Kerkklanken nr. 3 van 18 april tot en met 27 juni 2021
Kerkklanken

Nr. 3  Van Zondag 18 april tot en met Zondag 27 juni 2021

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 18 april
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg
Voorganger         :  Dora de Vrij
Organist              :  Ds. Martha Roelofs
 
Zondag 25 april
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Edward van der Kaaij
Organist              :  Ad van de Wege 
Diaconiecollecte Ziekenhuis Gambia

Zondag 02 mei
14.00 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Jaap Klanderman & Margo Trapman
Organist              :  Lien van Male 
Bevestigingsdienst Ds. Johanne Boot.

Zondag 09 mei
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Edward van der Kaaij
Organist              :  Ad van de Wege 
Diaconiecollecte Plan Nederland

Zondag 16 mei
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Alain Verheij
Organist              :  Marc Stepman 

Zondag 23 mei  Pinksteren
10.00 uur Sint Baafskerk Aardenburg 
Voorganger      : Edward van der Kaaij
Organist           : Mario Goethals of Ad van de Wege
Diaconiecollecte Kerk in Actie Ethiopië

Helaas kunnen we nog niet oecumenisch samenkomen. Wel in onze kring van dertig kerkgangers. Komt allen. Laten wij de dertig halen!

Zondag 30 mei  Zondag Trinitatis (Drie-eenheid)
10.00 uur Sint Baafskerk Aardenburg 
Voorganger         :  Ds. Edward van der Kaaij
Organist              :  Ad van de Wege
Diaconiecollecte Kinderboerderij De Sterre

Zondag 06 juni
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Herman de Roode
Organist              :  Lien van Male 

Vrijdag 11 juni
Peperbusse Sint Kruis /Huwelijksdienst
Voorganger         :  Ds. Edward van der Kaaij
Organist              :  Ad van de Wege
Huwelijksdienst Daphne Thomaes en Maarten van Hal. Het kan zijn dat deze vreugde verschoven wordt naar september.

Zondag 13 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Edward van der Kaaij
Organist              :  Ad van de Wege 
Diaconiecollecte Baafse Beleving

Zondag 20 juni
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Marian Taalman – de Ruyter
Organist              :  Benny Lampo 

Zondag 27 juni
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg
Voorganger         :  Ds. Edward van der Kaaij
Organist              :  Ad van de Wege 
Diaconiecollecte Blindentehuis Zeeland
BAAFSE BESPIEGELINGEN
‘Die zomer, die begon zowat in mei’ zong Gerard Cox. Die vreugdevolle tijd van het jaar gaan wij tegemoet! Aan Pasen voorbij. Ik weet wel, Pasen ademt nog maar lente. Maar juist daarom is die mooie zomer nog lang niet voorbij. Hoe staat de kerk ervoor? In de bloeimaand is het bij ons nog hoogtij. Tot en met de drieëntwintigste dit keer. En dan? Dan zakt de geloofsgemeenschap als een plumpudding in elkaar. De zomer begint, maar lijkt allesbehalve op ‘De grote Zomer’, die eens komt (lied 747). Men verschiet liturgisch van kleur van wit naar groen. Groen is bij de tijd, we zijn in de tijd waarin de bladeren fier aan bomen hangen, zelfs zo vasthoudend zijn, dat het bij hen niet opkomt dat zij eens zullen moeten loslaten. Vakanties lonken, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Een ontspannen spanning is op komst als de wereld komende maanden het duurbetaalde voetbalspel beoefent. En daarna beklimmen we de Olympus in Japan.

De wereld komt op! De kerk zakt in. Dat is onze jaarlijkse gang. Kijkt u  mee? Nog voordat Sinterklaas met zijn Pieten (ik waag het niet de kleur te noemen, die mijn voorkeur heeft) het land de rug toekeert, is het nieuwe kerkelijk jaar al begonnen. Met advent. In vier weken snellen we naar kerst. Een groot feest, dat nog wat nabrandt in de bruiloft te Kana. Amper daarvan bekomen gaat het alweer op Pasen aan. Dat is de absolute top. Die we bereiken na een klim van veertig dagen en een handvol zondagen. De Paastijd duurt vijftig dagen, de vijftigste dag noemen wij Pinksteren. Van de meubelboulevard begeven wij ons, tenzij corona, naar de tuincentra.

Een week nadat de Heilige Geest is uitgestort bij de geestverwanten van Jezus in Jeruzalem, krijgen wij op 30 mei aanstaande nog het nagerecht van de Drie-eenheid. Na dat alles zou je toch zeggen: Nu even niet (meer)!
Begrijpelijk. Maar ongepast, want de bedoeling van die hele beweging is dat wij gereinigd van alles wat ons naar de smotsige wereld toe trekt,  geestrijk in de wereld staan. Zeg maar, dat wij ons geloof in de praktijk brengen. Dat doet u natuurlijk allang. Maar vreemd genoeg merkt de wereld daar helemaal niets van. Die is nog even slecht/goed, als voordat het christendom zich ontwikkelde. 
Zolang gelovigen zich niet wezenlijk onderscheiden van niet-gelovigen hebben wij voor de wereld geen waarde. Het geloof heeft weinig zin als je niet leeft naar wat je gelooft.

Wel is er waarde naar binnen toe. Kerkgang is een nuttige sociale bezigheid, die ons van straat houdt. Kerkdiensten zijn mooi als je investeert in kwaliteit: in  muziek en een goed verhaal. Dat wil zeggen  geen voortkabbelende preek. (Beter is een voortkabbelende beek. Maar die vind je buiten).

Ik stel mij de preek van Jezus voor als hij in de synagoge dienstdoet.
(Marcus 6,1v.). Hij speelt een thuiswedstrijd in zijn vaderstad. Erg succesvol is hij niet. Jezus merkt op dat een profeet in zijn eigen vaderstad niet wordt geëerd. Dat is een bekend verschijnsel. Je kunt je niet voorstellen dat iemand uit jouw nabijheid, die je bij wijze van spelen hebt zien knikkeren, goddelijke wijsheid heeft.

In de tijd, waarin het Marcus evangelie is  geschreven is al duidelijk dat het vrijzinnige geloof van ‘De mensen van de weg’, zoals de beginnende kerk wordt genoemd, stukloopt op het heersende orthodoxe joodse geloof. Het Bijbels fragment wil zeggen dat het christelijk geloof van zó dichtbij komt, dat je het om die reden niet kun zien. Zoals je een olifant niet ziet als je er een decimeter vandaan staat. Dan zie je alleen maar dikke huid.

Ons geloof is heel dichtbij. Als je het ziet is het voor het grijpen. En te delen met de wereld. Opdat deze paradijs wordt. Waarin de mooie zomer niet voorbijgaat. Voor altijd mei. Ideaal voor mij.

Met een zonnige groet,  Ds. Edward van der Kaaij 

PASTORAAT
Pastoraat is belangstelling hebben voor iemands wel en wee, een kerk zijn waarin mensen op elkaar betrokken zijn. Met een bijzondere rol voor de predikant. Pastoraat  vormt één van diens twee kerntaken. Ik neem zelf initiatief om op bezoek te gaan. Dus als u niets doet loopt u kans dat ik toch bij u op de stoep of op het erf sta, niettegenstaande uw woeste waakhond mij probeert af te schrikken. Wacht niet af als u hoopt dat ik op korte termijn bij u kom. Ik stel het op prijs als u aangeeft dat ik bij u aan kan komen. Dat kan zijn omdat er iets aan de hand is. Maar dat hoeft niet, het kan ook gewoon omdat u mij ook wel eens van oog tot oog en oor tot oor wilt ontmoeten.  Wat de reden ook is, zelfs als er geen reden is, ik kom graag naar u toe. U kunt mij bereiken via email: edwardvanderkaaij@hotmail.com

U kunt ook een kerkenraadslid vragen om bezoek van mij.

HUWELIJK
Daphne Thomaes en Maarten van Hal gaan trouwen en misschien is dat vrijdag 11 juni. In de Peperbusse. Het tijdstip weet ik niet. Zie tegen die tijd de site voor actuele informatie en überhaupt of het wel doorgaat. Het kan ook september worden. Dat hangt af van…

VACCINATIE
Momenteel ben ik terughoudend in pastoraal bezoek. Ik doe alleen crisispastoraat. Maar er is uitzicht op verandering. In mei zal ik naar verwachting worden gevaccineerd met Pfizer, de Mercedes van de vaccinaties (al rijdt het andere spul ook wel). Dit vaccin beschermt en bereikt dat de kans dat je iemand besmet minimaal is. Zodra ik ingespoten ben en het wondermiddel werkt, twee weken daarna, ga ik weer volop aan het pastoraat. Niettemin, als het u te lang duurt, contact mij en ik kom eerder.

GEBED
Toen ik werd geboren woonde een student medicijnen bij mijn ouders op kamers. Mijn moeder vond het nuttig voor haar om erbij aanwezig te zijn. Heel bijzonder eigenlijk dat Lily welkom was op dat intieme moment. Voor mij is deze vrouw daarmee speciaal, zij was de eerste mens op aarde die mij zag. We zijn nog niet uitgekeken op elkaar.  Bijzonder vind ik dat haar geloof in grote mate overeenkomt met dat van mij. Vrijzinnig maar niet losbandig. Zij zond mij een gebed toe. Het Onze Vader in een versie die haar zeer aanspreekt. Mij ook. Hierbij:

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert. Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven In mijn leven. Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. Vestig uw rijk van eenheid nu. Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. Uit u wordt geboren : de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen, en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen.
Dit is het “Onze Vader” zoals het in het vroege christendom is opgeschreven in het Aramees. Vertaling en bewerking Bram Moerland. Een theoloog die op de lijn van het oorspronkelijke christendom loopt, net als ik.

SITE
Voor actuele en andere informatie http://www.pkn-aardenburg.nl

GIDSEN
Normaal, wat heet normaal in deze tijd,  worden de deuren van de Sint-Baafskerk weer op 1 mei geopend voor toeristisch bezoek. Het ziet er naar uit dat eind april daar meer duidelijkheid in komt. Voor eind april ontvangen de gidsen een uitnodiging om bij elkaar te komen in de zuidbeuk van de Sint-Baafskerk om te overleggen.

INGEZONDEN STUK
Mededeling:
Het bestuur van de Commissie van Beheer Sint Janshuis en Dischgoederen heeft voornemens om twee kandidaat bestuursleden aan haar bestuur toe te voegen vanuit de Kerkelijke Gemeente.
Het betreft mevrouw Suzan Pielaet-Leenhouts en de heer Sjaak Quaak.
Het bestuur is van mening dat beide kandidaten een waardevolle toevoeging zijn aan het huidige bestuur, gezien beide personen ruime ervaring hebben in bestuurlijke zaken, beschikken over een ruim netwerk en de Commissie in haar doelstelling een warm hart toedragen.
Verder is het bestuur verheugd om een vrouw in haar midden te mogen verwelkomen.
Bezwaren vanuit de Kerkelijke Gemeente tegen een kandidaat kunnen gedurende 14 dagen na publicatie schriftelijk met motivering in gesloten enveloppe, onder aanhef kandidaat bestuursleden, worden ingediend bij het bestuur van de Commissie van Beheer Sint Janshuis en Dischgoederen, Weststraat 22 te Aardenburg.
 
Bij voorbaat dank,
 
Leendert Daansen

INGEZONDEN STUK

In memoriam Mw. Dineke Crans.
Mijn hartelijke deelneming bij het verlies van jullie lieve moeder. Een dominees echtpaar, dat we niet snel zullen vergeten in Aardenburg en St.Kruis. Jullie moeder zette samen met Corrie Vroege de handwerkclub op. 

In het begin vond de verkoop plaats voor de pastorie, waar we om de beurt binnen mochten aanschuiven voor soep met brood.
De vele keren dat we gezamenlijk met de kerkenraad van Sint Kruis en Aardenburg en met de beide zondagsscholen mochten genieten van een gezellige avond in de pastorie. Was geweldig. Het was een fijne tijd.
Toos Lako van Amerongen. 

ONLINE KERKDIENSTEN
Afgelopen zondag was al weer de derde video uitzending van onze kerkdienst via kerkdienstgemist. We hebben al heel veel positieve reacties ontvangen. Vooral over de beeldkwaliteit. Het is nog wel een beetje zoeken naar de juiste beeldweergave etc. Gelukkig zijn er ook mensen die op dat gebied met positieve kritiek kwamen. Fijn dat we er nu rekening mee kunnen houden. Wat nog niet goed werkt is de geluidsdemping wanneer het orgel speelt. Normaal gesproken worden dan de microfoons automatisch dicht gezet wanneer de organist gaat spelen.  Daar wordt volgende week aan gewerkt. Schaapsound komt dat precies inregelen; ook zal er een speciale opbergkast worden gemonteerd met daarin een klein verwarmingselement, die er voor moet zorgen dat het vocht niet in de dure installatie kan binnen treden. Dat zal een hele verbetering zijn.
De eerste uitzending hadden we 60 “kijkers” en 15 kerkgangers. De tweede 43 kijkers en 27 kerkgangers. Afgelopen zondag waren er 19 kijkers en 19 kerkgangers. De kijkers missen natuurlijk wel de unieke gelegenheid om iets in het collectemandje te stoppen. Een gift kan ook via ons bankrekeningnummer; bij voorbaat hartelijk dank.

GEDICHT

Paasrondeel

Vanmorgen vond ik een rond ding
naast mijn bord.
Niet kogelrond maar uitgerekt,
met een kont en een kop.
Vanmorgen vond ik een rond ding
naast mijn bord.
Hoe het blijft staan en niet omvalt
heeft Columbus krachtdadig ontdekt.
Vanmorgen vond ik een rond ding
naast mijn bord.
Ongeschonden rechtop in een dopje
Gezet.

Dit is het elfde gedicht van
Rogier de Jong
Stadsdichter van Aardenburg


VACATURES
In alle geledingen van ons kerkbestuur zijn er vacatures. Voelt u er voor om iets te betekenen voor de kerkgemeenschap, neem dan contact op met onze dominee.

GEDICHT

Monument voor de jeugd


Dat jongeren vinden dat ze niet meetellen
is denk ik genoegzaam bekend.
Geen geld, geen status, niks te vertellen
en dan ook nog eens horen dat je verwend bent.

De verbazing was dan ook groot
toen ze op 17 maart toch kwamen stemmen.
Als bewijs van goed gedrag mochten ze het potlood
helemaal gratis mee naar huis nemen.

Als je de jeugd voor je wilt winnen
moet je niet aankomen met zo’n zuinig gebaar.
Laten we iets monumentalers verzinnen

een standbeeld, een kunstwerk, een baken.
Laten we van al die stempotloodjes
een Nationaal Jeugdmonument maken.


Dit is het twaalfde stadsgedicht
van Rogier de Jong,
Stadsdichter van Aardenburg


AKTIE KERKBALANS
Aan alle gulle gevers, namens de kerk, hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage. Mocht u nog niet zover zijn gekomen dan vragen wij u om dat in orde te maken. Het richtbedrag is 250 euro per jaar.
Bij voorbaat dank.

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       sintbaafskerk@zeelandnet.nl

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
Cantor-Organist:                          Dhr.A.M. van de Wege, 0643713673
College van Kerkrentmeesters:             NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                           NL03ABNA0470347686   

Diaconie                              
Penningm. Adm.L. Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                                     
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 20 juni 2021 voor 22.00 uur naar sintbaafskerk@zeelandnet.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar. Voor info Dick de Pooter.