat komende kerst een inspirerend moment zal zijn voor goede onderlinge contacten, alsmede een basis voor een komend Nieuwjaar, dat in alle opzichten gelukkig genoemd zal kunnen worden.CREDO KIEV KOOR

Afbeelding met persoon, grond, groep, zitten

Automatisch gegenereerde beschrijving
Op zaterdag 22 december 2018 is er om 20:00 uur een koor uit de Oekraïne te gast in de Sint-Baafskerk. Een mooi concert om in de kerststemming te komen, met zang en dans. Het Bachcomite faciliteert dit concert door de kaartverkoop voor zijn rekening te nemen. Kaarten kosten 25€, maar als u online (www.bachstad.eu) bestelt, dan betaalt u slechts 20€. Er is een pauze voorzien.

BACHSTAD 6 JANUARI 2019

http://www.bachcomite.nl/wp-content/uploads/2018/09/6jan2019BachstadConcertBanner.jpg
Het nieuwe jaar opent met de dag waarvan je hoopt dat die zal komen. De cantate  ‘O holder Tag, erwünschte Zeit’ (BWV 210) is vrolijk van klank,  een seculiere cantate met het oog op een huwelijksdag.
De cantate is als een gezongen huwelijkspreek waar elke dominee jaloers op zou zijn. Speciaal aanbevolen wie van een goede preek houdt, of niets moet hebben van preken.
Ga naar de website voor een ticket van € 25,- in de voorverkoop.
Aan de deur kan ook.  Dan is de prijs € 30,-
Na afloop krijgt u een receptie aangeboden.

AUTODIENST
Wie naar de kerk wil en moeilijk op eigen kracht kan, kan een beroep doen op de autodienst. Bel wie op het rooster staat en u wordt gehaald, gebracht en thuisgebracht.
06 jan                 Vroege                491209
13 jan                  Van Daalen         06-51097733
20 jan                  Arendse              492862
27 jan                  De Pooter           492574
03 feb                  Van Gilst            492412
10 feb                  Lako                   491641
17 feb                  Aarnoutse           454231
24 feb                 Schriemer           492444
03 mrt                Vroege                491209

HUURWONING VRIJ
Hoogstwaarschijnlijk komt er per 1 februari 2019 een huurwoning vrij, eigendom van de Protestantse Gemeente te Sint-Kruis en Aardenburg. De huurprijs is 600€ per maand. Wanneer u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Dick de Pooter 0627850061. Toewijzing gebeurt door het College van Kerkrentmeesters.

OLIEBOLLENAKTIE
Bij het verschijnen van dit kerkblad heeft u waarschijnlijk de bestelkaart al in de bus gekregen (Aardenburg stad) om oliebollen te bestellen. In de nacht van 30 op 31 december bakken we (Ad van de Wege en Dick de Pooter) weer heerlijke oliebollen voor u. We hebben al toezegging gekregen van Arietta dat ze ook mee helpt. Afhankelijk van de hoeveelheid die we moeten bakken starten we de 30ste rond 18:00 uur en bakken door tot de volgende morgen. Vanaf 09:00 tot 12:00 uur kunt u de oliebollen ophalen. Geen kaart ontvangen? Geen probleem. Stuurt u dan een email naar info@pknaardenburg.nl en vermeldt hoeveel oliebollen u wenst.
Tevens bent u die morgen in de gelegenheid om één of meer leien aan te schaffen tegen de prijs van 15euro per stuk. U kunt pinnen.

KERSTNACHTDIENST
Na afloop van de kerstnachtdienst drinken we weer zoals gewoonlijk warme chocolade met iets lekkers. U bent dan ook in de gelegenheid om leien te kopen ad 15€ per stuk. Een uniek verzamelobject. Dit ter ondersteuning van de restauratie van de kerk.
De Sint-Baafskerk wordt in een nieuw jasje gestoken, zoals ook de Aardenburgse Fanfaren. Zij komen na afloop voor de nodige ambiance zorgen om zodoende ook wat euro’s binnen te halen om hun kostuums te kunnen vernieuwen.


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het college van kerkrentmeesters heeft de heer Ad van de Wege bereidt gevonden om toe te treden als kerkrentmeester. We wensen hem veel succes in zijn ambt. Wordt vervolgd.Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email: edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat: Mevr. Nelly Kluijtenaar-Geenen, email: nellykluijtenaar48@gmail.com 0117-493356 
 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website:                             emailadres:
www.pknaardenburg.nl       info@pknaardenburg.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:               Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau:                           Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr. A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Orgelfonds:                                              NL15ABNA0513751963
Kerkklanken:                                          NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Adm.Dhr. L. Daansen,                                     
Tel. 0117-492356                                           
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 3 maart 2019 voor 13.00 uur naar info@pknaardenburg.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.