Nieuwe ontwikkelingen Februari 2022
 

Dinsdagmiddaggroep

Vanaf Dinsdag 15 februari 2022 start de dinsdagmiddaggroep weer. Dit onder leiding van Corry Vroege. Vanaf 14:00 uur bent u welkom in de consistorie van de Sint-Baafskerk. Allerlei handwerk, zoals kaarten maken, breien en niet te vergeten gezellig kletsen onder het genot van een bakje koffie of thee. Het koekje ontbreekt niet. Weet u welkom. Wilt u meer informatie belt u dan naar Corry Vroege 0117-491209

Gast aan Tafel

Een week later op woensdag 23 februari 2022 starten we weer met Gast aan Tafel. We gaan weer zorgen voor een heerlijk 3-gangen diner. Iedereen is welkom. U bent welkom vanaf 12:00 uur. Als het mogelijk is geeft u zichzelf op bij Corry Vroege 0117-491209 of bij Dick de Pooter 0627850061 of via email aardenbach@gmail.com
Dieet wensen graag vantevoren doorgeven.

Verkiezing kerkenraad

Onlangs heeft u de extra kerkklanken ontvangen met de oproep van de kerkenraad om voor 1 februari 2022 namen aan te leveren voor kandidaten voor de kerkenraadsverkiezing die voor eind februari zal plaats vinden.
Bij het kerkerkelijk bureau zijn zeven namen door een aantal gemeenteleden binnengekomen.
Voor het ambt van diaken zijn voorgedragen: Eline Catseman-van Hal, Fabian de Pooter en Rinco de Koeijer.
Voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester: Ad van de Wege, Jaap Flikweert
Voor het ambt van ouderling: Janco Dees, Dick de Pooter
Simon Buijze heeft aangegeven om als kerkrentmeester zijn steentje bij te dragen. Rinco de Koeijer heeft namens de kandidaten de lijst bij de scriba afgegeven net voor de sluitingsdatum van 1 februari 2022. Kerkordelijk kunt u dus geen kandidaten meer noemen. 
De huidige kerkenraad bestaat uit voorzitter Sjaak Quaak, Arjo Arendse, scriba, Jaap Flikweert, ouderling kerkrentmeester, Gerrit van Hal, voorzitter Diaconie, Leendert Daansen, penningmeester Diaconie en last but not least de dominee Edward van der Kaaij. 
Het is nu afwachten wanneer de verkiezingen c.q. gemeenteberaad zal plaats vinden. 

Verheugend om te constateren dat er bij onze gemeenteleden veel betrokkenheid leeft. Wat zeker zeer positief is dat er ook enkele jongeren ook hun steentje bij willen dragen.

Gelukkig weer eens wat andere berichten dan "vanwege Corona lasten we alles af"

Dick de Pooter
Griffier