Nieuwsbrief nr. 1 jaar 2021
Nieuwsbrief nr. 1

22 januari 2021

Nieuwsbrief voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.


NIEUWSBRIEF  22 januari 2021
Nooit gedacht dat ik u het komende bericht ga schrijven, het zijn bijzondere tijden.  Enkele maanden geleden nog maar had ik goede hoop dat we in het nieuwe jaar geleidelijk aan de teugels zouden kunnen laten vieren.
Vergelijkbaar optimisme bij de Nederlandse Bachvereniging. De Matthäus-Passion zou weliswaar niet kunnen doorgaan (zo rooskleurig was het nou ook weer niet) maar de Johannes-Passion leek een haalbare kaart. Het is nog niet officieel, maar ik kan mij niet voorstellen dat het door kan gaan.

En zo ben ik weer terug bij de huidige situatie. Hoewel de statistieken in neerwaartse curve buigen is het Britse virus (altijd wat met die Britten, gelukkig zijn ze uit de EU) dermate bedreigend, alsmede  nieuwe varianten, dat zelfs de avondklok gaat luiden.

We zijn dapper doorgegaan met onze kerkdiensten. Helemaal veilig, anders hadden we het niet gedaan. We zouden dezelfde weg kunnen vervolgen, maar hebben inmiddels kennisgenomen van een bericht aan de kerken van de veiligheidmanager van Zeeland, burgemeester Lonink van Terneuzen. Met het advies om tot nader orde geen kerkdiensten te houden.

De kerkenraad heeft met overtuiging besloten om dit advies, dat eigenlijk een dringend verzoek is, op te volgen. Alleen zetten wij wel een stip en plaatsen die op 28 februari. Op die datum willen we de kerkdiensten weer hervatten

Geen kerkdiensten dus tot en met 21 februari 
De kerkdienst van 28 februari is meteen BELANGRIJK.

Het verheugt de kerkenraad u te kunnen meedelen dat we in die dienst twee ambtsdragers zullen bevestigen. Rinco de Koeijer als diaken en Hans Castelijn als ouderling kerkrentmeester.
In de kerkorde staat: Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

OP 28 FEBRUARI IS ER DIRECT NA DE DIENST EEN KORT GEMEENTEBERAAD, WAARVOOR WIJ U VAN HARTE UITNODIGEN.

Namens de kerkenraad groet ik u hartelijk en spreek de hoop uit op spoedig aanbrekende betere tijden.

Ds. Edward van der Kaaij

Denkt u aan de Actie Kerkbalans!!
Van harte aanbevolen.
De beloofde rode loper blijft even in de doos.
Graag rollen we die op 28 februari voor u uit.

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij,
Email: edwardvanderkaaij@hotmail.com   06-40393219      
Pastoraat: Mevr. Nelly Kluijtenaar-Geenen, email: nellykluijtenaar48@gmail.com 0117-493356 
 
Kerkgebouwen:
PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       aardenbach@gmail.com
of website: pkn-aardenburg.nl
Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr.A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                           NL03ABNA0470347686   
Diaconie                              
Penningmeester Administrateur Leendert Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl                                    
IBAN : NL41RABO0373735952