Kerkklanken 6 november /januari 2020
Kerkklanken

Nr. 6.  Zondag 10 november tot en met zondag 5 januari 2020


Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.

BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 10 november  
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Ondanks de sombere lezingen (ik volg braaf het landelijk rooster) is dit een feestelijke dienst omdat Vic Catseman gedoopt zal worden.

Zondag 17 november  
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Marijn Vermet 
Organist              : Ben Lampo

Zondag 24 november   Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur Peperbusse Sint-Kruis 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : ?

Een heftige dienst, ieder jaar weer. Maar ook mooi omdat we de namen noemen van wie ons dierbaar zijn.

Zondag 01 december  Eerste zondag van advent
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Marijn Vermet
Organist              : Lien van Male

Zondag 08 december
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger        : ds. Marian Taalman – de Ruiter   
Organist              :
Dezefoto van Onbekende auteur is gelicentieerdonderCC BY-SA


Dinsdag 10 december Oecumenische adventswake
19.30 uur Doopsgezinde kerk

In de voorbereidingstijd van kerst komen we oecumenisch samen. De drie voorgangers, Marijn Vermet, Frans van Geyt en Edward van der Kaaij spreken een korte meditatie uit. We verheugen ons op de medewerking van het RK-koor.

Zondag 15 december 
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Marijn Vermet 
Organist              : Ben Lampo

Zondag 22 december
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger        : ds. Cor de Beun   
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Dinsdag 24 december Kerstnacht
22.30 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Een Baafse (kerst)Beleving. Prachtige muziek. Er is één verschil met gewone Baafse Belevingen, er is ook volop gemeentezang. We zingen de ‘bekend maakt bemind’ kerstliederen. De kerstvertelling doe ik  door de ogen van één van de figuren uit het evangelie van Lucas. Vorig jaar was de keizer hoogstpersoonlijk aan het woord. Eerdere  jaren waren het de mindere goden als de herder, herbergier en Quirinius. U ziet aan dit rijtje dat het steeds hogerop gaat. Menselijkerwijs gesproken kan het na de keizer niet hoger, maar in het geloof kijken we verder dan de mens lang is. Sky high gaan we en zien we kerst door de ogen een engel.

Een geschenk voor alle kerkgangers
We hebben deze kerst een eenmalige bijzonderheid. Iedere kerkganger krijgt een cadeau, geschonken door de stadsdichter van Nijkerk. Met een winkelwaarde van € 14,95. Zolang de voorraad strekt. Als we exemplaren overhouden (dat kan ik niet beloven) dan kunnen we ook uitpakken in de Kerstmorgendienst in Sint Kruis. 

Dinsdag 25 december Kerstmorgen
10.00 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Pieter Overduin

Het verheugt mij dat ds. Pieter Overduin bereid was om als organist te komen. Mijn collega is dit jaar met pensioen gegaan en speelt de sterren van de hemel, hetgeen in kersttijd niet onbelangrijk is. Indien de voorraad strekt krijgen de kerkgangers…(zie bericht hierboven)

Zondag 29 december
10.00 uur Regiodienst Biervliet
Georganiseerd door de werkgroep ‘Veelkleurig vieren’.

Maandag 31 december Oudejaarsavond
18.30 uur Peperbusse Sint Kruis
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Vorig jaar zeer succesvol en dat gaan we nu nog overtreffen. Muzikaal willen we het jaar uitluiden met Ad van de Wege aan de toetsen. Onderweg pikken we een treffende meditatie mee. Het ziet ernaar uit dat een organist die in opleiding is bij Ad één of twee bijdragen gaat leveren. Bij de collecte en ook nog iets voor of na de dienst. Mis het niet, dit debuut.

Zondag 05 januari  
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij 
Organist              : ?

Het is een traditie om het kalenderjaar te beginnen in het gebouw van de doopsgezinde kerk met een gezamenlijk viering. Om en om gaat de predikant van de doopsgezinden of de PKN voor. Dit jaar ben ik aan de beurt om de wijzen uit het oosten te verwelkomen.
DE STADSDICHTER VAN NIJKERK

In Nijkerk is er een stadsdichter, aangesteld door het college van B&W. Zijn naam is Bert Jurling. Ik heb hem verteld over de Sint-Baafskerk en Aardenburg. De oudste kerk van Zeeland in de oudste stad! Sinds 1157, maar de geschiedenis van deze plek gaat nog veel verder terug. Zo’n 8000 jaar geleden woonden hier al mensen. Dat wekte zijn interesse. Hij wilde de kerk en de stad wel eens van dichtbij zien en de Baafse Beleving ervaren. Eindresultaat: hij komt naar de kerstnachtdienst. En niet met lege handen. Hij neemt een geschenk voor iedere kerkganger mee. U kunt hem ontmoeten in en na de kerstnachtdienst. Hij gaat op de ochtend daarna ook mee naar de kerstdienst in Sint Kruis.

COENSDIKE
Op 12 november om half elf is er weer een dienst op Coensdike. Ook niet-bewoners zijn welkom. Lien van Male zorgt voor de muzikale begeleiding, ds. Edward van der Kaaij voor een overweging bij een bijbelgedeelte.

Op 20 december om 14.00 uur is de kerstviering. Die wordt bij toerbeurt ingevuld door één van de kerken. Dit jaar door de doopsgezinde kerk, dus met ds. Marijn Vermet als voorganger.

WIJ GEDENKEN
Het was een heftig jaar, wij moesten afscheid nemen van trouwe kerkgangers en andere bekende leden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij hun naam. Het zijn:

Daniel MeindertCommelin
15 maart 1929 - 2 april 2019

Jan Riemens
11 juni 1929 - 26 april 2019

LeendertMinderhoud
10 september 1937 - 1 juli 2019

Magdalena Johanna (Marleen) Lako
 15 maart 1966 - 10 juli 2019

Catharina Johanna Guerand -Riemens 
29 juni 1934 -16 augustus 2019

BAAFSE BESPIEGELINGEN
We gaan in gestrekte draf naar het einde van het jaar. Dat kerkelijk gezien nabij is, want de jaargangen van de kerk lopen van advent naar advent. Als je de betekenis van het woord advent kent dan krijgt je oog voor de betekenis van deze opzet. Advent = komst. Het kerkelijk jaar begint dus met de komst van de Heer en komt daar ook weer op uit. Het is geen ‘komen en gaan’ maar ‘komen en komen’. Is het van komst naar (weder)komst? Tja, daar vraag je zowat. Met als onderliggende gedachte: moet je hier feitelijk  mee omgaan? Doe je dat, dan zie je Jezus die gezeten op de wolken neerdaalt. Ik kan dat zo niet zien, maar lig niet wakker van degenen die dat wel doen. Geloof is om te beleven en uiteindelijk is dat een individueel proces. Op uw geloofsweg komt u er zelf maar achter hoe de komst van Christus gestalte krijgt in uw bestaan. Voordat we de herstart (of is het een doorstart?) maken ronden we het jaar netjes af. In het publieke leven gaat dat via lijstjes. De beste films van het afgelopen jaar, de beste politici (de slechtste zou ook kunnen maar de lijstjes moeten weer niet te lang worden), de best verkochte boeken (dat van mij staat er vreemd genoeg weer niet in). In de kerk hebben wij ook een lijstje. Waar we bedroefd van worden en hopen dat het niet al te lang is. Het is een opsomming van mensen die we gekend hebben, waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Op de zondag vóór eerste advent, zijnde de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen. In een tijd, waarin de gedachten gaan over wat en wie voorbij is. Dat doen niet alleen gelovigen, het is universeel en strekt zich uit tot plaatsen die niet meteen voor de hand liggen. Ik heb het van nabij ervaren. In de laatste competitiewedstrijd van het jaar voetbalde FC Utrecht tegen Ajax. Kort voor aanvang van het duel werd op de tribune aan de Bunnikzijde een gigantisch spandoek uitgerold. Met een afbeelding en een tekst, het zag er prachtig uit. De speaker lichtte toe dat dit ter nagedachtenis was aan de supporters die het afgelopen jaar waren overleden. De wedstrijd schonk mij weinig tot geen genoegen, deed zelfs pijn omdat mijn hart voor Utrecht klopt en Ajax heer en meester was, de nederlaag voor de domstedelingen was van stonde af aan onafwendbaar. Maar het ritueel maakte voor mij alles goed en onderstreepte de conclusie die ik eerder al eens had getrokken,  dat voetbal een soort van religie is. 
De laatsten der Mohikanen gaan nog naar de kerk. Ik hoop dat de Mohikanen in onze kerk dat blijven doen. Het voortbestaan van onze gemeente hangt aan die draad. Als het kerkbezoek structureel onder een minimum komt zullen de kerkdiensten verdwijnen en is het gedaan met het kerkelijk leven in Aardenburg en Sint Kruis.
Het één sluit het ander niet uit, maar tegenwoordig gaan mensen op zondag naar andere plekken, bijvoorbeeld naar Ikea. Daar krijg je wel wat meer dan brood en wijn. Als je moet kiezen tussen Zweedse gehaktballetjes en het lichaam van Christus dan is de keuze voor sommigen snel gemaakt. Tenzij je de waarde van het stukje brood beleeft.
Een andere seculiere plaats van samenkomst is, ik stipte het al aan, het stadion. Ironisch genoeg vinden vieringen van voetbal vanouds plaats op de zondag (al zijn er tegenwoordig heel wat op de sabbatdag). Met de combinatie is niks mis. En zo heb ik de oplossing voor de teloorgang van de kerkgang. Doe allebei. Ga, als u in de morgen de kerkdienst hebt bezocht, na het welverdiende koffiedrinken naar Club Brugge, Feyenoord, NAC, de plaatselijke AVC of welke club ook (FC Utrecht beveel ik van harte aan). Zo is uw zondag een topdag. Wellicht kunnen we een autodienst organiseren voor Club Brugge. Zoals u verderop kunt zien hebben we dringend behoefte aan extra automobilisten. We laten ons inspireren door plaatsgenoot Peter de Vrieze. Die heeft van het bezoeken van wedstrijden van Chelsea een plezante religie gemaakt, een Baafse Beleving in Londen. ‘You never walk alone’ wordt door hem in de praktijk gebracht. Weliswaar bij de verkeerde club, want niet in Londen, maar in Liverpool walk je authentiek niet alone. Dat onsterfelijke lied gaat over: niet alleen door het leven gaan als je het leven zwaar is. Daar komt het voor een mens op aan. En in dat licht zie ik de komst van Christus in ons bestaan.
PASTORAAT
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is. Ook  als er bijzondere reden is, kom ik graag naar u toe. U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com U kunt ook een kerkenraadslid vragen om bezoek van mij. Als ik afwezig ben, bijvoorbeeld vanwege een vakantie, kunt u, indien dringende pastorale bijstand nodig is, contact opnemen met Nelly Kluijtenaar-Geenen, telefoon 0117-493356

AUTODIENST
Wie naar de kerk wil en moeilijk op eigen kracht kan, kan een beroep doen op de autodienst. Bel wie op het rooster staat en u wordt gehaald, gebracht en thuisgebracht.

03 november               Aarnoutse           0117454231
10 november               Schriemer           0117492444
17 november               Van Gilst            0117492412
24 november               Van Daalen        06-51097733
01 december                Arendse              0117492862
08 december                De Pooter           0117492574
15 december                Lako                    0117491641
22 december                Aarnoutse           0117454231
29 december                Schriemer           0117492444
05 januari                    Van Gilst            0117492412
        

Herhaling oproep: uitbreiding van beschikbare chauffeurs is gewenst. Zoals u kan zien is de belasting te overzien. Als er eentje bij komt is het eens in de acht weken. Als er meer bij komen nog minder. Onderling ruilen is altijd mogelijk. U kunt opgeven bij mij. 
Helaas heeft zich na deze oproep vorige maand nog niemand gemeld.  Nieuwe poging.  Hopelijk dit keer succesvol. Geef u op via edwardvanderkaaij@hotmail.com
Afbeelding met muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving


CULTURELE AGENDA IN DE SINT-BAAFSKERK

1 DECEMBER 2019 De wereldlijke Bach zondag om 16:00 uur

22 DECEMBER 2019 Credo Kiev Koor zondag om 16:00 uur
Hier moet je bij zijn. Een koor uit de Oekraine met dans en zang van wereldformaat. Ze treden ook op in Beverwijk, Groningen en Zeist. Dit is een koor dat het stenen hart van de Sint-Baafskerk laat kloppen.
Noot redactie: concert wordt uitgesteld naar 2020

12 JANUARI 2020 Nieuwjaarsconcert Brandenburger Bach Cantate zondag om 16:00 uur

Tickets verkrijgbaar via www.bachstad.euX-X-XDit blad digitaal ontvangen? Abonneer u dan op de gratis nieuwsbrief.
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net                          
 
Dezefoto van Onbekende auteur is gelicentieerdonderCC BY-SA
17 november 2019 treedt het Vocaal Herenensemble Maatwerk o.l.v.onze Cantor-OrganistAd van de Wegeop in de Sint-Carolus Borromeuskerk op  het Hendrik Conscienceplein 11, te Anwerpen. De artiestenmis begint om 11:30 uur. Voor het koor een hoogtepunt in zijn bestaan. Iedereen is welkom. Voor nadere informatie zie:www.artiestenfonds.be

OLIEBOLLEN
Inmiddels een traditie. In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 december bakken we weer heerlijke oliebollen voor u. U kunt de oliebollen bestellen in veelvouden van 10-15-20-25-30 via email info@pknaardenburg.nl of aardenbach@gmail.com.
De oliebollen kosten 7,50 euro per 10 stuks.
Afhalen tussen 09:00 en 12:00 uur.


EINDEJAARSCOLLECTE 2019en KERKBALANS 2020
Binnenkort ontvangt u weer een acceptgirokaart voor beide collectes. In december en januari 2020. Van harte bij u aanbevolen.

RESTAURATIE
Binnenkort starten we met de vernieuwing van het hemelwaterafvoer systeem rondom de Sint-Baafskerk. Hoogstwaarschijnlijk zal de heg aan de zuidzijde van de kerk het “veld”moeten ruimen vanwege de graafwerkzaamheden.


Geen automatische alt-tekst beschikbaar.Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email: edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat: Mevr. Nelly Kluijtenaar-Geenen, email: nellykluijtenaar48@gmail.com 0117-493356 

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.netemailadres:         info@pknaardenburg.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr.A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Orgelfonds:                                              NL15ABNA0513751963
Kerkklanken:                                           NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Penningmeester Administrateur Leendert Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                                     
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk22 december2019 voor 22.00 uur naar info@pknaardenburg.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.