Kerkklanken van 7 november tm 2 januari 2022
Kerkklanken

Nr. 6.  Van Zondag 7 november tot en met zondag 2 januari 2022

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.Kerkgebouwen:
Sint-Baafskerk Sint Bavostraat 5 Aardenburg
De Peperbusse te Sint-Kruis
Doopsgezinde kerk Weststraat 37 te Aardenburg


Zondag 14 november  
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg
Voorganger        : ds. Vrouwkje Dees – Van Hinten
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 21 november   Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Baafse Beleving. Wij noemen de namen van wie ons ontvallen zijn.

Zondag 28 november  
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg 
Voorganger        : ds.  Marien van Manen  
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 05 december  Eerste zondag van advent
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds.  Johanne Boot
Organist              : Pieter Overduin
Zondag 12 december
10.00 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger        : ds.  J.C de Beun 
Organist              : Ad van de Wege

Zondag 19 december 
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Johanne Boot
Organist              : T. van’t Westeinde

Vrijdag 24 december Kerstnacht
22.30 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Een Baafse (kerst)Beleving. Prachtige muziek. Er is één verschil met gewone Baafse Belevingen, er is (ook) volop gemeentezang. We zingen de bekende kerstliederen. De kerstvertelling doe ik  door de ogen van één van de figuren uit het evangelie van Lucas. Dit jaar mijmert Jozef. Wat overkomt hem allemaal?

Zaterdag 25 december Kerstmorgen
10.00 uur Sint-Baafskerk  Aardenburg  
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Zondag 26 december
10.00 uur Dorpskerk Cadzand
Voorganger        : ds. Mw. Reijnhoud   
Organist              : ?

Een regioviering.

Dinsdag 31 december Oudejaarsavond
18.30 uur Sint-Baafskerk Aardenburg  
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij   
Organist              : Ad van de Wege

Mooie afsluiting van het jaar, wie ermee bekend zijn komen altijd terug. Ingetogen muzikaal …

Zondag 02 januari   
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger        : ds. Edward van der Kaaij 
Organist              : ?

Het is een traditie om het kalenderjaar te beginnen in het gebouw van de doopsgezinde kerk met een gezamenlijk viering. Om en om gaat de predikant van de doopsgezinden of de PKN voor. Dit jaar mag ik wat wijzen uit het oosten de weg wijzen.

WIJ GEDENKEN
Ook dit jaar ontvielen ons mensen die ons dierbaar zijn. Wij noemen hun naam nog eenmaal in deze ruimte, opdat wij niet vergeten.

Dineke Crans – Romijn
27 maart 1944   - 13 februari 2021

Catholina Marie Goethals – Duininck
19 april 1934 - 30 april 2021

Jacobus de Koeijer
19 september 1933 - 30 juli 2021

Trees Winkelman
7 juli 1947 – 4 augustus 2021

Johanna Levina Quaak-den Hamer
21 januari 1933 – 4 september 2021

Van een levenslange vriendin ontving ik dit bij de tijd van het jaar passende gedicht

Tijd

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe we nu leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachte is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind

Rutger Kopland (1934-2012)
BAAFSE BESPIEGELINGEN
 Ik vertel u niets nieuws als ik opmerk dat over de hele wereld talloos veel miljoenen bitter onrecht te verduren hebben. De vrouwen alleen al, in enge landen als Afghanistan en Saoedi-Arabië, zeg maar in het hele midden Oosten, met uitzondering van Israël. Daar is het ook niet allemaal even fijn, maar de (terechte) verontwaardiging over de bejegening van Palestijnen, staat in schril contrast met het zwijgen over veel erger bij de landen rondom. In deze bespiegelingen houd ik het klein en beperk mij tot een politieke gevangene, waar ik eens voor ben opgekomen. Ik was voorzitter van een adoptiegroep van Amnesty International. Wij schreven brieven om politieke gevangenen vrij te krijgen. Niet voor mensen in het algemeen, maar voor iemand, wiens naam wij hadden doorgekregen. Wij kwamen gedurende een langere periode voor deze persoon op, dus niet één brief en dan weer naar een ander. Het ging om een man in Bolivia. Die had helemaal niets gedaan, behalve dan zijn nek uitsteken voor democratische hervormingen. U roept misschien ach en wee, maar vergeet niet dat ook hier ter plaatse – en waar niet? - mensen die hun nek boven het maaiveld steken agressief worden bejegend.  Weliswaar verdwijnen deze in Nederland niet in het cachot, het principe is vergelijkbaar.

Terug naar Bolivia. In die tijd was dictator Hugo Banzer aan de macht. In het belang van onze gevangene schreven we niet wat we werkelijk van el presidente vonden. Geduldig schreven we hem beleefde brieven. Zonder effect. Nooit hoorden we iets. Daar gingen we ook van uit. Ongetwijfeld strandde onze post reeds bij een of andere sub secretaris, veronderstelden wij. Hoe konden we hier een keer langs? was de uitdagende vervolgvraag.

We besloten Hugo te benaderen op zijn kleuterniveau. Deze soort wil belangrijk gevonden worden. Vooruit dan maar, dachten wij, we maken hem belangrijk. Zo stuurden we hem een brief waarin we onze overtuiging uitspraken dat hij onkundig werd gehouden van het onrecht dat in zijn land plaatsvond. Wij meenden dat een democratische en rechtvaar­dige gigant als hij geen millimeter aan onrecht zou dulden. De brief maakten we belangrijk door de enveloppe op te fleuren. Hoogwaardigheidsbekleders kikken op onderscheidingen, stempeltjes en zegeltjes. Dus zetten wij ‘privato’ op de brief en lakten hem dicht met een dopje dat om de kurk zit van een fles goedkope huiswijn. Om het geheel nog indrukwekkender te maken plakten wij er een paar spaarzegeltjes op van de supermarkt.
De brief frankeerden wij tenslotte met kinderzegels. Dat diende doelen,  goede doelen, dus sloegen wij een tweede vlieg in één klap.

Hoe zou het in Bolivia zijn gegaan? Ik denk als volgt. Niemand durfde natuurlijk deze belangrijke brief te openen, ‘privato’ immers. De dictator ontving hem persoonlijk, de gewichtig uitziende enveloppe uit de verre Nederlanden. Wat zal hij trots zijn geweest! Hugo heeft hem ongetwijfeld op zijn nachtkastje gelegd, hij wilde hem nog niet meteen openen, kwestie van voorpret. De hele dag heeft hij zich erop verheugd. Na het tandenpoetsen en met zijn streepjespyjama  aan,  heeft hij de brief gepakt. Eerst heeft hij de enveloppe wel tien keer bewonderd. Wat een mooie zegeltjes! En zo keurig gelakt! En dat stempeltje in de rode lak. En die postze­gels ! Wat zou: "Voor het kind" betekenen?

Enkele maanden later ontvingen we het bericht dat onze gevangene was vrijgelaten…

Met een kinderlijke groet, ds. Edward van der Kaaij


PASTORAAT
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is. Ook  als er bijzondere reden is, kom ik graag naar u toe. U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com U kunt ook een kerkenraadslid vragen om bezoek van mij. Als ik afwezig ben, bijvoorbeeld vanwege een vakantie, kunt u, indien dringende pastorale bijstand nodig is, contact opnemen met Arjo Arendse.

WEBSITE
Heeft u onze fraaie website al eens bezocht?                  
Google op PKN-Aardenburg.
Daar vindt u de site op nummer 1.
Al meer dan 5000 bezoekers gingen u voor.
HOBBYMARKT 6 NOVEMBER 2021
Kukeleku
De haan op de kerktoren schrok zich rot toen al om half zeven de eerste standhouder zich meldde om haar kraam in te richten. De meeste standhouders hadden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijdagmiddag tussen 15:00 en 18:00 uur hun kraam al in te richten. Al snel was de haan ook weer tevreden omdat het lekker warm werd aan zijn voeten toen de verwarming in de kerk aanging.  (450m3 gas )

Opbouw
Vrijdagmorgen om 09:00 werden alle kramen opgezet en het koor ingericht. Geen licht werk, al die zware kramen. Het maximum aantal kramen dat wij hebben (14) werden vakkundig opgesteld. In de twee zijbeuken werden naast de kramen ook podiumtafels gebruikt.

Veel bezoekers
Direct na 09:30 dienden zich de eerste bezoekers al aan. Het werd een drukte van jewelste. Rond de middag hadden we reeds tussen de 300 en 400 bezoekers ontvangen. Daar kwamen er nog eens 200 bij.  Na de middag ook weer een gezellige drukte. Dat werd mede veroorzaakt door Kees Wagenaar, onze troubadour uit Aardenburg. Mensen genoten van zijn zang. De bakkers kregen het niet aangebakken. Wafels, Oliebollen en broodjes en erwtensoep werden volop genuttigd. Iedereen die binnen wilde werd in de speciaal daarvoor opgezette pagodetent gescand op de QR code. Een enkeling ging liever niet naar binnen om die reden.

Informatie over museum
In het koor van de kerk stond een aantal informatiezuilen opgesteld in verband met het nieuwe Museum. Velen wilden informatie die gesteld konden worden aan de aanwezige bestuursleden. Ook melden zich al vrijwilligers aan die in het nieuwe museum vrijwilligerswerk willen gaan doen.

Dan de opbrengst.
De verkoop tafel (koffie etc) Marijke en Ko                    €    1.505,--
Het gebakskraam Attie en Rien                                         €       223,--
Het boekenkraam Theo                                                      €         68,90
De dinsdagmiddag club Corry, Saar, Mieneke                €       185,40
Enveloppen                                                                          €       190,-- Ans  (shawls, breiwerk en brocante) en Winnie          €       400,--
Schenking door een standhouder die de helft doneert    €          50,--
Totaal bruto opbrengst                                                        €   2.622,30

De werkers
De wafels werden gebakken door Janneke en Ilona. De oliebollen door Dick en Gerard.
Dank aan de op- en afbouwers. Jaap, Theo, Aart, Rinco, Gerard, Steven, Ko, Johan, Jacco en Dick.
Bertine en Trees zorgden voor het scannen.


Tenslotte
Een mooie dag met heel veel bezoekers. Het stenen hart van de Sint-Baafs werd weer eens ouderwets verwarmd.
Dick

Concerten         
Op vrijdag 19 november kunt u komen genieten van een mooi concert in de Sint-Baafskerk. Het concert begint om 20:05 uur, we wachten eerst tot de pap klok klaar is met beieren. De kosten zijn 25,-- plus reserveringskosten. De tickets kunt u kopen via www.bachstad.eu
Mocht u er niet uit komen, bel dan met het kaartenbureau (Dick) 0627850061. De uitvoering vindt plaats in het koor van de kerk.
Ook deze keer scannen we weer de QR code.

Op 2 januari 2022 hoopt Herenensemble MAATWERK een nieuwjaarsconcert te verzorgen in de Sint-Baafskerk. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa. Gelieve te pinnen. Het concert begint om 16:00 uur. Geen pauze en of receptie.


KERSTBOOM
Begin december halen we weer traditiegetrouw een grote kerstboom op uit de tuin van Ina van Iwaarden. Altijd weer een feestelijk gebeuren om die in het koor van de Sint-Baafs neer te zetten.

OLIEBOLLENAKTIE

IJS-en weder dienende houden we weer op oudjaar de traditionele oliebollen actie. Die worden vers gebakken op 30 december en 31 december in de Sint-Baafskerk.
Op 31 december kunt u de bestelde oliebollen ophalen tussen 09:00 en 12:00 uur. Het zijn oliebollen met krenten, rozijnen en appelstukjes.
De prijs voor 10 stuks is  9 euro. (of 1 euro per stuk)  Bestellingen kunt u o.a. doen via aardenbach@gmail.com. Naam-telefoonnummer en aantal oliebollen. Bestelformulieren bezorgen we ook huis aan huis in de kern Aardenburg.
Graag pinnen.
Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
                           
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                 NL03ABNA0470347686   

Diaconie                               
Penningm. Adm.L. Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                  
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 27 december  2021 voor 22.00 uur naar sintbaafskerk@zeelandnet.nl

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar.