Kerkklanken nr 3 - 2019
Kerkklanken

Nr. 3.  Zondag 12 mei 2019 tot en met zondag 7 juli 2019

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.
Bij de diensten:
Zondag 12 mei
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Ad van de Wege
BAAFSE BELEVING  zie artikel verderop
                    
Zondag 19 mei
10.30 uur Doopsgezinde kerk   
Voorganger        : ds. Marijn Vermet
Organist              : Benny Lampo

Zondag 26 mei
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Ad van de Wege
BAAFSE BELEVING  zie artikel verderop

Op deze dag verwelkomen wij ook de vertegenwoordigers van de andere kerken uit de ring Zeeuws Vlaanderen.  In het kader van een project dat mij doet denken aan het bekende ‘gluren bij de buren’. Kijken hoe PKN-kerken uit de omgeving hun vieringen vullen.

Zondag 02 juni
10.30 uur Doopsgezinde kerk   
Voorganger        : ds. Marijn Vermet
Organist              : Lien van Male

Zondag 09 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij en pastor Frans van Geyt
Organist              : Mario Goethals

PINKSTEREN. Nou dan weet u het wel. Het jongerenkoor in een oecumenische viering. Dit jaar zonder de doopsgezinde kerk, die een ander evenement heeft.  Frans die de overweging houdt heeft gekozen voor het thema ‘gevleugelde woorden’.
Zoals gebruikelijk is het ook een dienst van schrift en tafel.

Zondag 16 juni
10.30 uur Doopsgezinde kerk   
Voorganger        : ds. Arie Poldervaart
Organist              : Benny Lampo

Zondag 23 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Ad van de Wege
BAAFSE BELEVING  zie artikel verderop

Zondag 30 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk
Voorganger        : ds. A. Eberson
Organist              : ?

Zondag 07 juli
10.30 uur Doopsgezinde kerk  
Voorganger        : ds. Marijn Vermet
Organist              : Lien van Male


BAAFSE BELEVING
We zijn aan de Matthäus-Passion voorbij. Over beleving gesproken,
het seizoen van de Baafse Beleving breekt aan! Burgemeester Marga Vermue zal het nieuwe belevingsjaar openen.

 Het bestaan en voortbestaan van deze vieringen hangt af van uw aanwezigheid. Wegblijven is een optie, maar niet zonder het risico dat er niets meer te beleven valt. Stelt u zich deze voetbalwedstrijden voor zonder publiek: Real Madrid–Ajax, Juventus –Ajax en Tottenham-Ajax,  de wonderen van Madrid, Turijn en Londen. Dan vermindert de waarde aanzienlijk. Zo doven in een kerkdienst met niet meer dan een handvol aanwezigen woord en muziek. Uw aanwezigheid is belangrijker dan u denkt. Het wonder van Aardenburg is van u afhankelijk.

In een Baafse Beleving beogen we te doen wat bij iedere kerkdienst gedaan zou moeten worden: de aanwezigen  raken door woord en muziek. Het woord betreft een treffende overweging in verband met  een bijbelverhaal. De muziek is van professioneel niveau met musici van naam. Op dat gebied vervult Ad van de Wege een onmisbare bijdrage. Niet alleen met zijn orgelspel maar ook omdat hij zijn netwerk inzet om musici hierheen te halen. Toppers die bereid zijn voor een geringere vergoeding dan ze gewend zijn een muzikale bijdrage te leveren. Op 12 mei is dat Alt Anita Dur uit Knokke, op 26 mei Hoboïst Luk Callens uit Antwerpen en op 23 juni violiste Annelies Dedock & Klavecinist Dimos de Beun, beide Brugge.

De belangstelling voor deze evenementen was vorig jaar hoopgevend. Meer dan een verdubbeling van het aantal kerkgangers. Hoe positief ook, als organisatie leggen wij de lat hoger. In onze kerk begint het besef te dagen dat we hier een handvat hebben om de eredienst in de toekomst gaande te houden. We combineren een unieke entourage (de oudste kerk van Zeeland) met de muzikale evenementen die door het jaar heen vanuit de wijde omgeving bezocht worden, zoals o.a. Bachconcerten  en orgelconcerten.

Als de goede lijn van het afgelopen jaar wordt bevestigd, zetten we in 2020 een tandje bij en gaan we, naast de gebruikelijke bezetting, nationaal bekende mensen uitnodigen om een inspirerend verhaal te houden. Veeg uw agenda leeg op de volgende data:
12 mei Genesis 16         de (on)gewenste zoon aan het licht
26 mei Genesis 21        bittere scheiding maar licht aan het einde van de tunnel.
23 juni Genesis 23       met handjeklap opgelicht of toch een koopje?
08 sept Genesis 32       de oplichter die zichzelf tegenkomt
22 sept Genesis 45       met Jozef de toekomst tegemoet

BAAFSE BESPIEGELINGEN
Op 31 maart jl. bevond ik mij in de Galgenwaard, waar FC Utrecht voetbalde tegen Feyenoord. Over de wedstrijd zelf kan ik louter in superlatieven spreken, maar daar wil ik nu niet over bespiegelen. Het gaat mij om wat er anderszins speelde. Het was kort na de achttiende, de datum die stad en land verlamde (en tegelijk krachtig maakte) vanwege de  terreurdaad van Gökmen Tanis, die, terwijl hij moordde,  ‘Allahoe Ahbar’ riep. In het bijzonder raakte mij dit omdat de redeloze moorden vlak bij Oog in Al plaatsvonden, waar ik ben opgegroeid. Een vertrouwde plek, 450 meter van mijn ouderlijk huis. Kort voor de wedstrijd werden vier vuurwerkbussen aangestoken. Elk  daarvan vertegenwoordigde een dodelijk slachtoffer. Door de stilte van 23.000 aanwezigen sprong het verdriet in mijn ogen. Vervolgens werd een minuut stilte gehouden. En tijdens de wedstrijd in de 18e minuut gingen allen staan om te applaudisseren. Dit was volgens mij niet gepland, het gebeurde gewoon. De scheidsrechter speelde daar goed op in en legde het spel stil. Daarna werd het feest (behalve voor Rotterdam).  Alsof goede vrijdag en stille zaterdag overgingen in Pasen. Of 4 mei in 5 mei. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja dat was het naar mijn gevoel.

GEMEENTEBERAAD
Op 28 mei om 19.30 uur houden we ons jaarlijkse gemeenteberaad. U bent welkom in de consistoriekamer van de kerk. Aan de orde zijn de jaarrekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters, alsmede wat verder ter tafel komt. Wij hopen elkaar te ontmoeten.

IN MEMORIAM
Anderhalf jaar geleden spoedde ik mij naar ZorgSaam in Terneuzen. Het ging niet goed met Daan Commelin. Dubbele longontsteking en ander ongemak zoals hartfalen. Zoals ik hem aantrof gaf ik geen eurocent meer voor zijn leven, zijn sterven was nabij. Dat vonden ook degenen die medisch onderlegd waren. In de kamer naast hem hoorde de patiënt overleggen over stervensbegeleiding. Daan dacht: “dat zullen we nog wel eens zien!”  En zie. Toen ik een week later opnieuw aanmeerde in Terneuzen was hij aanzienlijk opgeknapt. De glans straalde uit zijn ogen. Uiteindelijk kwam hij weer in Aardenburg. Wel was het beter om in Coensdike te gaan wonen, met name de mobiliteit van Daan was aangetast, hij kon niet zonder rolstoel. Dat is hard werken. De gewone dingen, zoals aan tafel gaan, vergen al een flinke inspanning. En wennen was het ook, weg uit de Van Walcherenstraat. Geleidelijk aan lukte dat en begon Daan zich thuis te voelen waar hij woonde. Met Jet. Die fysiek alles kon, maar wel eens de weg kwijtraakte. Daarin kon Daan haar gidsen. Zo hielp de lamme de blinde. Makkelijk was het niet, maar goed ging het wel. Tot weer eens een nieuwe opname in het huis der zieken nodig bleek, tegen het einde van het afgelopen jaar. Allebei in dezelfde tijd, door verschillende oorzaak. Ook dit liep goed af. Mij staat nog bij dat ze in Oostburg waren voor het laatste herstel. We zaten genoeglijk te praten op de vierde verdieping, met en mooi uitzicht op zonnig Zeeuws Vlaanderen. De kruik gaat zolang te water tot…De laatste keer dat ik Daan zag was naar aanleiding van zijn negentigste verjaardag.  Die had hij enkele dagen eerder gevierd. Zijn geliefden weer gezien. Dat was goed, maar goed in zijn vel zat Daan niet, ondanks de aansporingen van Jet om vrolijker te kijken. Daar werd Daan niet vrolijker van, wel van het feit dat ik hem begreep. Toen ik vertrok bevroedde ik niet dat we elkaar voor het laatst hadden gezien. Kort daarna  kwamen Daan en Jet, ieder vanwege gezondheidsproblemen, weer in Terneuzen terecht. Op 2 april overleed Daan in het bijzijn van dochters. Zaterdag  6 april zat de Peperbusse vol. De vier dochters met hun partners, kleinkinderen en wat daarop volgt. En verdere familie en vrienden. Het was een vrolijk afscheid als ik het zo mag zeggen. Dankbaar samenzijn, waarin het leven van Daan voorbij trok en in het kader van een passend bijbelgedeelte uit Prediker werd gezet. Wij wensen allen en met name Jet sterkte toe.

Op Paasmorgen toen ik thuis kwam van de kerkdienst, waarin we de opstanding van Christus vierden bereikte mij het bericht dat Jan Riemens was overleden. Het zat eraan te komen. Zijn negentigste verjaardag op 11 juni a.s. leek mij al een tijd een brug te ver. Het ging van Gent naar Terneuzen, van Terneuzen naar Gent en weer terug, waarna Jan in Oostburg zijn Waterloo vond. Hij aanvaardde wat er op hem af kwam, bijvoorbeeld dat hij niet meer naar zijn huis aan de Wandeldreef zou terugkeren, zoals hij altijd het leven had genomen zoals het kwam. Jan was één van de meest trouwe kerkgangers en ook bij de Bachconcerten was hij een vaste bezoeker.
Als ieder kerklid was als hij, dan… Nou ja, laat ik niet wegdromen en het houden bij dit compliment.  Hij viel mij als eerste op in mijn eerste dienst in deze omgeving, in Sint Kruis.  Een alleenwonende man zonder televisie, laat staan internet, die niettemin gedetailleerd op de hoogte was van wat zich in kerk en vaderland afspeelde. Een verhalenverteller ook. Die bij zijn broer en een neef mooie herinneringen opriep. Evenals de zowel ontroerende als hilarische toespraak die Dick de Pooter hield. Ik heb ook een duit in dat zakje gedaan. Maar had veel meer kunnen vertellen. Bijvoorbeeld  dat hij op een gegeven moment de huishouding deed toen dat zijn moeder te veel werd. Tegen de buitenwereld zei moeder dat de kaboutertjes het schoonhielden, want een man die de huishouding deed, dat kon in die tijd echt niet. (Overigens heb ik mijn twijfels of Jan het kon). Helder was hij tot het eind. Zo overwoog hij dat ik misschien wel op vakantie zou zijn als hij zou overlijden. Ik antwoordde dat ik dan terug zou komen, waarop hij mij effectief uitschakelde met de opmerking: “Niet als u in Korea bent.” Breedsprakerig somde hij altijd op wie bij hem op bezoek waren geweest en met welke vervoermiddelen, voor zover het ging om familieleden die het doen zonder auto. En dat bezoek, in de tijd dat hij vitaal was,  altijd naar zee wilde, waar hij, voegde hij toe, niets mee heeft. Kenmerkend en hartverwarmend vond ik zijn bescheiden verlangens. Zo hoopte hij nog thuis te komen in Aardenburg en “leuke dingen” te doen. Ik vroeg hem welke dingen en hij antwoordde: naar de kerkdiensten en de Jumbo. Als je dat leuke dingen noemt dan ben je een tevreden mens. Het is er niet meer van gekomen. Al was zijn afscheid in de Sint-Baafskerk door hem in de steigers gezet en zou het voor hem, ware hij erbij geweest, als een ‘leuk ding’ zijn ervaren. Met Psalm 84 en ‘U zij de glorie’. Maar wel in het Frans, A toi la gloire. De dienst sloten we met de zegen van Sint Patrick, die hem dierbaar was. Een zegen die gekenmerkt wordt door het geloof dat God zich zegenend in en om jou bevindt. Van  familieleden waren er toespraken die een goed beeld van Jan schetsten. Een vondst in de toespraak van Dick de Pooter, namens de kerk, wil ik niet ongenoemd laten. Hij sloot ontroerend  af met het citeren van ‘You’ll never walk alone’. Een lied dat optimaal aansluit bij de genoemde zegen en het leven en geloofsleven van Jan Riemens. De man die aan de Wandeldreef woonde en 130.000 km officieel geregistreerde kilometers heeft gelopen. When you walk through a storm. Hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky. And the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on. With hope in your heart. And you’ll never walk alone.ARCUS
Wie met Palmpasen in de kerk waren, hebben het meegemaakt, het bezoek van onze kerkelijke vrienden uit Arcus. Atilla en Atilla, Anne-Mariá en Tuna. Atilla hield de preek in het Hongaars. Gelukkig spreek ik die taal behoorlijk goed, dus heb ik na iedere alinea vertolkt wat ds. Biro ons wijs wilde maken. Hij vergeleek de kubus van Rubik met de liefde. Beide kennen een schier oneindig aantal mogelijkheden. De liefde van God is als de kubus van Rubik, vond ds. Atilla en ik moet zeggen dat mij dat wel aansprak.  De bezoekers uit Transsilvanië   hadden nog meer mogelijkheden, zoals bleek toen zij muziek maakten. Waaronder een door de dominee zelf geschreven lied. Na afloop waren we met o.a. de voorzitter en de scriba van onze kerkenraad te gast bij Dick en Ans de Pooter. Ook ds. Heini Valk, de ‘founding mother’ van het contact met Arcus, was daar tot wederzijdse vreugde. En anderen. Het viertal van ver genoot van de omgeving, hadden ogen tekort om België en Nederland in zich op te nemen. Voor hen was het, vanuit hun jeugd bezien toen de weerzinwekkende Ceausecu het bewind voerde, onvoorstelbaar wat ze meemaakten: zomaar de grenzen kunnen passeren en hier te zijn in sprookjesachtige steden als Brugge. En op het strand te staan aan de Noordzee. Atilla merkte op dat de ijzige kou van die dagen bijzonder passend was bij de naam van deze zee. Voor het gemeenteleven is een contact als dit een opleving. Dat geldt zowel hier als daar. Er zijn plannen om in September 2020 daarheen te gaan met het (weliswaar niet kerkelijke) mannenkoor Maatwerk.

VAKANTIE
Waar gaan wij nu weer heen? Tot mijn verbazing hebben we de komende maanden niets. Heerlijk! Lekker thuis. En nu maar hopen dat de opwarming van de aarde doorzet.

PASTORAAT
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is. Ook  als er bijzondere reden is, kom ik graag naar u toe. U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com U kunt ook een kerkenraadslid vragen om bezoek van mij.

Als ik afwezig ben, bijvoorbeeld vanwege een vakantie, kunt u, indien dringende pastorale bijstand nodig is, contact opnemen met Nelly Kluijtenaar-Geenen, telefoon 0117-493356

 AUTODIENST
Wie naar de kerk wil en moeilijk op eigen kracht kan, kan een beroep doen op de autodienst. Bel wie op het rooster staat en u wordt gehaald, gebracht en thuisgebracht.

05 mei                 Van Daalen        06-51097733
12 mei                Arendse              0117492862
19 mei                 De Pooter           0117492574
26 mei                 Lako                    0117491641
02 juni                Aarnoutse           0117454231
09 juni                Schriemer           0117492444
16 juni                Vroege                0117491209
23 juni                Van Gilst            0117492412
30 juni                Van Daalen        06-51097733
07 juli                 Arendse              0117492862

GAST AAN TAFEL
Op 29 mei is het de laatste keer dat we Gast aan tafel houden dit seizoen. Op 25 september gaat we weer verder met lekker eten.

EVENEMENTEN

Op zondag 26 mei treedt het Mannenkoor Maatwerk op in de kerk van Donk (Maldegem)  om 15:00 uur.
Vocaalensemblemaatwerk.com


Op donderdag 13 juni wordt een expositie geopend door Burgemeester Marga Vermue om 16:00 in de Sint Baafskerk. De expositie wordt georganiseerd door Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen onder leiding van Tijl Clement.
De expositie vindt plaats in de Zuid Zijbeuk van de Preekkerk.
https://www.cultuurmenus.nlOp zaterdag 15 juni doen we weer mee aan de braderie. Weer op het oude vertrouwde plekje in de Weststraat nr 32. Vrijdag 14 juni bouwen we  s’avonds om 19:00 weer op. Wilt u weer meehelpen opbouwen.
https://sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net

Op zondag 16 juni organiseert het Bachcomite weer een cantateconcert. Dit is de afsluiting van het seizoen 2018-2019. Na afloop is er een korte receptie waarna een luxe vier-gangen diner wordt geserveerd aan tafel door chefkok Marcin Beaufort, bekend van o.a. sterrenrestaurant Sel Gris (Knokke, B). Kaarten zijn verkrijgbaar op de website www.bachstad.eu.

Op 28 juni opent het Kunstenfestival de expositie. Niet minder dan het Zeeuws Orkest verzorgt het muzikale deel. Dat belooft wat!
https://kunstenfestivalaardenburg.nl

Op 4 juli wordt er weer een orgelwandeling door Ad van de Wege in Aardenburg verzorgd. Start Katholieke Kerk.

Op 6 juli start het orgelfestival om 14:00 uur in de Sint Baafskerk. Daarna iedere zaterdagmiddag tot en met eind augustus.

n.b. De normale openingstijden van de Sint-Baafskerk voor bezoek zijn van Dinsdag tot en met Zondag van 14:00 tot 16:00 uur. Tijdens de expositie kunnen deze tijden veranderen.

Cantorij
De cantorij oefent iedere donderdagmorgen van 10.00 uur tot 11.15 uur in de consistorie van de Sint Baafskerk. Er is een auto beschikbaar die mensen ophaalt. Kom en weet u welkom om mee te zingen.
Info: Dick de Pooter 0627850061

Nieuwsbrief: Wilt u ook in plaats van de papieren versie een digitale versie van deze kerkklanken ontvangen? Geef u dan op via de website.
https://sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email: edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat: Mevr. Nelly Kluijtenaar-Geenen, email: nellykluijtenaar48@gmail.com 0117-493356 
 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website:  https://sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net                           emailadres:       info@pknaardenburg.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau:                           Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr. A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Orgelfonds:                                              NL15ABNA0513751963
Kerkklanken:                                           NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Adm.Dhr. L. Daansen,                                     
Tel. 0117-492356                                           
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 7juli 2019 voor 22.00 uur naar info@pknaardenburg.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.