Kerkklanken nr. 2 van 8 maart tot en met 8 mei 2022
Kerkklanken

Nr. 2.  Van Zondag 6 maart 2022 tot en met zondag 8 mei 2022

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.


Kerkgebouwen:
Sint-Baafskerk Sint Bavostraat 5 Aardenburg
De Peperbusse te Sint-Kruis
Doopsgezinde kerk Weststraat 37 te Aardenburg


DE DIENSTEN

Zondag 6 maart
10.30 uur Doopsgezinde kerk  
Voorganger        : Ds. Johanne Boot 
Organist              : Pieter Overduin

Zondag 13 maart
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : Ds. Marian Taalman – De Ruiter  
Organist              : Cees Hamelink

Zondag 20 maart
10.30 uur Doopsgezinde kerk 
Voorganger        : Ds. Johanne Boot 
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 27 maart
10.00 uur Sint Baafskerk
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij 
Organist              : Cees Hamelink

Zondag 3 april
10.30 uur Doopsgezinde kerk   
Voorganger        : Ds. Marian Taalman – De Ruiter  
Organist              : Gerrit van Oostenbrugge

Zondag 10 april 
10.30 uur Doopsgezinde kerk
Voorganger        : Ds. Johanne Boot 
Organist              : Tineke van ’t Westeinde

Gezamenlijke dienst met de PKN

Zondag 17 april    
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Cees Hamelink

PASEN

Zondag 24 april    
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Cees Hamelink

Zondag 1 mei
10.30 uur Doopsgezinde kerk Aardenburg  
Voorganger                  : Ds. H. de Roode
Organist                       : Martha Roelofs

Zondag 8 mei    
10.00 uur Sint-Baafskerk   
Voorganger        : Ds. Edward van der Kaaij
Organist              : Cees Hamelink

ACTUELE – en andere - INFORMATIE VIA ONZE WEBSITE

http://www.pkn-aardenburg.nl/Home/

DE FINALE
De ‘final countdown’ van mijn loopbaan als predikant is begonnen. In het najaar neem ik afscheid als gemeentepredikant. Het komt niet helemaal stil te liggen. De meeste predikanten vervullen her en der nog wel eens een preekbeurt en, anders dan gebruikelijk, maak ik op dit punt deel uit van de meerderheid.

Het leek mij passend om mijn laatste jaar af te sluiten met een serie preken over het laatste boek van de bijbel. Ooit begonnen in het eerste,komt nu het laatste. De Openbaring (niet: de openbaringen) van Johannes. Niet het gemakkelijkste bijbelboek en daarmee zeer geschikt voor nadere beschouwing. Immers, het is zó moeilijk dat het voor u een gesloten boek blijft. Voor mij ook. Maar met het juiste studiemateriaal kom je een heel eind. Ik heb met name geprofiteerd van het werk dat ds. Piet van Midden rondom dit boek heeft verricht. Deze dominee is bekend door de door hem geschreven Groeibijbel. Een vertolking van de bijbel waarin helderheid en diepgang samengaan.

BAAFSE BELEVING
Met het vertrek van Ad van de Wege als dienstdoend organist is het niet mogelijk om de Baafse Beleving op de oude voet door te zetten. In de opbouw was voorzien dat we deze bijzondere diensten zodanig moesten ontwikkelen dat ze onafhankelijk van Ad en mij zouden kunnen bestaan. Helaas heeft twee jaar corona ons twee jaar teruggeworpen. Dit jaar kunnen we nog drie Baafs Belevingen houden, namelijk op 26 juni en 25 september. Daarnaast is er op 26 mei Hemelvaartsdag, in de middag, om 15.00 uur de Baafse Beleving met de in Europa welbekende Lenny Kuhr, winnares van het Eurovisie songfestival. Dit is tevens een regioviering, we verwachten grote belangstelling. Meer informatie volgt en is dan te vinden op www.bachstad.eu 

Op 8 en 29 mei en 12 en 26 juni worden de Baafse Belevingen vervangen door Baafse Openbaringen. In deze diensten geeft onze organist Cees Hamelink muzikale meerwaarde. Daarnaast houd ik gewoon de vertellingen uit het bijbelboek Openbaring, de serie die ik ook in het kader van de Baafse Beleving zou hebben gedaan

BAAFSE BESPIEGELINGEN
 
Een aantal jaren geleden had ik een werkontbijt met de toenmalige Israëlische minister van Toerisme, Benny Elon. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik mij in het gezelschap van tweehonderd anderen bevond. Ervan uitgaand dat een aantal mensen verhinderd was, kom ik tot de conclusie dat het een hele prestatie was om niet genodigd te zijn. Het vooruitzicht op een oogstrelend buffet bracht mij ondanks het voor een avondmens ontijdig uur, in opgewekte stemming. Mijn enige zorg was dat ik mij niet zou vergalopperen door op een onbewaakt moment luidkeels te roepen: “Waar ligt de ham?” 
De minister was een gemoedelijk man. Zijn toespraak evenwel was dat niet. In het begin ging het nog wel. De minister bleek een soort collega van mij te zijn, een rabbijn. De bijbel was voor hem Gods onfeilbare Woord, norm en grondslag van het bestaan. ‘Daar moeten wij ons nauwgezet aan houden’ sprak hij. De zaal had een hoog Christenen voor Israël – gehalte (zij financierden het), men hing aan de lippen van de man, gelijk een kudde makke schapen aan de goede herder. Nu de weg geëffend was marcheerde Benny onverdroten voort. Het Heilige Land was door God zelf aan de Joden gegeven. In ijzeren logica volgde daarop dat als je tegen Gods wil in gaat, je nooit vrede bereikt. Ik knikte instemmend bij deze opmerking. Maar niet bij zijn kritiek op de Oslo-akkoorden. Die gaan uit van twee staten en dat deugde van stonde af aan niet, hij had er als lid van de oppositie nog zo voor gewaarschuwd. En kijk nu eens, er is helemaal niets van terechtgekomen. Wat wil je ook met iemand als Arafat. De hoorders knikten gedwee. Ik noteerde alvast de vraag of de moord op minister president Rabin door iemand uit zijn geestverwante kring, wellicht niet van invloed was geweest op de mislukking van Oslo. Aan mijn vraag echter kwam de minister niet toe. De beantwoording van de eerste vraag uit het publiek besloeg het hele gedeelte na de pauze. Die luidde: “Wat zijn volgens de bijbel de grenzen van het Beloofde Land?” Tja, wat zijn die grenzen?  De rabbijn gaf toe dat de bijbel verschillende grenzen aangaf. O.a. van de Euphraat tot de Nijl. Ook een kleiner gebied, maar wel met de Oostelijke Jordaanoever, bij ons bekend als het huidige Jordanië. Met de Westbank alleen (Judea) wilde hij echter wel genoegen nemen, gaf hij aan met een royaal gebaar. Ik zat paf. Eerst betogen dat je Gods Woord nauwgezet moet volgen en vervolgens monter over tegenstrijdigheden binnen de bijbel zelf heen wandelen om uiteindelijk genoegen te nemen met veel minder dan het gebied tussen Irak en Egypte. Terwijl dat toch volgens de God van Elons  bijbel het Beloofde Land is dat men in bezit moet nemen.  Als de Realpolitik erom vraagt komt de politicus achter deze rabbijn tevoorschijn en schuift hij Gods Woord zonder scrupules terzijde. Van mij mag het, het moet zelfs. De bijbel is een tijdgebonden verzamelingen boeken. Wie Gods Woord blindelings volgt doet Gods wil dikwijls juist niet
Eenmaal op dit(overigens door mij toegejuichte) hellend vlak, heeft de minister geen enkele principiële reden meer om vast te houden aan het behoud van de Westoever als door God gegeven. Die conclusie trok hij helaas niet. Deze kans op vrede liet hij lopen, Judea was voor hem; de knikkende kudde vond het prima zo. Ik duizelde. Judea wordt bewoond door Palestijnen. Waar moeten al die mensen naar toe? Moeten ze gedeporteerd worden naar Jordanië? Of mogen ze blijven binnen de grenzen van Groot–Israël? En als dat zo is, krijgen ze dan dezelfde democratische rechten als alle staatsburgers? Dat kan ik mij niet voorstellen, dat kan hij nooit toestaan. Zo zou het joodse karakter van Israël enorm verwateren en wordt het voortbestaan op termijn werkelijk bedreigd. Het kan niet anders of de Palestijnen moeten in de uitwerking genoegen nemen met een positie als tweederangs- burger, als het aan deze gemoedelijke minister ligt. Of met geweld verdreven worden. Dat krijg je ervan als je door mensen geschreven  boeken ‘heilig’ verklaart

De hamvraag is: Wat is beslissend? Stel dat de Koran zegt dat Europa bestemd is voor de Arabieren. Geeft dat de doorslag? Stel dat de bijbel zegt dat het gebied van de Euphraat tot de Nijl van Israël is. Is dat dan beslissend? Of Judea? Is dat dan beslissend? 
Natuurlijk niet. Het heeft alleen betekenis voor degenen die zo’n heilig boek voor waar en allesbeslissend houden. Zoals de psychopaat uit het Kremlin met zijn claim op Oekraïne, alleen steun krijgt van zijn mederovers.
Doorslaggevend moet zijn  dat je ruimte geeft aan elkaar om te leven zoals je wilt. In het Midden-Oosten, maar ook in het Westen, zoals West Zeeuws Vlaanderen. Met als enige norm: de liefde zoals verwoord in 1 Corinthe 13.  In de Koran, de Joodse bijbel en in andere Heilige Schriften  staat dit liefdesgedicht niet, maar naar de inhoud voert alle heilige taal hier naar toe. Liefde tot God en (dus ook) tot de naaste. 

Alvorens ik de zaal met bedrukt gemoed verliet knikte ik de baardige man vriendelijk toe. Niet zonder een sprankje hoop dat achter deze stevige rabbijn en geharnaste minister een sympathiek mens schuilgaat. Zodra die uit zijn gewapend betonnen omheining treedt en tevoorschijn komt (ook aan gene zijde, waar precies dezelfde mensen leven) kunnen Jood en Palestijn samen aan tafel en maakt het niet uit dat de ham ontbreekt.

Met een kosjere groet, E.J.A. van der Kaaij

LIED VEERTIGDAGENTIJD
In de voorbereidingstijd richting Pasen zingen wij iedere zondag, samen met de doopsgezinden, een lied van Huub Oosterhuis, op muziek van Antoine Oomen Het lied van de doortocht.” 
 
Het eerste couplet luidt:
Over ons kwam zijn woord
en 't dreef ons een weg op
naar oorden van lieflijkheid -
scherp als de striem van een zweep
scherp en donker de weg van de uitkomst,
schep als de snee van het zwaard
donker de vlucht in de toekomst
.

Ik vind het een raadselachtige tekst, typisch Huub Oosterhuis.
Als het goed is komt het goed en raken we ermee vertrouwd. Gerard Taalman zal onze gids zijn

PASTORAAT 
Ik neem initiatief om op bezoek te gaan, maar hoor ook graag als bezoek gewenst is.  Wat de reden ook is, ook als er geen reden is, kom ik graag naar u toe. U kunt mij persoonlijk aanspreken of bereiken per e-mail edwardvanderkaaij@hotmail.com U kunt ook een kerkenraadslid vragen om bezoek van mij. Als ik afwezig ben, bijvoorbeeld vanwege een vakantie, kunt u, indien dringende pastorale bijstand nodig is, contact opnemen met Dick de Pooter.

INGEZONDEN:
PROJECT 7                                                                                                             Altijd spannend. Je pakt je koffers, wat neem je mee en wat laat je thuis. “Project 7” is de naam van de oudste groep in het jeugdwerk. Eerder schreven we hier al iets over. Voor de zevende keer gaat een groep uit West-Zeeuws-Vlaanderen een diaconale reis maken. Zeven is het getal van de volheid, het komt vaak voor in de bijbel. Het is ook het getal dat deze diaconale reis benoemt. Er gaat een hele voorbereiding vooraf voordat de koffers daadwerkelijk gepakt worden. Welk land en welk project? Eerder waren we 2 x in Roemenië, 2 keer in Uganda, 1 keer in Israël en 1 keer in Tanzania. De keuze van “Project 7” is een reis naar Moldavië. Het armste land binnen de EU. Er zijn contacten met het Leger des Heils in dit land en inmiddels is een programma voor een verblijf van 2 weken in de maak. Copy van de paspoorten zijn in december al opgestuurd om een bezoek aan een gevangenis te kunnen organiseren. De organisatie is blij met de komst van de groep. Met alle aangedragen mogelijkheden zou een programma van een maand makkelijk worden gevuld. Wie nu op de kaart van besmettingen kijkt ziet dat Moldavië nog oranje kleurt. Een negatief reisadvies dus! Inmiddels is er meer. De politieke spanningen in Oost- Europa lopen hoog op. Moldavië grenst aan Oekraïne en het project is niet ver van de grens van dit land. Wat staat ons te doen, wat is wijsheid? Een ticket voor de vlucht is goedkoper wanneer je dit vroeg boekt. Een annuleringsverzekering is vanzelfsprekend. De wens om naar dit project is groot. Een onbekend land met grote armoede, een uitdaging voor de jeugd! Bij het schrijven van deze bijdrage is het niet mogelijk om al een beslissing te nemen. Er zijn te veel onzekerheden. Een volgende keer zal er hopelijk meer duidelijkheid zijn. Stil zitten tot die tijd is geen optie. Dat hebben we al te lang gedaan. Door Corona is deze reis al een jaar uitgesteld. Ook nu zijn er weer al maanden verloren gegaan door alle beperkingen die de pandemie met zich mee bracht. Er zijn dus nog weinig mogelijkheden voor acties geweest om geld te verzamelen maar ook om aandacht te vragen voor het project. Dit gaat veranderen! De groep is inmiddels weer 2 x bij elkaar geweest om plannen te maken voor verschillende acties waarbij hopelijk de benodigde financieel middelen worden opgehaald. In de kerken zal meer uitleg gegeven worden over de voortgang van het programma. We hebben uw hulp nodig. Inmiddels heeft de groep al een mooi bedrag gekregen voor het schoonmaken van landbouwmachines. Eén verhuizing heeft al plaatsgevonden en hulp bij een tweede staat op de planning. Misschien kunt u ook hulp gebruiken voor een verhuizing, bediening bij een feestje of wat dan ook. De groep komt graag helpen om zo wat inkomsten bij elkaar te sprokkelen. Later in het voorjaar hopen we in de verschillende kerken een collecte te mogen houden en zullen we stichtingen en organisaties benaderen om een bijdrage voor dit project te vragen. Andere ideeën zijn van harte welkom.
Ik ga op reis en neem mee….We gaan hoe dan ook op reis. Als Moldavië een te groot risico is wijken we uit naar een ander land maar wel met eenzelfde doel, helpen bij de minstbedeelden, een teken van Gods Liefde laten zien en er zelf een ervaring op te doen voor de rest van ons leven. Hopelijk mogen we op de medewerking/ bijdrage van u rekenen zodat we voldoende financieel middelen in onze koffer hebben om de nodige hulp te verlenen. Waar dat dan ook mag zijn. Voor contact met de groep kunt u mailen met rebeccamosterd09@gmail.com
Of spreek iemand van de deelnemers aan. Met een groet van Project 7,
Kevin, Sephania, Ferdy, Rebecca, Sefien, Anne, Marlies, Janine, Remco, Adri.

BACHSTAD AARDENBURG PRESENTEERT

Stabat Mater op zondag 6 maart 16.00 uur Sint-Baafskerk 

Matthäus-Passion op zaterdag 9 april 14.00 uur Sint-Baafskerk 

Alle informatie via www.Bachstad.eu 


GAST AAN TAFEL
Op verzoek van enkele gasten gaan we voortaan op de laatste donderdag van de maand u verwennen met een lekkere maaltijd.
De volgende keer zal dan donderdag 31 maart zijn. Liefst opgeven aan Corry Vroege 0117-491209 of via email aardenbach@gmail.com
Weet u welkom
Dick de Pooter

Verkiezingen ambtsdragers gemeenteavond 28 maart 2022 aanvang 19.30 uur:

Op 17 januari 2022 kwam er een extra nieuwsbrief uit. Omdat de ambtstermijn van kerkenraadsleden 4 jaar is (met een maximum van 12) dient (her)verkiezing en (her)bevestiging plaats te vinden. Officieel voor 3 maart 2022. U als gemeenteleden is gevraagd aanbevelingen te doen voor ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester. Aan de oproep is ruim gehoor gegeven. Er zijn aanbevelingen ingediend voor een zestal personen voorzien van zestien handtekeningen. Van deze zestien personen blijken er 12 van stemgerechtigde leden te zijn. Volgens de Plaatselijke Regeling van de Protestantse gemeente St. Kruis – Aardenburg zijn vrienden niet
stemgerechtigd.
Volgens de Plaatselijke Regeling bestaat de kerkenraad uit 3 ouderlingen, 2 ouderlingen -kerkrentmeester en 3 diakenen en de predikant. Wanneer de aanbeveling van een kandidaat ambtsdrager ondersteund wordt met 10 of meer handtekeningen uit de kerkelijke gemeente, dan is de kerkenraad verplicht de aanbevolen stemgerechtigde op de kandidatenlijst te plaatsen. Alle aanbevelingen werden dus ondersteund door meer dan 10 stemgerechtigde leden. Daarmee was de kerkenraad gebonden de aanbevelingen over te nemen. Omdat de kerkenraad verrast was door zoveel aanbevelingen en geen ervaring heeft met het organiseren van verkiezingen, is advies gevraagd aan de classispredikant hoe we het verkiezingsproces moeten voortzetten. Omdat nog enige tijd van zorgvuldige voorbereiding nodig was is de verkiezingsavond is vastgesteld op maandag 28 maart 2022. Op deze gemeenteavond zal voor de pauze eerst onder verantwoordelijkheid van het classicale college voor de visitatie door de visitatoren verslag worden gedaan van hun bevindingen van het afgelopen jaar en aanbevelingen aan kerkenraad en gemeente. Omdat de verkiezing en (her)bevestiging niet voor de datum van 3 maart gerealiseerd zal worden heeft het breed moderamen van de classis Delta daarvoor een voorziening getroffen. In de periode tussen 3 maart en de datum van (her)bevestiging ambtsdragers zijn de huidige ambtsdragers onder eindverantwoordelijkheid van het breed moderamen bevoegd lopende
zaken te behartigen. Besluiten en handelingen van groter belang dan lopende zaken zullen aan het breed moderamen en het classicale college voor behandeling beheerszaken worden voorgelegd en
door hen worden genomen. De verkiezing op de gemeenteavond zal ook onder leiding van het breed moderamen plaatsvinden. De kerkenraad heeft inmiddels de volgende kandidatenlijst opgesteld:
De definitieve kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

Voor het ambt van ouderling:
Arjo Arendse
Janco Dees
Dick de Pooter

Voor het ambt van ouderling-Kerkrentmeester:
Jaap Flikweert
Sjaak Quaak
Ad van de WegeVoor het ambt van diaken:
Leendert Daansen
Eline van Hal
Gerrit van Hal
Rinco de Koeijer
Fabian de Pooter

Omdat voor het ambt van ouderling er niet meer kandidaten zijn dan vacatures, zijn de genoemde
kandidaten Arjo Arendse, Janco Dees en Dick de Pooter verkozen verklaard (Ord. 3-6-2). Zij zijn van hun verkiezing op 2 maart op de hoogte gebracht en hebben volgens de kerkorde tot uiterlijk 9 maart
gelegenheid bericht te geven aan de scriba van de kerkenraad (die dit zal doorgeleiden aan het breed moderamen van de classis) of zij de roeping tot het ambt aanvaarden. Wanneer hun beslissing bekend is zal de gemeente daarover worden geïnformeerd en zal ook de mogelijkheid bezwaren in te dienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene worden bekend gemaakt.
Voor de drie diakenen in de kerkenraad en de twee ouderlingen – kerkrentmeester zal zoals gezegd op de gemeenteavond van maandagavond 28 maart een schriftelijke stemming plaats vinden. Daarbij is het ook mogelijk om iemand een volmacht te geven namens u te stemmen. Een volmacht is een schriftelijke en ondertekende verklaring van een stemgerechtigd lid (belijdende leden en doopleden
vanaf 18 jaar) waarin een ander stemgerechtigd lid (met naam en adres aangeven wie het betreft) gevolmachtigd wordt op de verkiezingsavond namens hem of haar te stemmen. Iemand mag niet
meer dan twee volmachten ontvangen. De volmacht dient te worden getoond aan de kerkenraad/het breed moderamen op de verkiezingsavond.
Vermoedelijk zullen meerdere stemrondes nodig zijn om te bepalen welke kandidaten gekozen zijn.
De gemeenteavond op maandag 28 maart 2022 zal plaatsvinden in de Sint Baafskerk.
De agenda ziet er als volgt uit:

19.30 – 20.00 uur Opening en presentatie door de visitatiecommissie de heer W. van Groningen en ds. J. Verlinde.
20.00 – 20.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.30 – 20.45 uur Pauze
20.45 – 21.15 uur Verkiezingen onder leiding van Breed Moderamen Classis Delta, ds. M.J. Wisse,  preses en ds. A.P. van der Maas, classispredikant.
21.30 Afsluiting

Namens de kerkenraad en het breed moderamen van de classis
Arjo Arendse, scriba
Ds. Arie van der Maas, classispredikantProtestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       aardenbach@gmail.com

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
                           
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                 NL03ABNA0470347686   

Diaconie                               
Penningm. Adm.L. Daansen
Tel. 0117-492356       email daans014@planet.nl
                  
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.
Kopij uiterlijk 1 mei 2022 voor 22.00 uur naar aardenbach@gmail.com

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar.