extra kerkklanken Pasen 2022
 
Kerkklanken
12 april 2022
Extra uitgave met belangrijke mededeling en Paasgroet

Kerkklanken is het kerkblad voor leden van de Protestantse Gemeente te Sint Kruis en Aardenburg en overige abonnees.


Kerkgebouwen:
Sint-Baafskerk Sint Bavostraat 5 Aardenburg
De Peperbusse te Sint-Kruis
Doopsgezinde kerk Weststraat 37 te Aardenburg

Afkondiging naar aanleiding van de verkiezingen op 28 maart j.l.
Aanstaande zondag tijdens de paasdienst op 17 april in de Sint Baafskerk zal de officiële mededeling worden gedaan dat alle gekozen kerkenraadsleden hun verkiezing hebben aanvaard. Na zondag gaat de termijn van bezwaren maken tegen de procedure of tegen het gekozen kerkenraadslid in. Omdat we weten dat een mededeling in kerkklanken zeker wordt gelezen krijgt u dit extra kerkblad. Het belooft zondag weer een mooie dienst te worden. Bijzonder is dat we met zijn allen vooraf in een kring paasliederen zingen. Altijd weer een emotioneel samenzijn. We hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn.

Dick de Pooter, beoogd ouderling.

Een paasgroet van onze dominee Edward van der Kaaij:
Het is weer de tijd van die Passion (D) en the Passion (Eng). De Matthäus-Passion in Naarden, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging, verschilt oneindig van de EO-achtige uitvoering in
Doetinchem onder auspiciën van KRO-NCRV. Het is een verschil in beleving tussen muziek van Frans Bauer en Danny Vera. Beide zijn oké. Zoals de één geraakt wordt door de afbeelding van het zigeunerjongetje met een traan, heeft de ander een korenveld van Vincent van Gogh daarvoor nodig.
Voordat ze in Naarden zijn, meert de Nederlandse Bachvereniging in Aardenburg ons in de oudste kerk van Zeeland aan.
De evangeliën worden gezien als geschiedschrijving. Heel erg fout! Want zo kijkend is het lijdensverhaal van Mattheüs een feitenrelaas. Bach weet wel beter. Als hij opent met de rouwklacht over de bruidegom Christus, het lam van God aan het kruis geslacht, dan beschrijft hij niet zoiets als de slag bij Nieuwpoort. Hij appelleert niet aan ons verstand - de feiten op een rij – maar aan ons onderbewustzijn. U merkt dat vanzelf: op het moment waarop u ontroerd bent, wordt precies die
laag aangeboord. Aan het slot komen de tranen. Ten diepste zijn het de tranen over de tragiek van het bestaan. In deze dagen zijn het zeeën van verdriet over de gruwelen in ons buurland. Waar het Lam van God wordt gekruisigd. En wij - met Petrus - in drievoudige ontkenning weg willen. Maar goddank niet wegkomen!
In het evangelie loopt op de derde dag door wat doodliep. Dat sluit aan bij de natuurlijke werkelijkheidsbeleving die ten grondslag ligt aan vele religies. Het verhaal van de opstanding is een
vertolking van het besef dat in de natuur het leven de dood overwint. Het evangelie is een mysteriereligie die uitgaat van dit wezen van het leven. Het wonder van het leven, dat ontspruit uit een zaadje/eitje. Zo is de Heer opgestaan. Waarlijk!

Ds. Edward van der Kaaij, predikant

Protestantse Gemeente
te Sint Kruis en Aardenburg

Predikant: Ds. Edward van der Kaaij

 
Kerkgebouwen:

PEPERBUSSE,  Schoolpad 2, Sint-Kruis
SINT-BAAFSKERK, Sint Bavostraat 5,  Aardenburg
Website: sintkruis-aardenburg.protestantsekerk.net
emailadres:       aardenbach@gmail.com

Scriba:                                            Dhr. J.A. Arendse,  0117-492862
Administrateur/Griffier:                Dhr. D.M. de Pooter,  0627850061
Kerkelijk bureau postadres:                  Weststraat 22, 4527 BT Aardenburg
                           
College van Kerkrentmeesters:    NL14ABNA0557416434
Kerkklanken:                                 NL03ABNA0470347686   

Diaconie                               
IBAN : NL41RABO0373735952                           

Redactie:   Ds. Edward van der Kaaij en Dick de Pooter.

Adverteren halve pagina 150 euro per jaar.