Kerkklanken nr 7 november en december 2020
Kerkklanken

Nr. 7  geldig voor de maanden november en december 2020

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.
BIJ DE DIENSTEN

NB Voor de doopsgezinde diensten is aanmelding vooraf verplicht
Dat kan via: famnortier@outlook.com

Aanmelding voor diensten in de Sint-Baafskerk is niet nodig omdat we bij gewone diensten rond de dertig uit komen. Samen met de organisatie zit er nog wat rek in dat getal.

Zondag 08 november  
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg
Voorganger        : ds. Marien van Manen   
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 15 november  
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Marijn Vermet 
Organist              : Ben Lampo

Zondag 22 november   Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur Sint-Baafskerk  Aardenburg
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Een heftige dienst, ieder jaar weer. Maar ook mooi omdat we de namen noemen van wie ons dierbaar zijn. Voor deze dienst is het van belang dat u zich aanmeldt. Dat kan bij mij: edwardvanderkaaij@hotmail.com

Zondag 29 november  Eerste zondag van advent
10.30 uur Doopsgezinde kerk  Aardenburg 
Voorganger        : ds. Alexander Eberson
Organist              : Tineke van ‘t Westeinde
 
Zondag 06 december  Tweede zondag van advent
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg  
Voorganger        : Hendrik de Vriese   
Organist              : Lien van Male

Zondag 13 december  Derde zondag van advent
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Cor de Beun 
Organist              : Rein van der Kluit

Zondag 20 december  Vierde zondag van advent
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg  
Voorganger        : Willie Pelleboer.    
Organist              : Lien van Male

Donderdag 24 december Kerstnacht
22.30 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Het wordt een soort van kerstconcert met meditatie. En ook de vertelling van een zelf geschreven kerstverhaal door de Nijkerkse stadsdichter Bert Jurling. Als gemeentezang mogelijk is doen we dat natuurlijk, want de bekende kerstliederen willen we zingen.

Vrijdag 25 december Kerstmorgen
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Ook nu een aangepaste kerstviering en een (ander) kerstverhaal (dan afgelopen nacht) van en door Bert Jurling. Ook nu als het mogelijk is gemeentezang.

Zondag 27 december
Er zou een regiodienst zijn. Die gaat vanwege u weet wel niet door. De kerkenraad heeft besloten deze zondag niet in te vullen.

Donderdag 31 december Oudejaarsavond
18.30 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

De laatste viering van het kalenderjaar heeft de afgelopen jaren een (goede) reputatie opgebouwd met extra aandacht voor muzikale kwaliteit. Gerard Taalman heeft toegezegd een bijdrage te leveren en wellicht komt er nog meer.

Zondag 03 januari   
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg   
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij 
Organist              : Ad van de Wege

Voor het eerst een dienst in de Sint-Baafskerk op de eerste zondag van het kalenderjaar. Het is een goed gebruik om elkaar na die dienst te ontmoeten met de nieuwjaarswensen. Op dit moment is nog onbekend of we dat kunnen doen. Hopelijk zijn de preventieregels dan wat versoepeld.

DIENSTEN IN CORONATIJD
Zolang de 1½ meter-regel geldt is het onverstandig om in een kleine ruimte te kerken, en al helemaal als je ook een grote kerk beschikbaar hebt. Om die reden is besloten in coronatijd geen diensten te houden in Sint Kruis. We zijn ons ervan bewust dat dit voor sommige leden die woonachtig zijn in dit mooie dorp een nadeel is. Maar gezondheid gaat vóór alles en onnodig risico’s lopen, gaan wij niet doen. Gelukkig is de afstand tussen de twee kerkgebouwen maar vier kilometer, dus hopen wij dat veel Kruisenaars, ook al gaat dat tegen hun normale gang in, de weg naar de Sint-Baafskerk weten te vinden. En dat u allen vertrouwen genoeg hebt dat het veilig is om naar de kerk te gaan.

ZANG
Op dierendag meenden hervormden in Staphorst dat het een goed idee was om in drie blokken van zeshonderd kerkgangers naar het godshuis te gaan en daar met luide stem Psalmen te zingen. Hoewel het binnen de regels was ontstond er grote woede onder de bevolking (en niet alleen bij de heidenen). Dat heeft geleid tot een strikte richtlijn om niet te zingen en maximaal dertig kerkgangers toe te laten. Het is een richtlijn, geen dwingende regel. Dat komt omdat de confessionele regeringspartijen een dwingende  aanpak van religieuze dingetjes  niet wensen (Onverdoofd slachten wordt om dezelfde reden niet gewoon verboden, want dan kwets je tere moslim zieltjes, en ook orthodoxe joden willen dat dieren nog meer lijden dan zij al deden, voordat ze worden geslacht). 

Wij horen niet tot de gekkies die menen dat het met corona  wel losloopt, of, erger nog, hierin een complot zien van de heersende elite om ons uiteindelijk, tegelijk met de vaccinatie een chip in te planten (chips vind ik trouwens heel lekker) en volgen de dringende aanbevelingen van de PKN. Wij hopen dat dalende grafieken stijgende versoepeling teweeg gaan brengen.

IN MEMORIAM
Een kleine twee jaar geleden had Anneke Flikweert uit Sint Kruis het gevoel dat er iets niet goed was met haar gezondheid. Helaas bleek dat te kloppen. Het was kwaadaardig en woekerde in haar hoofd. Je komt dan in een medisch traject terecht, een soort van achtbaan. Op en neer, goede en slechte berichten wisselden elkaar af en slingerde Anneke en haar geliefden van hoop naar wanhoop en weer terug. Het is een weg, waarvan je weet hoe die afloopt. Onderweg heeft Anneke nog goede tijden gekend, zoals het huwelijk van haar zoon en de geboorte van nog een kleinkind. Bijgestaan door een brede kring kon zij thuis blijven wonen. Ze onderging haar lot gelaten, ze was mild en vriendelijk voor wie bij haar waren. Ik leerde Anneke enkele maanden geleden kennen, naar aanleiding van een bericht over hoe het met haar ging. Sindsdien ben ik regelmatig op bezoek geweest. In de keuken was er altijd gezelschap en was het eigenlijk altijd gezellig (voor zover je dat in de omstandigheden zo mag noemen). Een lieve vrouw, helaas nog maar 62 jaar, wat volgens onze normen veel te jong is. Maar niet de tijd doch de kwaliteit is wat er toe doet. Hoe Anneke door haar geliefden werd gezien bleek tijdens de afscheidsdienst vanuit de RK kerk op 9 oktober. Het was een mooie bijeenkomst, waar we, binnen de coronaregels, met zeventig mensen konden samenzijn. Daarna is Anneke in besloten kring begraven op de begraafplaats in Sint Kruis. Wij wensen haar man, Hubert Paridaen, de kinderen, kleinkinderen en overige betrokkenen alle kracht toe om met hun dierbare herinneringen aan Anneke voort te gaan. 

KERSTNACHT
Het doet me pijn dat we de kerstliederen waarschijnlijk niet zelf mogen zingen. Omdat we vooruit moeten werken plannen we een kerstconcert op dezelfde tijd en plaats. Met Ad van de Wege en hopelijk Maatwerk (hangt af van de mogelijkheid om te kunnen repeteren, wat weer bepaald wordt door de coronaregels, zucht) zien we uit naar muzikale kersthoogtij, ook al moeten wij zelf onze mond houden.  Dat ga ik niet doen in de meditatie. Ik onderbreek de serie ‘Kerst door de ogen van…’ . Volgend jaar hoop ik die draad weer op te pakken, dit keer een andere draad.
De Nijkerkse stadsdichter Bert Jurling heeft een paar kerstverhalen geschreven, Twee ervan gaat hij – ingekort – vertellen tijdens  de diensten. Voor de kerstnachtdienst is het, als de huidige regels gelden, aanmelding vooraf verplicht, vanwege het maximum van dertig kerkgangers.

Kerstmorgen 25 december is van hetzelfde laken een pak. Hiervoor hoeft u zich niet van te voren te melden.

COENSDIKE
Diensten in Coensdike houden wij niet, zolang deze een risico vormen voor de gezondheid.

WIJ GEDENKEN
Het was een heftig jaar, corona sloeg genadeloos toe. Maar niet in onze gemeente, al bleven niet al onze leden van Covid-19 smetten vrij.
Afgezien daarvan zijn ons enkele gemeenteleden ontvallen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij hun namen,

Abraham Johannes Maas
26 november 1941- 30 maart 2020

Maria Cornelia van Daalen – Geluk
19 januari 1927 – 7 juni 2020

Suzanna Levina Paridaen- Flikweert (Anneke)
16 april 1958 – 4 oktober 2020

BAAFSE BESPIEGELINGEN
‘Het leven van een goudvis’, kent u die uitdrukking?  De woorden
“Kent u die uitdrukking?” vormen de verrukkelijke standaardopening van  dominee Gremdraat, als hij het woord neemt. Niet ieder van u zal hem kennen, ook al is de dominee een bekende Nederlander en geen echte dominee. (Daar heeft hij  te veel kwaliteiten voor). Hij is het alter ego van Paul Haenen. Die ook wel in beeld verschijnt - letterlijk op televisie - als Margreet Dolman. De twee andere ikken en het origineel vormen een creatieve drie-eenheid. We kunnen veel van hem leren, wij allemaal, en dominees in het bijzonder. Zoals die ook leergierig zouden moeten zijn bij andere cabaretiers, omdat zij professioneel communiceren. Dat is wat dominees ook (horen te) doen, in persoonlijk contact en niet in het minst in de preken. Boeiend preken! Ja, dat dienen dominees bovenaan hun ‘to do list’ te zetten. Gratis en voor niets geef ik hier een tip voor alle dominees (inclusief de schrijver van dit stukje): Zet in je agenda op alle dagen: ‘Maak een preek die harten raakt.’ 

Preken met kraak noch smaak, daar hoef je bij dominee Gremdraat niet bang voor te zijn.  De televisiedominee  begint, zoals gezegd,  met een zin die uitloopt in: “Kent u die uitdrukking?” Het leuke daarbij is, dat wat hij zegt helemaal geen uitdrukking is!

En nu ga ik, ds. Edward,  het hebben over het leven van de goudvis. (Kent u die uitdrukking?).  U kent de diersoort, dobberend in een aquarium. In een cursus pastoraat heb ik de gevinde vriend wel eens geadviseerd als aanknopingspunt voor een gesprek. Ongemakkelijke stiltes  kun je voorkomen door, met het oog op een aquarium, aan de gastvrouw/heer te vragen: ‘Zwemt die vis altijd die kant op?’ Het gesprek gaat dan meteen los.

Je zult het maar zijn: een vis in een gouden kooi. Je zwiept met je staart en dan ben je alweer aan het eind. Terug dan maar, en nog eens heen en nog eens weer. Oneindig saai, zou je denken. Maar het schijnt dat het geheugen van het goudhaantje niet verder strekt dan enkele seconden. Als hij het keerpunt heeft bereikt strekt zich een onbekend terrein voor hem uit. Alles is altijd zo goed als nieuw, dank zij het beperkte geheugen. Daar moest ik aan denken toen we in de zomer een dag of tien bij Zell am Zee waren. In die omgeving is een uitstapje naar een bekende waterval één van de dingen op de to do list.  Duizenden doen het. Een wandeling van vijf kilometer, omhoog langs een serie watervallen. Gaandeweg zei mijn vrouw dat ze het idee had dat we hier al eens geweest waren. Ik herkende niets (ik stam af van een goudvis). Mijn vrouw zei iets over een koe bij de uitgang, waar één van onze dochters zou hebben gestaan. Na enkele uren kwamen wij op dat punt en vijftig meter naar links stond een beeld van een koe. Overtuigender bewijs dat het geheugen van mijn vrouw goed is, is ondenkbaar. Dat van mij steekt daar schril bij af. Zo resteert voor mij een bestaan in een glazen kom, waarin ik zinloos heen en weer peddel.  Prediker zegt: ‘Alles is lucht en leegte en er is niets nieuws onder de zon.’ Ach, waarom zou er iets nieuws moeten zijn? Belangrijker lijkt mij dat de zon schijnt. Die maakt ons opgewekt. Dat wens ik u en mij toe nu de dagen korter worden. (Kent u die uitdrukking?).

PASTORAAT
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is. Ook als er geen bijzondere reden is, kom ik graag naar u toe. U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com . Als ik afwezig ben, bijvoorbeeld vanwege een vakantie, kunt u, indien dringende pastorale bijstand nodig is, contact opnemen met de scriba van de kerkenraad Arjo Arendse, of met iemand anders van wie u verwacht dat hij/zij snel iets kan doen.

AUTODIENST
De autodienst leidt momenteel een slapend bestaan vanwege de coronaregels . Uiteraard staat het eenieder vrij om zelf iemand te benaderen voor vervoer naar de kerkdienst.

NIEUWE WEBSITE
We hebben een nieuwe website. Onder het motto: ‘Meer dan een kerk’. De site is de moeite van het aanklikken waard: www.pkn-aardenburg.nl . Interessante informatie vindt u op de gehele site, bijvoorbeeld in de rubriek ‘Oudste kerk’. Waaronder het verhaal van een bijzondere predikant in de geschiedenis van de Sint-Baafskerk en waarom hij zo bijzonder is.  In de rubriek Sint Kruis vinden we gegevens over de Peperbusse. Welgevuld is de informatie onder ‘Muziek’. Als alles compleet werkt, vindt u daar ook de concerten, waarin de Sint-Baafskerk zich  ‘Meer dan een kerk’ toont. 
Als je de site zoekt vraagt Google - heel irritant - : bedoelt u www.pknaardenburg.nl ?
Neen, dat bedoelt u niet!!!
Als u ondoordacht die site aanklikt komt u op een oude site terecht.  U bedoelt wat u intypt: www.pkn-aardenburg.nl

VERHUUR WONING SINT-BAVOSTRAAT
Per 1 november is de vrijgekomen woning in de Sint-Bavostraat weer verhuurd. We wensen de nieuwe huurster en haar dochter veel woonplezier toe.

CONCERTEN
Het Bachcomite laat weten dat alle voor dit jaar geprogrammeerde concerten vanwege Corona zijn afgelast. Ook de Matthaus Passion die geprogrammeerd staat voor 27 maart 2021 gaat niet door. Het Bachcomite is in overleg met de Nederlandse Bachvereniging over een vervangende uitvoering.

GIDSEN
Ondanks Corona mochten we toch veel bezoekers in de Sint-Baafskerk ontvangen. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Helaas hebben Trees Fockenier en Steven van Strien te kennen gegeven om de organisatie over te dragen aan nieuwe mensen. Voelt u zich geroepen om te gidsen en/of de organisatie op u te nemen, neem dan contact op met Dick de Pooter, 0627850061.
De kerk bedankt Trees en Steven voor het vele werk dat zij jaren op zeer vakkundige wijze hebben gedaan.

2020…..2021
De redactie wenst u voor straks gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig Coronavrij 2021. In plaats van een derde golf wensen wij u golven van geluk toe.VIJFDE GEDICHT STADSDICHTER

Afgelast
 
Maar hoe moet dat nu verder?
Gaan we zomaar onze vogelbek
aan de knotwilgen hangen en onze
paraplu’s met schedelkwastjes
 
op zolder begraven? Gaan we
geen slagschepen bouwen?
Slaan we de broederschap over,
de schuimende melk van het
 
broederlijke werk, die blije
vrijmetselarij? Zal er geen parade
zijn, geen dwaze doorluchtigheid,
geen gala bij Joop? Laten we dan
 
toch de tapkraan opengooien en
ons grote verdriet oplepelen en
als de lantaarnpalen uitgaan
onszelf barmhartig opdweilen.
 
 
Dit is het vijfde stadsgedicht
van Rogier de Jong,
Stadsdichter van Aardenburg


Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email:       edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat:  tijdelijk scriba J.A. Arendse  

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       info@pknaardenburg.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr. A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Bovenstaand nummer geldt ook voor giften orgelfonds en bijdrage kerkklanken. Vermeld dan gift orgelfonds of gift kerkklanken. 

Diaconie                              
Penningmeester Administrateur Leendert Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                                     
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 30 december 2020 naar info@pknaardenburg.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.