Kerkklanken nr 1 van 2 januari tot 6 maart 2022
Kerkklanken

Nr. 1.  Van Zondag 2 januari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.


Kerkgebouwen:
Sint-Baafskerk Sint Bavostraat 5 Aardenburg
De Peperbusse te Sint-Kruis
Doopsgezinde kerk Weststraat 37 te Aardenburg

BIJ DE DIENSTEN 

Sint-Baafskerk Sint Bavostraat 5 Aardenburg
Doopsgezinde kerk Weststraat 37 te Aardenburg


VANWEGE DE LOCKDOWN KUNNEN WE GEEN ZEKERHEID GEVEN. MOMENTEEL IS HET PLAN OM SAMEN MET DE DOOPSGEZINDE KERK EEN DIGITALE VIERING TE HOUDEN OP 25 DECEMBER MET DS. JOHANNE BOOT ALS VOORGANGER.
OP 2 JANUARI OM 10.00 UUR EEN VERGELIJKBARE VIERING IN DE SINT BAAFSKERK MET DS.EDWARD VAN DER KAAIJ ALS VOORGANGER.

KERSTNACHT, REGIOVIERING 26 DECEMBER EN AVONDDIENST MET OUD & NIEUW GAAN HELEMAAL NIET DOOR

Op de website vindt u het meest actuele nieuws

http://www.pkn-aardenburg.nl/Home/
Zondag 02 januari
10.00 uur Sint-Baafskerk  
Voorganger         : Ds. Edward van der Kaaij 
Organist              : Cees Hamelink

Zie mededeling hierboven

Zondag 09 januari
10.00 uur Sint-Baafskerk  
Voorganger         : Ds. Edward van der Kaaij 
Organist              : Cees Hamelink

Waarschijnlijk wordt dit een digitale viering.

Zondag 16 januari   
10.00 uur Sint-Baafskerk 
Voorganger         : ds. Marian Taalman – de Ruijter   
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 23 januari   
10.00 uur  ICC-viering in de RK - kerk
Voorgangers: ds. Johanne Boot, RK-voorganger, ds. Edward van der Kaaij
Muzikale rol: Aardenburghse Fanfaren

Direct na het koffiedrinken volgt het nieuwjaarsconcert van het Fanfarecorps, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.
Hapjes en drankje na afloop.

Zondag 30 januari   
10.30 uur Doopsgezinde kerk
Voorganger         : ds. Herman de Roode  
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 06 februari 
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. J. Klanderman
Organist              : Tineke van ‘t Westeinde

Zondag 13 februari 
10.00 uur Sint-Baafskerk 
Voorganger         : ds. Mw. R. Koops - Kramer   
Organist              : ?


Zondag 20 februari 
10.30 uur Doopsgezinde kerk 
Voorganger         : Ds. Johanne Boot
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 27 februari 
10.00 uur Sint-Baafskerk 
Voorganger         : ds. Cor de Beun  
Organist              : ?

Zondag 06 maart  
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg 
Voorganger         : Ds. Johanne Boot
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

ORGANISTEN
Ad van de Wege is dit jaar helaas niet meer (volop) beschikbaar. We zijn hem dankbaar voor de geweldige bijdrage die hij heeft geleverd en hopen hem nog vaak te zien en te horen Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Wij verheugen ons op de samenwerking met Cees Hamelink. Ook hij is een muzikaal mens. Voor zijn partner Monique de Paauw geldt dat evenzeer, ook haar verwelkomen wij. Muziek is één van de twee poten waarop een kerkdienst staat. Dank aan de musici die de dienst balans geven!

BAAFSE BESPIEGELINGEN
Een kilometer de stad uit en landelijk is het gebied. Ik geniet. Alle kanten kun je op, allen mooi. Zoals langs het oerbos van de Elderschans richting Sluis. Dan steekt al gauw aan je rechterhand een boerderij de kop op. Niet eentje van dertien in een dozijn, het is een struisvogelboerderij. Die roept bij mij herinneringen op aan een circulaire die ik lang geleden, in de tijd van ooit, in de brievenbus vond toen ik de nee - nee sticker nog niet aan de klep had gekleefd.
Deze circulaire had overigens niets te maken met bovengenoemde struisvogelboerderij!!

De in glansdruk uitgevoerde folder beloofde gouden bergen voor wie het waagde om te investeren in struisvogels. Vanaf € 24000,- werd de investeerder al mede-eigenaar het uitheemse gevogelte. Er werd een rendement van wel 13 % in het vooruitzicht gesteld. Soms spreken getallen heldere taal… 

Maar bijgelovig moet je niet zijn als je geld wilt verdienen. Wel moet je uitkijken of er een degelijk verhaal onder ligt. Dat leek het geval. De optimistische rendementsverwachtingen hielden verband met de hand over hand toenemende vraag naar struisvogelbiefstuk in Nederlandse *** restaurants, juichte het glanzende schotschrift.

Hoe ging het verder? Met reikhalzend verlangen zagen degenen die hun nek hadden uitgestoken voor deze riskante investering, uit naar de dag
waarop de gouden bergen verzilverd zouden gaan worden. Toen de dag aanbrak verstoorde niets de stilte op hun bankrekening. Pogingen om in contact te komen met de centrale directie leerde dat de vogel was gevlogen. Door de ontkenningen heen brak het inzicht door: struisvogels kunnen helemaal niet vliegen! Hoezo kan een dergelijke investering dan een grote vlucht nemen? En dan nog dit. In Nederland had je, volgens de Michelin-gids in die tijd, helemaal geen ***restaurants! Voor deze schaduwzijden hadden begerige investeerders geen oog gehad. Dus kunnen wij concluderen dat zij niet hun nek hadden uitgestoken maar hun kop in het zand. Op een smoezelig stenciltje dat enkele maanden later bij de deelnemers landde, meldde de organisatie dat de gevederde vrienden, tegen de hoopvolle verwachting in, geen gouden eieren hadden gelegd. Inmiddels was, zo bracht men het laatste stukje hoop die doet leven om het leven,  het gevogelte na een tevreden leven van ouderdom gestorven en in vrede heengegaan.

Bij nader inzien deed het fonds niet aan verantwoord beleggen maar aan struisvogelpolitiek. Moge die ons bespaard blijven dit jaar.

Met een driesterrengroet, Ds. Edward van der Kaaij

IN MEMORIAM

Ferdi Quaak
Toen ik Ferdi Quaak de dag voor zijn 93-ste verjaardag bezocht zag hij er blozend gezond uit. Hij had, zoals gewoonlijk, op de Blauwe Hofstee de dag doorgebracht. Zijn levenswerk - meer nog dan zijn gezin - was inmiddels door zijn zoon Ferry doortastend voortgezet. Het ging niet zo goed, meende Ferdi. Enige tijd later bleek dat te kloppen, zijn lichaam begon hem na al die decennia trouwe dienst, in de steek te laten. Hij kwam in de hospice in de Stelle. Het is de bedoeling dat je in zo’n samenhang binnen drie maanden overlijdt. Ferdi ging de andere kant op. Hij kreeg zijn eetlust terug en werd steeds fitter. Ik had goede gesprekken met hem. Landbouw, de politiek en voetbal zijn thema’s die ons beide bleken te boeien. Sporadisch kwam, zoals dat hoort, ook het geloof voorbij. We hadden in 2021 een slechte zomer meent de goegemeente, maar Ferdi merkte op dat het een gewone Nederlandse zomer was. Ik beaamde: onze zomers zijn herfst. Het telen van diverse gewassen kwam aan de orde, ik vond het machtig interessant. Uiteindelijk werd Ferdi onhoudbaar in de hospice. En periode van iets langer dan drie maanden wordt nog wel geduld, maar langer dan vier bleek te veel van het goede. Dus kwam hij terecht op Emmaüs in IJzendijke. Het voordeel daarvan was dat zijn vrouw verderop in de gang een kamer had. Nu zagen ze elkaar iedere dag, als de één de ander de krant kwam bezorgen. Waarmee ook is gezegd dat de belangstelling voor de buitenwereld bleef. Natuurlijk kon het niet (eeuwig) duren. Toen ik na mijn vakantie, begin november, op zijn kamer kwam zag ik het meteen: een stuk achteruitgegaan! Ferdi werd niet bedlegerig. Altijd had hij gezegd dat als hij een ziekbed zou krijgen hij dood wilde. Toen hij uiteindelijk op bed kwam te liggen duurde zijn leven nog geen etmaal. Op 6 november overleed hij, op 22 november zou weer een geboortedag hebben gerond. In een besloten samenkomst in ‘De Wijngaard’ is zijn leven door mij en dochter Ineke overdacht. Verder is de geloofsbelijdenis uitgesproken en het Onze Vader gebeden. Dat had hij als uitdrukkelijk wens genoemd. Zijn as zal op de akker van de Blauwe Hofstee worden verstrooid. Eindelijk thuis


Johan du Fossé 
Voor de titel meest trouwe kerkganger gooide Johan  du Fossé torenhoge ogen. Hij heeft veel meegemaakt, wonderlijk was het hoe hij ondanks zijn lichamelijke staat op de been bleef. Uiteindelijk niet meer letterlijk. Toen ik enkele maanden geleden bij hem op bezoek was deelde hij plotsklaps  mee dat die middag zijn rechterbeen zou worden geamputeerd. Wat een heftig bericht! Hij was er weliswaar emotioneel onder, maar tegelijk ook nuchter en moedig. Bij voorbaat gesterkt door het voornemen om na de revalidatie snel weer terug te keren naar de kerk. Het herstel ging gestaag, op de vierde verdieping van het ziekenhuis in Oostburg had hij een goede tijd. Als ik, zoals gewoonlijk, een tijd voor tien in de kerk kom, keek ik altijd of ik hem zag zitten en ging dan naar hem toe voor een praatje. Op 21 november zag ik hem niet. Hij was in het ziekenhuis opgenomen. Daar overleed hij enkele dagen later. Niet onverwacht maar toch plotseling. Helaas kon de crematie niet op zaterdag drie dagen later plaatsvinden. Op maandag vloog ik naar Tenerife, de reis was geboekt, anders had ik deze graag uitgesteld. Mijn aanstaande nieuwe collega in de Zuidwesthoek, ds. Vrouwkje Dees was bereid mij te vervangen. Daarvoor veel dank. Ik wens Joke, en onze hele gemeente, sterkte toe vanwege de lege plek die Johan achterlaat.

Marien van Iwaarden 
Van de dochter van Marien ontving ik het bericht dat op 29 november haar vader op negentigjarige leeftijd is overleden. De familie heeft zelf een afscheid georganiseerd in besloten kring. Wij wensen hen sterkte toe op basis van goede herinneringen aan vader/opa.

Hans Rijckborst
Er zijn grenzen aan het pastoraat, maar soms ga ik in de zielzorg over grenzen. Niet alleen naar Belgenland maar zelfs tot in Calgary toe. Daar vinden we een huisadres van Hans en Pia Rijckborst. ‘Een’ adres, want voor hen geldt het lied ‘Overal wonen nergens thuis’ als wij ‘nergens’ in ‘overal’ veranderen. In Brugge en Wassenaar hebben ze namelijk ook een soort van plaggenhut. Ooit woonden ze in Libië en Gabon. In deze rij is Sint Kruis een vreemde bijt, maar het is daar, waar een ‘thuis’ in andere zin gevonden kan worden: de hof bij de kerk. Ik heb er eens rondgewandeld om het met eigen ogen gezien en het bleek te kloppen: een aantal graven met de naam Rijckborst. Hier moest het eindpunt zijn van zijn leven, vond Hans, en Pia met hem. Enkele jaren geleden kochten zij er een graf. Hoewel lid van ’t Keerske in Brugge kwamen zij vaak de grens over naar de Sint-Baafskerk. En dat is nog bescheiden uitgedrukt. Nooit sloegen zij een dienst over als Ad van de Wege en ik die samen deden. In coronatijd konden zij niet naar hun zoon (met vrouw en kleinzoon) in Canada, ook niet naar Jeroen en Dominic in Londen. Dus waren zij ook de vorige zomer meestal bij ons. Bijna altijd bij mij thuis op de koffie (voor Hans in een versie getinte melk) en vaak werd dat afgesloten met een lunch in Rudanna Castra. Dit jaar kon Canada weer! Na gedoe en quarantaine, maar toch, dan heb je weer toegang tot je huis. In juni namen wij afscheid voor langere tijd. Op 21 november jl. waren ze er weer. Hans ging, voorafgaand aan de kerkdienst, bij mij langs om mij een reusachtige fles rode kwaliteitswijn te schenken. Twee liter rood met het oog op de kerst. Van inschenken kwam het niet, de overdracht eindigde op de stenen vloer en een uitdagende dweilpartij voor mijn vrouw, die toevallig op die datum bij mij was. Ik hiel intussen een overweging over de eindigheid van het bestaan, in het licht van de eindeloosheid. Het was voor Hans de laatste preek bij mij. Hij reageerde er nog op per email en zei o.a.: ‘Niemand gaat voor zijn tijd’. Hoewel dat een wankele opvatting is, neem alleen al de passagiers van MH17,  gold het voor hem zeker wel. Zo bleek een week laten. Op 30 november overleed Hans plotseling in de leeftijd van 79 jaar. Kort nadat hij nog geskypet had met zijn kleinzoon in Canada. Hugo is de laatste die hem gesproken heeft. Heel mooi, vind ik dat, want vader en opa hadden een goede band. Op Tenerife kreeg ik de dag daarop een telefoontje van Dick de Pooter. Natuurlijk wilde ik het maximale doen om de uitvaart te kunnen verzorgen, desnoods had ik de nacht na thuiskomst doorgewerkt.
Dat was niet nodig, al heb ik op ongebruikelijke locaties het meeste voorbereidende werk voor de dienst gedaan. Dank aan Dick voor het vele regelwerk, zodat de dienst op 8 december kon worden gehouden. Op mensen als hij drijft deze kerk (gelukkig zijn er mensen die dat inzien). In een ondanks corona behoorlijk volle kerk, namen wij afscheid van een man die voor mij behalve meelevend gemeentelid een vriend was geworden. Als Bijbellezing koos ik voor het verhaal, waarin Abraham een graf koopt voor zijn vrouw. Daarover heb ik drie jaar geleden gepreekt. Die trof Hans enorm omdat hij toen juist zelf het graf in Sint Kruis had gekocht. De pointe van de preek is dat dit kleine stukje land het eerst stukje Beloofd Land is dat Abraham verwerft, hij is niet meer vreemdeling in Kanaän. Hij is, zeg maar, thuisgekomen. Zo kon ik ook de preek besluiten. Met als laatste zin de tekst waarin Jesaja God aan het woord laat, die zegt: “Ik heb je geroepen, je bent van mij.”
Ik wens Pia en de andere gezinsleden veel sterkte toe om verder te gaan zonder deze lieve markante man.

Ds. Edward van der Kaaij

VAKANTIE             
Waar gaan wij nu weer heen?
Eind januari ga ik met enkele gezinsleden een kijkje nemen bij de sjeiks in een land dat drijft op olie. Dubai. Qua mensenrechten net iets minder erg dan de aangrenzende landen waardoor ik niet in gewetensnood hoef te verkeren. Zolang mijn vrouwen zich niet in lappen hoeven te hullen kan ik er - ik wil niet zeggen onbekommerd, laten we het houden op weinig kommer - naar toe. Van 29 januari - 5 februari bent u even van mij af.
Geniet ervan! Voor pastorale calamiteiten kunt u tijdens mijn afwezigheid contact opnemen met de scriba, Arjo Arendse, die u verder kan verwijzen.

EINDEJAARSWENSEN
Ik ontving kerst en oud & nieuw wensen, waarvoor ik u op deze wijze mijn erkentelijkheid wil tonen. Ook u allen wens ik toe dat komende kerst een inspirerend moment zal zijn voor goede onderlinge contacten, alsmede een basis voor een komend nieuw jaar, dat in alle opzichten gelukkig genoemd zal kunnen worden.NIEUWJAARSCONCERT  (Onder voorbehoud)
Op 16 januari om 15.00 uur presenteert Bachstad Aardenburg  
Georg Friederich Händel –Chandos Anthems


James Brydges, first Duke of Chandos
BachPlus o.l.v. Bart Naessens
Een van de eerste werken die Georg Friederich Händel op Engelse bodem schreef waren de Chandos Anthems. Händel schreef ze voor James Brydges, Duke of Chandos, die met fraude steenrijk geworden was als betaalmeester voor de Engelse overzeese legers. De muziekkapel van the Duke was wel klein, maar van een voortreffelijke kwaliteit. De Chandos Anthemszijn bescheiden van opzet, maar daarom niet minder feestelijk. Ze tonen de componist Handel die zijn opleiding in Duitsland en Italië met bravoure heeft afgerond en de Engelse smaak door het bestuderen van de muziek van Purcell doorgrond had. Dit is Georg Friederich Händel aan de startlijn van zijn carrière, popelend om met zijn dramatische, beschrijvende en expressieve talent muzikaal Engeland te veroveren.
Alle informatie vindt u op de site www.bachstad.eu
Indien vanwege corona het concert moet worden afgelast krijgt u uw geld terug.

Toegang uitsluitend met bewijs van vaccinatie, negatief testbewijs of herstelbewijs.

OLIEBOLLENAKTIE

IJS-en weder dienende houden we weer op oudjaar de traditionele oliebollen actie. Die worden vers gebakken op 30 december en 31 december in de Sint-Baafskerk.
Op 31 december kunt u de bestelde oliebollen ophalen tussen 09:00 en 12:00 uur. Het zijn oliebollen met krenten, rozijnen en appelstukjes.
De prijs voor 10 stuks is  9 euro. (of 1 euro per stuk)  Bestellingen kunt u o.a. doen via aardenbach@gmail.com. Naam-telefoonnummer en aantal oliebollen. (Bestelformulieren bezorgen we ook huis aan huis in de kern Aardenburg, draaiburg en Sint-Kruis.) Of via de website www.sintbaafskerkaardenburg.nl en vul dan het contactformulier in.
Graag pinnen. Er is een aparte ingang en uitgang en u dient een mondkapje te dragen binnen. 1,5 meter afstand en handen wassen,


Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       aardenbach@gmail.com

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
                           
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                 NL03ABNA0470347686   

Diaconie                               
Penningm. Adm.L. Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                  
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 1 maart 2022 voor 22.00 uur naar aardenbach@gmail.com

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar.