Kerkklanken nr. 1 jan tm 14 maart 2021
Kerkklanken

Nr. 1.  Zondag 10 januari tot en met zondag 14 maart 2021

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.

BIJ DE DIENSTEN
Het is de tijd van Epifanie. Dit moeilijke woord betekent godverschijning. In het verhaal daarover komt Jezus in het openbaar. Op een diepere laag betekent dit dat de goddelijkheid van de godenzoon aan het licht komt. Dat gebeurt op de oorspronkelijke kerstdatum 6 januari. De zondagen in deze tijd worden (zoveelste) ‘zondag na Epifanie’ genoemd. Dat nummert door tot de eerste zondag van de Veertigdagentijd, die valt dit jaar op 21 februari.

CORONAREGELS
In afwachting van de versoepeling van de landelijke regels – dus tot het zover is - houden wij ons aan de volgende beperkingen: Maximaal dertig mensen. Dat is veilig omdat wij er met inachtneming van de regels meer dan honderd mogen herbergen.
Graag opgave bij mij, via edwardvanderkaaij@hotmail.com .
Mag ook door middel van een briefje in de bus, dan wel mondeling als u mijn pad kruist. Het dragen van een mondkapje is verplicht zolang u niet op uw plaats zit. Er is geen gemeentezang en geen koffiedrinken. Heel wat niet dus, maar het belangrijkste wel: Woord en Muziek. U bent welkom, doch op = op.

Zondag 10 januari Tweede zondag na Epifanie
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger         : Ds.  J.C. de Beun
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 17 januari 
Geen dienst
Dit is de zondag in de week van het gebed voor de eenheid. In gewone tijden is dit de belangrijkste oecumenische dienst van het jaar. Die wordt altijd in de Heilige Maria Hemelvaartkerk gehouden, voorafgaande aan het nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Muzieksociëteit Aardenburgsche Fanfaren. Het zal u niet verbazen dat dit allemaal niet kan doorgaan. We hebben daarover bericht gekregen van onze katholieke vrienden en ook de doopsgezinden hebben deze, en al hun andere diensten geannuleerd. Volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen. We gaan natuurlijk nog wel oecumenisch met Pinksteren en de kermisdienst in Sint Kruis. Ik heb goede hoop dat de vaccinaties ons dan alle vrijheid hebben terug geschonken.

Zondag 24 januari 
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg   
Voorganger         : Ds. Marian Taalman - De Ruiter
Organist              : Ad van de Wege 

Zondag 31 januari 
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg  
Voorganger         : Ds. Ank Muller
Organist              : Tineke van ‘t Westeinde

Zondag 7 februari Vijfde Zondag na Epifanie
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Chr. Duhoux
Organist              : Lien van Male

Zondag 14 februari Zesde Zondag na Epifanie
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger         : Ds. Edward van der Kaaij 
Organist              : Ad van de Wege

In deze dienst wordt ds. Irma Nietveld bevestigd als predikant voor bijzondere werkzaamheden. En wellicht hebben we ook de bevestiging van andere ambtsdragers

Zondag 21 februari Eerste Zondag van de Veertig Dagen
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. Marian Taalman- de Ruiter
Organist              : Ben Lampo

Zondag 28 februari  Tweede Zondag van de Veertig Dagen
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger         : Mw. A. Koops
Organist              : Ad van de Wege

Zondag 7 maart Derde Zondag van de Veertig Dagen
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Willie Pelleboer
Organist              : Lien van Male

Zondag 14 maart Vierde Zondag van de Veertig Dagen
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger         : Ds. J.C. de Beun
Organist              : Ad van de Wege

COENSDIKE
Helaas nog geen vieringen op Coensdike.

BAAFSE BESPIEGELINGEN
In een vorige aflevering figureerde de goudvis. Nog één keer wil ik aandacht besteden aan dit gulden dier, met zijn troosteloze bestaan in
een kom. Lang geleden kwam ik er voor het eerst mee in aanraking, dank zij een straattekenwedstrijd -hoe wonderlijk zijn de wegen van de goudvis!
Daar deed mijn zoon aan mee en niet zonder succes, hij werd tweede.
Ach, ik had voor het vak tekenen een 7 op mijn Mulo-examen, van een vreemde had hij het dus niet. De tweede prijs bestond uit twee goudvissen. Het zou mooi zijn geweest als de derde prijs uit drie goudvissen zou hebben bestaan en zo voorts - je zult maar honderdste worden -  maar de wedstrijd was een hoogst ernstige aangelegenheid. Twee goudvissen met één kom, een zakje gekleurd grint, een rond plastic doosjes met lekker riekende vliesjes -avondeten voor tenminste een maand, en enkele waterplantjes. Goudvis compleet dus, een all inclusive geschenk. De winnaar kreeg een bon en moest die bij de sponsorerende dierenwinkel verzilveren. Een goudvis verzilveren… onze dag kon niet meer stuk. Keurig volgens de gebruiksaanwijzing hingen wij het plastic zakje, met daarin het tweetal in water wemelend, het geheel in de kom, om na een minuut of vijftien te worden geopend. Daar zat een gedachte achter. Het water in de bubbel komt op dezelfde temperatuur als in de kom rondom. Zo worden de visjes niet overvallen worden door een koude douche. Aan niets was te zien of de bewoners tevreden waren over hun nieuwe woning. Een plastic zakje of een riante kom, het leek hen niet uit te maken. Doelloos zwom men heen. En weer. Hun diner wierpen wij in het water, maar de vissen keurden het geen blik waardig. Zouden ze kunnen ruiken? De volgende morgen troffen wij één van de twee stijf op zijn rug aan. Met grote eerbied werd hij uit de kom gevist en met alle egards plechtig in de tuin begraven. In de dierenwinkel rinkelde diezelfde morgen eerst de deurbel en daarna de kassabel. Aanvullende vissen waren niet bij de (tweede) prijs inbegrepen. Terwijl we -ook nu was zo’n beetje het hele gezin meegegaan- de winkel verlieten zei de winkelier "Tot ziens". Pas later begrepen we dat hij dit letterlijk bedoelde. Als geen ander kende hij de kwetsbaarheid van de goudvis. Al gauw wij ook. Want hoe goed zij ook werden verzorgd -niet in de zon of op de tocht, niet in het donker en niet in te fel licht, alleen 's morgens voedsel, juist genoeg om niet over te houden, omdat daardoor het water zou vertroebelen, doch  genoeg om de gouden vissenbuikjes rond te eten. Regelmatig water verversen, niet te warm niet te koud. De zorg en voorzorg konden niet voorkomen dat binnen een week opnieuw één der vissen het loodje legde. De begrafenis verliep dit keer aanmerkelijk sneller en zonder al te veel plichtplegingen. Ik voorzag een massagraf in de tuin, maar zover is het niet gekomen. De derde vis, die enkele dagen later heenging, werd zonder omwegen in de vuilniszak gekwakt. Een paar vissen later had niemand van het gezin nog behoefte om nieuwe vissen aan te schaffen.

Vele jaren daarna  viste David, mijn eerstgeboren zoon, op zolder de lege viskom uit de vergetelheid. "Vraag  maar voor je verjaardag" antwoordden wij, toen hij naar goudvissen hengelde. “Over een paar maanden is hij dat wel vergeten” veronderstelden we heimelijk. Maar wat een geheugen heeft zo’n jongen! En zo werd de glazen woning opnieuw gevuld. De geschiedenis - men kon er op wachten en dit wachten was niet tevergeefs -  herhaalde zich. Reeds de morgen na aanschaf merkt de trotse eigenaar droogjes op, dat de vissen zo saai niet zijn als zijn vader had gedacht. Zo zwommen ze verschillend: één recht, de andere scheef. Hij was nog niet uitgesproken of ik rende naar boven! Mijn geoefende oog zag het meteen: terminaal. Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, maar deze vissen waren niet de tweede prijs en behoorlijk aan de prijs. Hier moest toch zoiets als een BOVAG-garantie op zitten, meende ik. Dat vond de winkelier gelukkig ook, we kregen een vers exemplaar en hoefden de oude niet eens in te leveren. Toen we de winkel verlieten sprak hij vriendelijk, doch beslist: "Tot ziens".

Edward van der Kaaij

PASTORAAT
U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com
U kunt ook via een ander vragen om bezoek van mij.
Overigens bezoek ik ook op eigen initiatief.

GOEDE WENSEN
Mede namens Arietta dank ik u hartelijk voor alle goede wensen rond kerst en oud en nieuw. Met u hopen wij dat het ons allen goed zal gaan en dat bij tegenwind tegenwicht gevonden wordt in sociale warmte.

AUTODIENST
Niet in werking wegens coronaregels

OLIEBOLLENACTIE
Samen met Gerard Taalman, Trees Winkelman, Janneke Galadi en ondergetekende vingen we op 30 december om half drie s‘middags aan met het maken van beslag voor de oliebollen. Na een uur konden we gaan bakken. In twee grote bakken waar maximaal 30 oliebollen in kunnen. Er waren ruim 1700 oliebollen besteld. We misten Ad van de Wege die door Corona was geveld. Uiteindelijk om vijf uur in de morgen ging het laatste restje beslag in de ijslepel. Tussen de bedrijven door werden we van lekkere hapjes voorzien door Salah Galadi, die op zijn manier een steentje bij droeg. Ook een echtpaar dat broodjes kaas bracht. Heerlijk tussen al die zoetigheid. Lang kon ik niet slapen. Van half zes tot half acht, want om half negen kwam de eerste (Peter de Vrieze - DCS)  al om zijn bestelling. 250 oliebollen bestemd voor de inwoners van Coensdike. Een mooie actie van deze Aardenburgse ondernemer. Vanaf 09:00 uur kwamen de andere mensen om hun bestelde oliebollen met de piek rond 11:00 uur. Iedereen kon veilig in onze “Covid” straat op zijn of haar beurt wachten. Het pin apparaat had het naar zijn zin.
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie. Het leverde de Sint-Baafskerk weer een mooi bedrag op. Naast deze geldelijke inkomsten is de positieve energie die je krijgt nog meer dan belangrijk. Ruim 120 mensen kwamen langs. Veel bekenden maar ook veel onbekenden. De losse verkoop was verrassend. Als de tijd ons gunstig is bakken we weer bij de volgende braderie. Heeft u in die tussentijd zin in oliebollen? We hebben er nog in de diepvries.

CONCERTEN
Helaas is er weinig te melden. Waarschijnlijk is er op 27 maart een uitvoering van de Johannes Passion in plaats van de Matthaus Passion.
Zekerheid hebben we nog niet.

IN GESPREK MET
Een nieuwe loot aan de tak. Voortaan zullen we hier een interview weer geven van iemand die door de redactie is benaderd.
De spits wordt afgebeten door Rogier de Jong, de eerste stadsdichter van Stad Aardenburg.

Op een miezerige vrijdagmiddag loop ik Casa Portiera binnen waar Rogier de Jong actief is. Twee ruimtes; de ene links is ingericht als ontspanningsruimte, gezellige zithoek met haardvuur en als je wilt koffie of thee. Daar kun je op je gemak alvast een voorproefje nemen van het boek dat je net hebt gekocht in de andere ruimte. Daarin een grote leestafel en redelijk veel boeken in de boekenkasten. De prijzen van de boeken zijn voor de kleine beurs. Echt een aanrader om er eens binnen te lopen. Iedere stadsgenoot moet daar eens een keer binnen zijn geweest. Dan weet u ook waar ik over praat.

Maar goed, ik vraag Rogier of hij wil meewerken aan een interview.
Dat was niet tegen dovemans oren gezegd, en zodoende gingen we op een later tijdstip van start.
 
Wie is Rogier de Jong?
Ik denk iemand die dingen wil maken. Zowel met zijn hoofd als met zijn handen. Daarom noem ik mezelf met een knipoog naar Franz von Suppé ‘dichter en bouwer’. In mijn (stads)dichterschap en betrokkenheid bij de Stadsraad en Casa Portiera kan ik veel scheppingsdrang kwijt. Dat heb ik nodig om niet te verkommeren.
Hoe ben je in Aardenburg terecht gekomen?
Een paar jaar nadat mijn vrouw Willemien aan borstkanker was overleden, ontmoette ik Ria, ook verweduwd. Zij woonde op Walcheren en trok bij mij in. Na tien jaar samen in Zwolle te hebben gewoond, besloten we na mijn pensionering een huis in Zeeland te zoeken en dat werd Aardenburg. We wonen pal aan het Zeeuwse Landschap. Leven als God in Aardenburg. Ik ervaar elke dag als vakantie.
 
Wat vind je de mooiste plek in Aardenburg en waarom?
Ik vind het hoekje bij de Tuimelsteenstraat en het Ruiterskwartier echt prachtig, met dat volle uitzicht op de Sint-Baaf, maar kies geloof ik toch voor de Noordweg, richting Molenpad. Als het donker is, daal je letterlijk af in een sterrenkoepel. Ik vind dat zeer meditatief.
 
Wat betekent geloof voor je?
Ik ben remonstrants opgevoed en kijk daarom op een humanistische manier naar het geloof. Mijn relatie met God is persoonlijk en niet altijd ernstig. Er mag ook gelachen worden. De hoofdzaak is dat je vriendelijk bent en bescheiden. Dat laatste is een calvinistische waarde die me helpt om geworteld te blijven. Als dichter moet je ook leven.
 
Stadsdichter van Aardenburg. Wat heeft je dat gebracht en wat kunnen we nog van je verwachten?
Het stadsdichterschap heeft me geholpen om poëtisch gezien uit mijn bubbel te komen. En vervolgens te ontdekken dat een gedicht over een stadsgebeurtenis ook over jezelf gaat. Ik heb nu acht stadsgezichten ingeleverd en ben nog niet opgedroogd. Komende zomer mag ik als stadsdichter een rol vervullen binnen de kunstbiënnale, de besprekingen daarover zijn nog gaande.

Interview: Dick de Pooter
Rogier bedankt!

De eiber

Dit lied gaat over een ingewijde,
een gezalfde innig verlangde.
En (met stelten en snavel oranje)
een kraamvogel in de weide.

Is het niet van alle tijden
dat het vriest, dat er kalveren
op het ijs dansen dat alles vergaat behalve
de dood. Dat de mensen lijden

en zich een kindeke wensen in doeken.
Een os, een ezel en drie koningen
die een aangezegde vredevorst zoeken.

Drie wijzen op kalme kamelen.
Woestijnvaarders, schatzoekers.
En een eiber op koninklijke benen.

Dit is het achtste stadsgedicht
en tevens kerstgedicht 2020 van
Rogier de Jong, Stadsdichter van Aardenburg


GELD

Alles draait om geld in het leven. Zo ook bij de (uw) kerk, zonder vrijwillige bijdragen geen kerkdiensten, geen pastoraat, geen vrijwilligers die mee kunnen doen aan acties.

Over enkele weken ontvangt u weer de acceptgirokaart voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.
De jaarlijkse Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland, organiseert in 2021 door heel Nederland opvallende startmomenten volgens een geheel nieuw concept. Plaatselijke kerken rollen voor de toegangsdeur letterlijk en soms fictief de rode loper uit met daarop de nieuwe slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Op de rode loper staat nu nog: Houd afstand! / 1,5 meter/ mondkapje/ handen wassen. Bizar maar waar. Help ons om deze loper om te wisselen voor de echte rode loper. We rollen hem graag voor u uit wanneer u onze kerkdienst bezoekt.

Wanneer u geen acceptgirokaart ontvangt en of geen lid of vriend bent van onze kerkgemeenschap, dan kunt u ook uw vrijwillige bijdrage over boeken op onze bankrekening NL14ABNA0557416434  ten name van Protestantse Gemeente te Sint-Kruis en Aardenburg.

Met uw bijdrage zorgen wij dat de wekelijkse erediensten in de Sint-Baafskerk of de Peperbusse in stand worden gehouden. Ook acties als Gast aan tafel en de dinsdagmiddag knutselmiddag worden hiermee gefinancierd.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,
Dick de Pooter, ontvanger-griffier

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email: edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat: Mevr. Nelly Kluijtenaar-Geenen, email: nellykluijtenaar48@gmail.com 0117-493356 
 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
of website: pkn-aardenburg.nl
Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr.A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                           NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Penningmeester Administrateur Leendert Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                                     
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 7 maart 2021 voor 22.00 uur naar aardenbach@gmail.com

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.