Kerkklanken nummer 4 2019
Kerkklanken

Nr. 4.  Zondag 30 juni tot en met zondag 8 september 2019

 
Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.
BIJ DE DIENSTEN

Zondag 30 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk
Voorganger        : ds. Alexander Eberson
Organist              : dhr. Cees Hamelink

Zondag 07 juli
10.30 uur Doopsgezinde kerk  
Voorganger        : ds. Marijn Vermet
Organist              : Lien van Male

Zondag 14 juli
10.30 uur Kermisdienst Sint Kruis 
Voorgangers       : ds. Edward van der Kaaij
                              Ds. Marijn Vermet, pastor Frans van Geyt
Muziek               : Jongerenkoor

Het jaarlijkse feest dat Sint Kruis op z’n kop zet is dit weekend weer in volle gang. De tentdienst is daar een gewaardeerd onderdeel van. Dit jaar ben ik uitverkoren om de vertelling te doen. Aan de hand van het thema God zien. In Sint Kruis slaapt de organisatie uit na een doorwaakte nacht, dus begint men om half elf.   

Zondag 21 juli
10.30 uur Doopsgezinde kerk   
Voorganger        : ds. Marijn Vermet
Organist              : Benny Lampo


Zondag 28 juli
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 

CULTURELE VIERING
Geen gebruikelijke kerkdienst vandaag, maar een niet te missen kans.
Georganiseerd door ICC, de drie samenwerkende kerken, doet theatermaker ds. Kees van der Zwaard de hele dienst. Zie verderop voor nadere informatie . Voor mensen als hij stromen kerken in de Randstad vol. Hier zijn de getallen kleiner, maar wie gewoonlijk nooit naar de kerk komt raad ik aan een uitzondering te maken voor deze bijzondere gelegenheid.
(U kennende doet u niets met deze aanbeveling, maar ik wil later niet zoiets te horen krijgen als: “had het dan gezegd!”)

Voor wie een gewone kerkdienst wil. U kunt naar Breskens voor een regiodienst.
                    
Zondag 04 augustus
10.30 uur Doopsgezinde kerk   
Voorganger        : ds. J. Klanderman
Organist              : Lien van Male

Zondag 11 augustus
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Jan Neeteson

Het verheugt ons te kunnen  meedelen dat Ad van de Wege in deze viering bevestigd wordt als kerkrentmeester. Welkom Ad!

Zondag 18 augustus
10.30 uur Doopsgezinde kerk 
Voorganger        : ds. Marijn Vermet
Organist              : Benny Lampo

Zondag 25 augustus
10.00 uur Sint-Baafskerk    
Voorganger        : ds. Marian Taalman – De Ruiter
Organist              : Niek Luuring
Cantorij              : o.l.v. Gerard Taalman

Zondag 01 september
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Pieter Overduin
Organist              : Jan Neeteson

Zondag 08 september
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  Baafse Beleving

Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Ad van de Wege

In het Bijbelse verhaal gaat het over een oplichter die er mee weg kwam, maar nu toch zichzelf tegenkomt. Sopraan Inge Zutterman uit Brugge, die werkelijk schitterend kan zingen, komt deze Baafse Beleving opluisteren.

BAAFSE BESPIEGELINGEN 
Op het moment waarop ik dit schrijf is het precies negentien jaar geleden dat mijn vader overleed. Tot op de minuut nauwkeurig zelfs. En alsof het zo moet zijn barst er een onweer los; de straat spiegelt van een wolkbreuk. Herinneringen woelen zich los, letters rijgen aaneen, woorden worden op schrift gespiegelde herinneringen aan mijn grote liefhebberij: fietsen  in de bergen. Ik heb er heel wat gehad.
Iedere beklimming heeft zijn eigen verhaal, iedere berg zijn eigen charme.

Na een verregende vakantie in Katwijk aan Zee sprak mijn vader de onvergetelijke woorden: “Dit nooit meer.”  En zo kwam het dat wij voortaan naar de zuidkant van de Alpen gingen, naar de meren in Italië. Op de weg daarheen kom je, zoals ervaren reizigers weten, in een flessenhals terecht, de Sint Gotthard.  De tunnel lieten wij liggen. Zoals het de ware vakantieganger betaamt ging het rechtsaf, de col op, de pas over. Wij hadden een Opel met het rugnummer EP-96-32. Dat ik dit nummer nog weet verbaast mij, want alle andere nummerborgen van onze auto’s toen en ook die ik later zelf bezat weet ik er niet één. Zelfs van mijn vierwieler zou ik het u niet kunnen zeggen (iets met KR en er zit ook een 8 in).
De pas was niet de brede weg, die zich tegenwoordig voor je opent als je de tunnel laat voor wat hij is, maar een smal pad, bestraat met kleine klinkers. Zij roepen de gedachte op aan een Romeinse heerbaan die zojuist is blootgelegd door een team van enthousiaste amateurarcheologen. Een jaar of vijftien geleden ging ik er met mijn tweewiler overheen. Het was koud, regen miezerde en als het even droog was, was het vochtig met toenemende nevel. De moeren van mijn ijzeren ros trilden vervaarlijk op de kasseitjes, mijn gestel schudde. Maar in mij brak vreugde los toen ik meer dan halfweg de muurtjes zag in de kort op elkaar volgende haarspeldbochten.  Zij zaten helder in mijn herinneringen. Vroeger werd nu en zo nam de korte krullen als in een dans. De koude mist, een weertype waar ik normaliter niet tegen kan, deerde mij niet meer, ik was warm van innerlijk geluk. De oorsprong hiervan lag in 1967. Op de dag waarop onze zwaar beladen Opel ons gezin van zes of zeven, met eten voor zo’n beetje de hele vakantie, inclusief een zak met tien kilo aardappels (want in het buitenland waren ze allemaal glazig, zei mijn moeder) zich hijgend en puffend, omhoog werkte. Hij redde het niet; de automobiel kwam tot stilstand, enkele honderden meters voor de top. Er ging een bevel uit vanwege mijn vader en onder het motto ‘vrouwen en kinderen eerst’ verlieten wij het voertuig. Mijn vader, de wegkapitein, zat dapper pal achter het stuur van het zinkend schip. Hij gaf een dot gas. Het gezin gaf alle krachten en duwde ferm tegen de billen van de Opel. Stapje voor stapje, meter voor meter won hij terrein. Tussen de uitlaatgassen door en toch al in het nadeel vanwege de ijle lucht, hapten wij amechtig naar zuurstof en duwden opnieuw en opnieuw. Zodra de weg een ogenblik iets minder stijl werd maakte de Opel record een grote sprong voorwaarts (Mao tse Tung kon er een voorbeeld aan nemen) en spoot vooruit. Mijn vader waagde het niet te stoppen, de Opel zou het opnieuw kunnen laten afweten. Vrouw en kinderen moesten het verder maar op eigen kracht zien te rooien. Wij zetten de pas er in. Geruime tijd later kwamen wij op de top van de col. De automobiel en zijn bestuurder stonden te glimmen van trots, aan de rand van een meertje.
Met mijn vingers en overige uit stekende buitenkanten stijf bevroren, doch van binnen behaaglijk warm vanwege de kostbare herinneringen, komen mijn fiets en ik eensgezind boven. Ik tuur de verlaten top af, of er ergens door de nevelen heen bij het meertje een auto met het nummer EP-96-32 op mij staat te wachten. Hij staat er niet.
Maar hij is er wel! Op mijn harde schijf van herinneringen aan de tijd waarin mijn vader nog leefde.  De tijd, waarin geluk vanzelf spreekt omdat je het leven ontvangt als een kind.
Het duurt even. Dan trekt de mist in mijn gedachten weg, het verleden lost op, het heden strekt zich uitnodigend uit. In het dal weet ik mijn vrouw en kinderen. Ik stap op mijn fiets en daal af, het gaat auto mobiel. Beneden schijnt de zon. Het werd een prachtige zomer

EVENEMENT         28 juli 10.00 uur Sint-Baafskerk

Kees van der Zwaard- theatermaker

“Je eerste adem heb je van de wind gekregen, wie weet van waar hij komt, waar hij begint…”  Zo begint  ‘Adem’, één van de eerste liedjes van Kees van der Zwaard. Het lied markeert zijn zwerftocht tussen verleden en toekomst. Op deze reis met verhalen en liedjes als reisgenoot en het publiek als lotgenoot is Kees onderweg. Hij sjouwt met de koffer van de geschiedenis, rommelt in de ladekast van het geheugen, drinkt uit de bron van de verbeelding, hoopt op het vuur van de passie en droomt van ietsje meer...
KEES VAN DER ZWAARD (1962) is van huis uit theoloog. Hij werkt sinds 1998 freelance als schrijver en theatermaker. Hij speelde tot nu toe 11 zelfgeschreven solovoorstellingen.
NAWEEËN ARCUS
Inmiddels weer al weer een paar maanden geleden bezochten de dominee en de cantor/organist van Arcus, tezamen met hun echtgenotes ons in Aardenburg. Hun vertrek had behoorlijk wat voeten in de aarde. Vanwege de slechte internetverbindingen in Arcus was het viertal er niet in geslaagd om vooraf in te checken. Op het vliegveld wachtte hen een onaangename verrassing. Men moest 110€ bijbetalen om te kunnen inchecken. Dat zijn de regels van Ryanair. De reis had ik voor hen geboekt bij reisbureau Maldo in Maldegem. De terugreis liet zien hoe het kan zonder bijbetalen. Ik heb het bij het reisbureau aangekaart en gevraagd of zij wilden reclameren bij Ryanair, omdat de incheckherinnering door de luchtvaartmaatschappij zo laat was aangekomen dat wij vanuit Nederland niets meer voor hen betekenen. Ryanair heeft zo klantonvriendelijk gereageerd als je bij hen kunt verwachten en is niet bereid om een financiële tegemoetkoming te betalen. Toen wachtte ons een prettige verrassing. Reisbureau Maldo bood aan om 80€ aan onze gasten uit Roemenië te vergoeden. Dit bedrag hebben wij inmiddels op onze bankrekening binnen gekregen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Top van Maldo Reizen uit Maldegem!
Dick de Pooter 

WONING TE HUUR AAN HET RUITERSKWARTIER
Binnenkort, mogelijk per 01 augustus of  01 september a.s. , komt er een woning met garage te huur aan het Ruiterskwartier
Voor inlichtingen: L. Daansen, Binnenweg 7, 4527ED  Aardenburg. Tel. 0117-492356.

VAKANTIE
Waar gaan wij nu weer heen?  Mijn vrouw en twee dochters  verheugen zich op een tiental dagen Schotland. Ik ben blij dat ik niet mee hoef . Zo krijgen we wat wij verdienen en  hebt u mij deze zomer onder handbereik.
Ds. Edward van der Kaaij

PASTORAAT
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is. Ook  als er geen bijzondere reden is, kom ik graag naar u toe. U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com U kunt ook een kerkenraadslid vragen om bezoek van mij. Als ik afwezig ben, bijvoorbeeld vanwege een vakantie, kunt u, indien pastorale bijstand nodig is, contact opnemen met Nelly Kluijtenaar-Geenen, telefoon 0117-493356

AUTODIENST
Wie naar de kerk wil en moeilijk op eigen kracht kan, kan een beroep doen op de autodienst. Bel wie op het rooster staat en u wordt gehaald, gebracht en thuisgebracht.

07 juli                 Arendse              0117492862
14 juli                 De Pooter           0117492574
21 juli                 Lako                    0117491641
28 juli                 Aarnoutse           0117454231
04 aug                 Schriemer           0117492444
11 aug                 Van Gilst            0117492412
18 aug                 Van Daalen        06-51097733
25 aug                Arendse              0117492862
01 sep                 De Pooter           0117492574
08 sep                 Lako                            0117491641

De lijst met chauffeurs wordt kleiner. Zijn er nog mensen die één keer in de twee maanden willen rijden? Geef je dan op bij een kerkenraadslid. Dan wordt je naam opgenomen in het volgende lijstje.

EVENEMENTEN BACH
Iedere zaterdagmiddag om 14:00 uur een gratis orgelconcert. Juli en Augustus. Toegang vrij. Duurt een half uur.
4 juli orgelwandeling door Ad van de Wege. Start 19:00 uur in de
Katholieke Kerk.
14 juli Bernd van Hulle. Aanvang 16:00 uur. Zie website bachstad.eu

Voor alle overige concerten zie de website. www.bachstad.eu

EXPOSITIES
Tot 30 juni expositie in de zijbeuk van de kerk met werk van de jongeren uit West-Zeeuws Vlaanderen. Allen zijn via de buitenschoolse opvang met dit werk bezig geweest. Prachtig om te zien deze tentoonstelling.

2de Biënnale Kunstenfestival Aardenburg
Vrijdag 28 juni Zeeuws Orkest vanaf 20:00 uur. Tickets verkrijgbaar aan de kassa.

De tentoonstelling wordt geopend volgend weekend en duurt tot en met zondag 18 augustus. Voor Aardenburgers is de toegang voor de expositie gratis.

RONDOMMES
Laatste twee woensdagen van Juli en eerste twee woensdagen van Augustus heerlijk fietsen. Start om 13:00 uur vanaf de Markt. De laatste fietstocht wordt afgesloten met een maaltijd in de kerk.
Graag vooraf opgeven bij Wilfried Staelens (w.staelens@gmail.com)

BRADERIE
Vanwege het weer hebben we de braderie van 15 juni 2019 afgelast. Excuses aan de mensen die het niet op tijd wisten en daar op vrijdagavond hebben gewacht op de anderen om alles op te bouwen.
Wat de oliebollen en wafels betreft; nog even geduld tot 2 november, want dan wordt de Hobbymarkt gehouden. Nu al aanmelden kan via ons emailadres info@pknaardenburg.nl
Graag vermelden met welke hobby je komt. Die het eerst komt die het eerst maalt.

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email: edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat: Mevr. Nelly Kluijtenaar-Geenen, email: nellykluijtenaar48@gmail.com 0117-493356 
 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website:                             emailadres:       info@pknaardenburg.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau:                           Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr. A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Orgelfonds:                                              NL15ABNA0513751963
Kerkklanken:                                           NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Adm.Dhr. L. Daansen,                                     
Tel. 0117-492356                                           
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 1 september 2019 voor 22.00 uur naar info@pknaardenburg.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.